Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 4: Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Bài 4. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI. 

"Thiên Chúa đã tạo nên con người theo hình ảnh mình; Người sáng tạo họ theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo họ có nam có nữ" ( St. 1, 27 ). 

I - Hình ảnh Thiên Chúa.

Con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người, nên có khả năng nhận biết và yêu mến Người.

Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người là có khả năng hiểu biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa.

Con người là thụ tạo duy nhất trên trái đất, được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho con người. Còn con người được sáng tạo dể phụng sự, yêu mến Thiên Chúa và dâng lên Người tất cả thụ tạo.

Chỉ con người, nhờ sự hiểu biết và tình thương, được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. 

II - Con người là linh hồn và xác.

Vì là hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người vừa là một thụ tạo vật chất mà có cả yếu tố tinh thần, vì thế con người là một thực thể đơn nhất gồm có xác và hồn.

Thân xác được dự phần vào phẩm giá con người là "Hình ảnh Thiên Chúa", vì thân xác được chính linh hồn làm cho sinh động, làm cho có sự sống thật trong Chúa. Nhờ đó con người là hình ảnh Thiên Chúa thật sự.Thân xác là vật chất, bị hao mòn theo thời gian, sự hao mòn đến mức cuối cùng chúng ta gọi là sự chết. Nhưng ngày tận thế, thân xác sẽ được sống lại.

Linh hồn thiêng liêng, được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng, nên linh hồn bất tử, không hư mất khi lìa khỏi xác trong giờ chết và sẽ tái hợp lại với thân xác trong ngày Phục Sinh Cánh Chung ( ngày tận thế ). 

III - Người Nam và Người Nữ.

Thiên Chúa tạo dựng loài người có Nam và Nữ. Mặc dù khác biệt nhau, nhưng bình đẳng nhau, vì con người doThiên Chúa tạo dựng, nên đều là một nhân vị.

Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác biệt nhau, để họ bổ túc cho nhau, tiếp tục công trình tạo dựng của Ngài. Do đó họ có trách nhiệm với vũ trụ mà Thiên Chúa trao phó cho họ.

"Thiên Chúa không tạo dựng con người đơn độc, từ khởi nguyên Người tạo dựng họ có nam có nữ ( St. 1, 27 ). Sự liên kết giữa họ, đã tạo nên một xã hội đầu tiên của con người.(GS. 12, 4 ).

IV - Con người trong vườn Địa Đàng.

Từ đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người tốt lành, đặt con người trong tình thân với Ngài, con người cũng hài hoà với vạn vật chung quanh và với cả chính mình. Chúng ta gọi đó là sự Thánh Thiện nguyên thủy và sự Công Chính nguyên thủy. Bao lâu con người còn có được sự thánh htiện và sự công chính nguyên thuỷ, con người không phải đau khổ và không phải chết. Đó là hạnh phúc mà những người đầu tiên đã được hưởng. Hạnh phúc đó chúng ta gọi là vườn địa đàng. 

V - Sống ơn gọi làm người.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên chúng ta cố gắng giữ gìn hình ảnh Thiên Chúa cho tốt đẹp, qua đời sống của mỗi người. 

1726    11-02-2011 10:46:51