Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Giáo Phận Vĩnh Long Hân Hoan Kính Mừng Đại Lễ Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn

GIÁO PHẬN VĨNH LONG
Hân Hoan Kính Mừng
ĐẠI LỄ KIM KHÁNH GIÁM MỤC
Đức Cha Antôn NGUYỄN VĂN THIỆN
22/01/1961 - 2011

"Thực Hành và Chân Lý"
(1Gioan 3, 18-19) 

Toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long hân hoan chúc mừng :

- Đại lễ Kim Khánh Giám Mục (50 năm),

- Mừng 79 năm Linh mục (20.2.2011) ,

- Mừng Đại thọ 105 tuổi (13.03.2011)

của Ðức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện,

nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long,

Kinh Sĩ Danh Dự của Nhà Thờ Chính Tòa Nice, Pháp.

Giáo phận Vĩnh Long đã hiệp thông tuần lễ cầu nguyện từ 09/01/2011 đến 15/01/2011, kết thành Bó Hoa Thiêng kính dâng Đức Cha:

  1. Thánh Lễ:         129.088
  2. Rước lễ:           108.863
  3. Viếng Chúa:      45.692
  4. Lần Chuỗi:       108.635
  5. Bác ái:              128.597

Vào ngày 22/01/2011, tất cả các Nhà thờ trong Giáo Phận Vĩnh Long sẽ hiệp dâng Thánh Lễ  Tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn Hồng ân trong 50 năm Giám Mục, 79 năm linh mục và 105 năm cuộc đời của Đức Cha.

Nguyện chúc Đức Cha Antôn kính yêu của Chúng con Đại Phúc, Đại Lộc, Đại Thọ và Đại Thánh Đức.

Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn Mừng Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện tại Chủng Viện Vĩnh Long do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân chủ sự.

VP. TGM Vĩnh Long

2133    22-01-2011 10:35:30