Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 38: Giới Luật Thứ Năm

BÀI 38. GIỚI LUẬT THỨ NĂM 

I . Ý NGHĨA.

Giới luật thứ năm dạy tôi tôn trọng, giữ gìn thân xác và mạng sống của tôi cũng như của người khác.

Vì Chúa đã dựng nên thân xác tôi cho tôi sử dụng, chứ không phải cho tôi hoàn toàn làm chủ. Hơn nữa, thân xác tôi đã được Chúa cứu chuộc, là đền thờ của Chúa Thánh Thần (1Cor. 3,16-17; 6,19), và ngày sau chính thân xác ấy sẽ sống lại đời đời.

Điều răn thứ năm còn cấm giận hờn, ghen ghét, oán thù, chửi rủa, hay là xúi giục kẻ khác làm hại người ta, hoặc làm gương xấu lôi kéo người khác phạm tội.  

II . CÁCH TÔN TRỌNG. 

1 . Mạng sống mình.

Tôi phải làm việc nuôi thân, phải chăm sóc sức khoẻ và không bao giờ được phép tự ý giết mình (tự tử) hoặc liều mạng sống mình khi không có lý do chính đáng.  

2 . Mạng sống người khác.

Tôi không được cố tình hay vì khinh thường mà giết người khác, cũng không được đánh đập và đả thương người ta trái phép.

Đả thương: là làm cho người ta bị thương bằng mọi cách trực tiếp hay gián tiếp, như: đánh đập, đâm chém, gây tai nạn xe cộ, làm cho nhà sập, cây đổ...  

3 . Trường hợp ngoại lệ.

Có những trường hợp đặc biệt không phạm vào điều răn:

  • khi chính quyền xử người gian ác theo luật pháp công minh.
  • khi bảo vệ Tổ quốc chống lại kẻ thù.
  • khi bị kẻ gian ác tấn công, mà không còn cách nào hơn là giết họ, để bảo vệ mạng sống mình.

III . THỰC HÀNH.

Giới luật thứ năm còn dạy tôi phải chăm lo cho phần rỗi linh hồn mình (chăm lo cho linh hồn mình được Chúa giải thoát và cứu rỗi), cũng như giúp đỡ người khác phần hồn (giúp đỡ về tinh thần) và phần xác (giúp đỡ về vật chất).  

Về vật chất.

Tôi phải làm những việc này :

  • Thứ nhất: cho kẻ đói ăn,
  • Thứ hai: cho kẻ khát uống,
  • Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.
  • Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
  • Thứ năm: cho khách đỗ
  • Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.
  • Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

Về tinh thần.

Tôi phải làm những việc này:

Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người,
Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội (dạy kẻ dốt nát, tối tăm),
Thứ ba: an ủi kẻ âu lo,
Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội,
Thứ năm: tha kẻ dể (khinh dể) ta,
Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta,
Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 (Kinh Thương người có mười bốn mối" được chia làm 2 phần) .

1720    14-02-2011 08:58:28