Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 7: Con Thiên Chúa Làm Người

Bài 7. CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI. 

"Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai,Sinh bởi Bà Maria đồng trinh". 

I - Tại sao Con Thiên Chúa làm người ? 

Con Thiên Chúa làm người để :
·        Cứu chuộc loài người.
·        Giao hoà loài người với Thiên Chúa.
·        Giúp loài người nhận ra Tình Thương của TC.
·        Trở thành gương thánh thiện cho loài người.
·        Cho loài người thông phần bản tính Thiên chúa. 

II - Thiên Chúa thật và người thật. 

Con Thiên Chúa làm người có hai bản tính: Một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người. Vì thế, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. 

III - Phương cách làm người của Con Thiên Chúa. 

"Bởi phép Đức  Chúa thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh". Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chọn cho mình một người Mẹ xứng đáng và Ngài đã gìn giữ Người Mẹ của Mình luôn trinh khiết vẹn toàn, không bị những tỳ ố của trần gian làm hại được.

Mẹ Maria được Thiên Chúa gìn giữ không mắc tội tổ tông, nên không bị ảnh hưởng của tội lỗi làm tổn thương.

"Uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà". (Lc. 1, 35). 

IV - Cảm nhận. 

Ngôi Hai Thiên Chúa bỏ Ngai Trời, hoà nhập với con người để đem hạnh phúc đến cho con người và đem con người về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Chúng ta nhìn vào mẩu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu, để biết sống cho Thiên Chúa và vì Thiên Chúa, qua cách sống quản đại đối với mọi người. 

1347    11-02-2011 15:30:16