Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Giấy Báo Tử

 

GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT

HỌ ĐẠO

SỞ BIỆN

 

GIẤY BÁO TỬ

*********

Thánh Họ Tên người qua đời............................................................... 

Sinh ngày..................Tháng.....................Năm......................................
 

Tử ngày....................Tháng......................Năm......................................

Địa chỉ: ....................................................................................................

Thánh Họ Tên Cha:.................................................................................

Thánh Họ Tên Mẹ....................................................................................

Thánh Họ Tên Chồng (hoặc Vợ) ...........................................................

Đã lãnh các Bí tích ..................................................................................

Do Linh mục.............................................................................................

Thánh lễ An Táng tại........................................... lúc..............................

Ngày.................Tháng......................Năm................................................

An táng tại................................................................................................

   

 

Sở biện........................... ngày........tháng.......năm ..............                                   

 Biện sở

 

 

 

 

3148