Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Giấy Giới Thiệu Hôn Phối


GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT:

HỌ ĐẠO:

ĐT.

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI

 

 

Kính gửi: .............................................................................             

 

                Kính thưa Cha.

             Con xin được giới thiệu đến với Cha

Anh : ...................................................................................................

Thuộc Họ Đạo.....................................................................................

Sinh ngày .......................................tại.................................................

Con Ông...............................................................................................

Và Bà ..................................................................................................

Đã lãnh Bí Tích Rửa Tội ngày.............................................................

Và Thêm Sức ngày..............................................................................

Anh .....................................hiện còn tình trạng độc thân và Anh muốn kết hôn theo Luật Đạo với Chị.........................................thuộc Họ Đạo Cha đang phụ trách. Xin Cha thương giúp đỡ và chỉ dẫn anh tiến hành các thủ tục hôn phối theo Giáo Luật.

Con xin chân thành cám ơn và kính chào Cha.


                          .............................., ngày          tháng        năm ........Linh Mục Chánh sở
15966    18-02-2011 06:21:03