Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 42: Điều Luật Của Giáo Hội

BÀI 42. ĐIỀU LUẬT CỦA GIÁO HỘI 

LUẬT GIÁO HỘI.

Lề luật mà Giáo Hội quy định cho tất cả những người đã gia nhập Giáo Hội qua Bí tích Thánh Tẩy và ở trong những trường hợp do Giáo Hội ấn định thì phải tuân giữ lề luật của Giáo Hội, để họ sống theo ý Chúa cách trọn vẹn hơn.  

Giáo Hội có 6 điều luật, như sau :  

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai:    Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba:     Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn:  Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa  Phục sinh.

Thứ năm: Giữ chay  những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu:   Kiêng thịt ngày Thứ Sáu cùng những ngày khác  Hội Thánh dạy.  

Ghi chú:

Ngoài 6 điều luật ấy Giáo Hội còn nhiều luật lệ khác nằm trong bộ Giáo luật (*) hoặc trong các văn kiện quy định những luật lệ về Phụng vụ, Bí tích, về giáo sĩ (**), giáo dân và các Dòng tu nam nữ...  

(*) Bộ Giáo luật đang áp dụng hiện nay đã được sửa đổi và ban hành vào năm 1983, gồm 1752 điều luật. 
(**) Hàng giáo sĩ: gồm các Giám mục, linh mục và phó tế. 

1 . Điều luật thứ nhất và thứ hai .

Giáo Hội dạy phải tham dự lễ và nghỉ ngơi (không làm việc xác) vào những ngày Chúa Nhật và lễ buộc. 

2 . Điều luật thứ ba.

Giáo Hội dạy mỗi năm ít nhất phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội) một lần.

Giáo Hội không buộc phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào một thời kỳ nào nhất định. Nhưng để tiện giữ luật rước lễ mùa Phục sinh, thì nên lãnh nhận Bí tích Hòa giải cũng vào mùa ấy. Nếu trong mùa Phục sinh mà không lãnh nhận Bí tích Hòa giải được, thì Giáo Hội buộc phải lãnh nhận Bí tích ấy bất cứ lúc nào trong năm.  

Tuy nhiên. Giáo Hội khuyên lãnh nhận Bí tích đó thường xuyên hơn, nhất là mỗi khi mắc tội trọng (tội nặng).  

3 . Điều luật thứ tư.

Giáo Hội dạy phải rước lễ mỗi năm ít nhất một lần trong mùa Phục sinh.

Mùa Phục sinh bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, cho tới Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Chú ý:

Tại Việt Nam Giáo hội nới rộng việc rước lễ Mùa Phục sinh cho đến lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi.  

4 . Điều luật thứ năm.

Giáo Hội dạy: từ 18 tuổi trọn cho đến hết 60 tuổi phải ăn chay vào những ngày Giáo Hội ấn định.  

Ăn chay.

Là ngày hôm đó chỉ được ăn một bữa no mà thôi. (Nếu lấy bữa trưa làm chính, thì 2 bữa sáng và tối chỉ ăn chút ít. Còn nếu lấy bữa tối làm bữa chính, thì 2 bữa sáng và trưa chỉ ăn chút ít.)  

Những ngày Giáo Hội chỉ định ăn chay là:

Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  

5 . Điều luật thứ sáu.

Giáo Hội dạy từ 14 tuổi trọn trở lên phải kiêng thịt (không ăn thịt) vào những ngày Thứ Sáu và vào 2 ngày ăn chay ở trên.

Chú ý:

Khi không thể kiêng thịt vào ngày Thứ Sáu được, có thể làm một việc tốt lành khác thay thế.

Ý hướng của lề luật:

Luật này tập tín hữu biết hy sinh và chế ngự chính mình. Nên ở những nơi thịt mắc hơn cá, người ta thường chọn cá mà ăn. Còn ở những nơi cá mắc hơn thịt và cá ngon miệng hơn thịt, thì  nên chọn một thứ gì rẻ hơn, kém ngon miệng hơn mà ăn, cho hợp với tinh thần chay tịnh của lề luật.

            Theo tinh thần đó, Giáo Hội lập ra luật kiêng thịt và ăn chay có ý tập cho các tín hữu biết hy sinh, chế ngự chính mình, đền tội lập công, noi gương Đức Giêsu.

Tuy nhiên: những người đau yếu, già nua, những người phải làm việc cực nhọc, hay phải đi đường xa xôi thì không buộc phải giữ luật này.  

3087    14-02-2011 15:07:32