Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 37: Giới Luật Thứ Tư

BÀI 37. GIỚI LUẬT THỨ TƯ 

I . THẢO KÍNH CHA MẸ.

            Giới luật thứ tư dạy tôi phải thảo kính cha mẹ cho trọn đạo hiếu. Thảo kính là kính mến, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

Thảo kính cha mẹ vì cha mẹ có công sinh thành và dưỡng dục con cái. Các ngài thay quyền Chúa để săn sóc con cái phần hồn cũng như phần xác.  

1. Kính mến cha mẹ.

Tôi phải tỏ lòng tôn kính, yêu mến và biết ơn cha mẹ trong lời nói, việc làm, cùng ước ao cho cha mẹ được mọi sự lành hồn xác.

2. Vâng lời cha mẹ.

Khi cha mẹ dạy điều gì hợp lẽ phải, tôi phải mau mắn và vui  vẽ thi hành cho đầy đủ.

3. Giúp đỡ cha mẹ.

Phải sẵn lòng giúp đỡ cha mẹ phần hồn phần xác, nhất là lúc lớn tuổi, nghèo khổ, đau yếu. Khi cha mẹ bị bệnh nặng, phải lo cho các ngài được lãnh các Bí tích, và khi cha mẹ đã qua đời rồi thì lo chôn cất, cầu nguyện cùng xin lễ cho các ngài.  

II . B ỔN PHẬN CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI.

Cha mẹ có bổn phận nuôi nấng, thương yêu, giáo dục và làm gương sáng cho con cái.  

III . BỔN PHẬN VỚI NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA TỘC.       

Phải kính nể và yêu mến tất cả mọi người trong gia tộc, như ông bà, chú bác, cô dì và anh chị em, cùng giúp đỡ họ tùy theo khả năng của mình. 

IV . BỔN PHẬN ĐỐI VỚI XÃ HỘI.

Tôi còn phải kính nể và vâng lời những người có quyền trong đạo cũng như ngoài đời, như giáo quyền, chính quyền, thầy cô giáo và chủ nhân...

V . BỔN PHẬN ĐỐI VỚI TỔ QUỐC.

Đối với Tổ quốc, tôi phải tuân hành những luật lệ chính đáng và chu toàn nhiệm vụ của một công dân, như nộp thuế, thi hành quân dịch, bỏ phiếu.  

VI . CHÍNH QUYỀN CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI QUỐC DÂN.

Chính quyền có bổn phận duy trì trật tự công cộng, đảm trách công vụ, tôn trọng quyền lợi căn bản của mọi người dân, và dùng mọi cách để nâng cao mức sống vật chất cũng như tinh thần của dân chúng... 

VII . THẦY CÔ CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI HỌC SINH.

Thầy cô có bổn phận giáo dục học sinh cho nên người thông minh, đạo đức vàphải làm gương tốt cho học sinh noi theo.  

VIII . CHỦ NHÂN CÓ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI NHÂN CÔNG.

Chủ nhân phải cư xử nhân đạo đối với nhân công của mình, trả lương công bằng, lại phải lo cho họ có đủ thời giờ chu toàn bổn phận tôn giáo của họ.  

IX . THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGOẠI QUỐC?

Tôi phải coi họ như những người anh chị em tôi, tôn trọng quyền lợi chính đáng của họ và duy trì tình thân hữu giữa các dân tộc với nhau. 

1815