Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 8: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

Bài 8. CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU. 

" Ngôi Lời đã làm Người, và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga. 1, 14). 

I - Mầu Nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu.

Cuộc sống hữu hình trần gian của Chúa Giêsu là một Mầu nhiệm, được gom vào trong hai mầu nhiệm chính là Giánh Sinh và Phục sinh.

Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là một mạc khải về Chúa Cha và là Mầu nhiệm cứu chuộc. Tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm, đều hướng tới mục đích là: Đưa con người sa ngã trở về tình trạng ban đầu. 

II - Thời thơ ấu và ẩn dật.

1 . Mầu nhiệm Giáng sinh.

Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình nghèo, sinh tại hang đá Belem, xứ Giuđêa, thuộc đất nước Do Thái.

2 . Mầu nhiệm ẩn dật.

Cuộc đời thơ ấu và suốt thời gian dài khoản ba mươi năm, Người sống ẩn dật tại làng quê Nazaret, như một người bình thường. Người sống theo Thánh Ý Chúa Cha, trong thinh lặng và chờ đợi, chu toàn lề luật Chúa như bao nhiêu người khác. 

III - Cuộc sống công khai.

Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời cộng khai bằng việc đón nhận phép rửa của Gioan tẩy giả tại sông Giođan. Người tự đặt mình vào số những tội nhân để xoá tội trần gian.

Khởi đầu rao giảng, Người đã chiến thằng cơn cám dỗ, chiến thắng satan, kẻ mà ngày xưa Ađam dã thất bại. Ngài chiến thắng để dẫn dắt mọi người chiến thắng mà về cùng Chúa.

Ngài rao giảng về Tin Mừng nước Thiên Chúa. Rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động và cả cuộc sống của Ngài là Lời rao giảng sống động đi kèm: Ngài tiếp xúc gần gủi mọi người không loại trừ ai, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ đem lợi ích cho nhiều người.

Ngài đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha trong suốt thời gian ẩn dật, trong cuộc đờicông khai cũng thế, Ngài luôn chu toàn Thánh Ý Chúa Cha, chu toàn cho đến Chết trên Thập Giá.

Tất cả cuộc đời Chúa Giêsu là một giáo huấn liên tục: Người thinh lặng, cầu nguyện, hành động, yêu thương con người, ưu ái kẻ bé mọn nghèo hèn, vâng phục cho đến chết trên Thập giá để cứu chuộc thế gian. Nhờ đó Ngài đã Phục Sinh đểû hoàn tất Mạc Khải, hoàn tất chương trình mà Thiên Chúa đã ấn định. 

IV - Con người sống cuộc đời trần thế.

Chúa Giêsu vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, sống trọn vẹn cuộc đời trần thế,nên Ơn Cứu chuộc được thực hiện.

Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người biết noi gương Chúa Giêsu, nhận ra Thánh Ý chúa trong hoàn cảnh sống, để biết vâng phục cho trọn vẹn. 

4453    11-02-2011 15:36:30