Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Giáo Phận Vĩnh Long Hân Hoan Kính Mừng Sinh Nhật Đức Cha Giacôbê

GIÁO PHẬN VĨNH LONG
Hân Hoan Kính Mừng
SINH NHẬT LẦN THỨ 97
Đức Cha Giacôbê NGUYỄN VĂN MẦU
21/01/1914 - 21/01/2011

 

Khẩu Hiệu
Amor et Labor
(yêu thương và lao khổ)

Toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long hân hoan chúc mừng :

- Mừng Thọ 97 tuổi,

- Mừng 40 năm Giám Mục,

- Mừng 70 năm Linh mục

của Ðức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu,

nguyên Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long.

Giáo phận Vĩnh Long đã hiệp thông tuần lễ cầu nguyện từ 09/01/2011 đến 15/01/2011, kết thành Bó Hoa Thiêng kính dâng Đức Cha:

  1. Thánh Lễ:        129.088
  2. Rước lễ:           108.863
  3. Viếng Chúa:      45.692
  4. Lần Chuỗi:      108.635
  5. Bác ái:             128.597

Vào ngày 21/01/2011, tất cả các Nhà thờ trong Giáo Phận Vĩnh Long đã hiệp dâng Thánh Lễ  Tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn Hồng ân trong 40 năm Giám Mục, 70 năm linh mục và 97 năm cuộc đời của Đức Cha.

Nguyện chúc Đức Cha Giacôbê kính yêu của Chúng con Đại Phúc, Đại Lộc, Đại Thọ và Đại Thánh Đức.

VP. TGM Vĩnh Long

2174    22-01-2011 06:58:51