Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 39: Giới Luật Thứ Sáu Và Thứ Chín

BÀI 39. GIỚI LUẬT THỨ SÁU VÀ THỨ CHÍN 

I . Ý NGHĨA.

Giới luật thứ sáu và thứ chín dạy tôi giữ đức trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm vì :

Tôi được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.  (St.1,26-27; 9,6), Tôi là chi thể mầu nhiệm của Đức Kitô (Eph. 5, 30),

Thân xác tôi là đền thờ Chúa Thánh Thần (1Cor. 3,16-17; 6, 19).  

II. ĐỜI SỐNG THỰC TẾ. 

1 . Giới răn thứ sáu.

Cấm những tội dâm dục bề ngoài như nói năng, nhìn xem hay là làm những điều dâm ô trái phép.  

2 . Giới răn thứ chín.

Cấm những tư tưởng, ước muốn nghịch với đức trong sạch.

Chú ý:

Nếu mới chỉ có những tư tưởng và hình ảnh xấu trong đầu óc thôi thì  chưa phải là tội, nếu tôi không ưng thuận theo. Trái lại, nếu tôi mau lẹ chống lại những tư tưởng và hình ảnh đó thì càng có công trước mặt Chúa.  

III . ĐỨC TRONG SẠCH TRONG HÔN NHÂN.

Người có gia đình cũng phải giữ đức trong sạch theo bậc sống của mình, như luật Chúa và Giáo Hội dạy.  

IV . DÂM Ô.

Dâm ô là một tội nặng vì làm cho người ta mất hạnh phúc đời đời, như Thánh Phaolô đã viết: "Kẻ gian dâm, ô uế... không được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa" (xem: Thư Êphêsô 5, 5). Vả lại, tội phạm vào giới luật thứ sáu và thứ chín thường làm cho người ta chìm đắm trong tội và chán ngán những việc đạo đức. 

V . THỰC HÀNH. 

1 . Việc nên làm.

Để giữ đức trong sạch tôi phải làm những việc này:

  • siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội) và rước lễ (communion),
  • giữ gìn ngũ quan và nết na trong cách ăn mặc, đi đứng,
  • tránh xa các dịp tội,
  • mạnh mẽ chống lại các cơn cám dỗ.

2 . Việc nên tránh.

Có những việc này:
-         lười biếng, không chịu làm việc,
-         làm bạn với những người xấu nết,
-         xem sách báo, phim ảnh dâm ô,
-         trai gái giao thiệp quá tự do,
-         ăn uống say sưa quá độ. 

3 . Cầu nguyện.

Tôi phải cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ giúp sức, rồi tưởng nhớ tới những việc khác và tránh ngay dịp tội đó đi.  

1936