Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 6: Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa

Bài 6. CHÚA GIÊSU KITÔ CON MỘT THIÊN CHÚA. 

"Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Dức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi".
" Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng tôi" (Ga. 1,14).
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" ( Mt. 16, 15- 16). 

I - Chúa Giêsu là Đấng Kitô. 

1 . Tên Giêsu:

Tên đã được Thiên thần loan báo lúc truyền tin:

Truyền tin cho Mẹ Maria ( Lc. 1, 31). "Nầy Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu".
Truyền tin cho Thánh Giuse ( Mt. 1, 21). "Ông phải dặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân khỏi tội".
Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Thiên chúa thực hiện ơn cứu chuộc nhân loại qua Người mang tên Giêsu. 

2 . Danh Kitô.

Đấng Kitô còn gọi là Đấng Messia, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu: nghĩa là được Thiên Chúa chọn đặt biệt để chu toàn sứ mệnh Tiên Tri, Tư Tế và Vương Đế. Đó là để rao giảng, tế lễ và cai quảng dân Chúa. 

II - Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa: vì Ngài có liên hệ độc nhất và đời đời với Thiên Chúa là cha của Người. Chính Thiên Chúa cha đã xác nhận: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người" ( Mt. 3, 17; 17, 5).

Thánh Phêrô cũng đã tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống". (Mt. 16, 16). 

III - Chúa Giêsu Kitô là Chúa.

Chúa có nghĩa là Chủ.
Chúa Giêsu Kitô là Chúa: Danh xưng này nói lên quyền tối thượng của Thiên Chúa. Tuyên xưng hay kêu cầu Chúa Giêsu Kitô là Chúa, có nghĩa là Tin vào Thiên Tính của Người. Nếu không được Thánh Thần giúp sức, không ai có thể nói "Chúa Giêsu Kitô là Chúa" (1Cor. 12, 3). 

IV - Sống với Chúa Kitô.

Theo Lời Chúa Cha: "Hãy vâng nghe Lời Người". (Lc.9,35). 
"Ai yêu mến Thầy, hãy giữ Lời Thầy" .

Xin cho chúng ta hết lòng tôn thờ và yêu mến chúa, qua những người anh em. 

1381    11-02-2011 15:27:09