Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 5: Sự Sa Ngã

Bài 5. SỰ SA NGÃ. 

Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người, đậy là một diều hiển nhiên mà không ai có thể làm ngơ hoặc né tránh được. Nhưng muốn hỉểu tội là gì, chúng ta phải nhận ra mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Vậy tội là chối bỏ và chống đối Thiên Chúa. 

I - Nguyên nhân củaTội.

Thiên Chúa đã dựng nên các Thiên Thần để phục vụ Thiên Chúa và loài người. Nhưng một số trong các vị đó đã chối bỏ và chống đối Thiên Chúa, vì muốn chối bỏ quyền của Thiên Chúa, muốn vượt lên trên Thiên Chúa để không phục tùng Ngài, nên đã bị phạt gọi là ma quỉ.

Ma quỉ là cha của sự dối trá, vì là kẻ phạm tội ngay từ buổi sơ khai. Nhìn thấy con người được Thiên Chúa yêu thương, nên nó ganh tỵ và tìm cách lôi kéo con nguời về với nó. Nó cám dỗ vào sự tự do của con người, cám dỗ vào chính những gì mà ma quỉ đã sa ngã và bị phạt, đó là: "Các ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa" (St. 3, 5) 

II - Tội Nguyên Tổ.

Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho họ có tự do. Ngài tôn trọng tự do của họ.

Trình thuật trái cây biết lành dữ trong (St. 2, 17), nói lên giới hạn mà Thiên Chúa muốn con người phải tùng phục Ngài bằng sự tự do của mình.

Con người bị ma quỉ cám dỗ, đánh mất lòng tin vào Đấng Sáng Tạo, lạm dụng tự do nên đã bất tuân lệnh Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Từ đó, mọi tội lỗi đều do bất tuân lệnh Chúa và thiếu lòng tin vào Ngài.

Tội đầu tiên nầy là nguyên nhân của mọi tội lỗi, do nguyên tổ gây nên, vì thế gọi là Tội Tổ Tông hay Nguyên Tổ.

III - Hậu quả của tội.

Tội làm cho loài người mất ơn nghĩa với Chúa, không còn sự công chính nguyên thuỷ.

Tội đã phá huỷ sự hài hoà giữa con người với Thiên Chúa, con người với con người, con người với tạo vật và mất cả sự hài hoà của bản thân.

Cuối cùng sự chết đã xăm nhập vào lịch sử nhân loại. Đó là hậu quả của tội đã gây nên.

Tình trạng như thế là tình trạng của Tổ Tông đã bị đuổi  ra khỏi vườn Địa Đàng. Tình trạng này truyền lại cho con cháu sau này, truyền lại cho những ai mang bản tính loài người. 

IV - Ơn Cứu Độ.

Thiên Chúa không bỏ mặc loài người trong tình trạng đau khổ, nhưng hứa ban Đấng Cứu Độ để đem con người trở về tình trạng ban đầu, sống thân mật với Đấng Sáng Tạo. 

V - Tâm tình sống.

Loài người bất tuân lệnh Chúa nên rơi vào tình trạng tội lỗi, nhưng Tình chúa vẫn bao la.

Chúng ta xin Chúa ban ơn cho mỗi người, biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong cuộc sống đời thường, để biết vâng phục bằng hành động với tâm tình con thảo. 

2965    11-02-2011 15:21:07