Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 43: Thánh Hóa Đời Sống Hằng Ngày

BÀI 43. THÁNH HÓA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 

Thánh hóa đời sống hằng ngày là làm cho đời sống trở nên thánh thiện, tốt lành.

Nghĩa là sống kết hợp với Chúa trong mọi công việc làm hằng ngày, và sống hòa thuận thương yêu giúp đỡ mọi người, về vật chất cũng như tinh thần tùy theo khả năng của mình.  

I . BUỔI SÁNG.

Khi thức dậy tôi nên làm dấu Thánh giá, cám ơn Chúa đã cho tôi qua một đêm bằng an và phó thác cho Chúa mọi việc tôi sẽ làm trong ngày hôm đó.

Nếu là ngày không đến nhà thờ dự Thánh lễ được, thì hãy đọc một số kinh ban sáng, hay là dành một vài phút tưởng nhớ tới Chúa. 

II . TRƯỚC VÀ SAU BỮA ĂN.

Trước bữa ăn, nên làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha, xin Chúa ban phép lành cho những của ăn.

Còn sau bữa ăn thì nên cám ơn Chúa.  

III . KHI LÀM VIỆC.

Khi làm những công việc hằng ngày, nên có ý làm những việc đó để sáng danh Chúa, để cứu rỗi chính mình và cứu rỗi những người khác. Rồi đang khi làm việc như vậy, cũng nên thỉnh thoảng nâng lòng mình lên tưởng nhớ tới Chúa. Nên dùng những lời nguyện tắc phát xuất từ tâm hồn, để dâng công việc và tâm hồn lên Chúa.  

IV . LÚC ĐAU KHỔ.

Khi gặp đau khổ, nên cầu nguyện với Chúa và với Đức Mẹ, xin ơn can đảm vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, chịu đựng gian nan đau khổ, để đền bù tội lỗi, khuyết điểm của mình và cũng là để lập công trước mặt Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa giúp thoát khỏi những đau khổ đó.  

V . TRƯỚC KHI ĐI NGỦ.

Buổi tối, trước khi kết thúc một ngày để đi vào sự nghĩ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới, tôi nên đọc kinh ban tối, xét mình kiểm điểm về cách sống của mình trong ngày hôm đó và ăn năn thống hối, nếu cần. Đồng thời, dâng mình cho Chúa, Đức Mẹ và Thiên Thần bản mệnh, xin cho tôi được giấc ngủ bình an.  

VI . ĐỌC KINH CHUNG.

Ban tối và ban sáng, nên đọc kinh chung với nhau, như lời Chúa dạy: "Nếu ở dưới đất có hai người trong chúng con hợp ý cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy - Đấng ngự trên trời - sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại vì danh Thầy, thì Thầy cũng ở đấy, giữa họ" (Mt. 18, 19-20).  

Ghi chú:

Rất nhiều Kitô hữu có thói quen tốt, khi nghe đánh chuông nhà thờ ban sáng, ban trưa và ban chiều thì đọc kinh Truyền Tin, để cảm tạ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại, và cũng là để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Maria.

Mùa Phục sinh thì đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

VII . CẦU NGUYỆN.

Xin Chúa cho con biết dùng thời giờ và công việc Chúa ban hằng ngày cho xứng đáng, để làm vinh danh Chúa.

3316