Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giới Thiệu Ban Mục Vụ Tu Sĩ

BAN TU SĨ

GIỚI THIỆU
Trên nguyên tắc tại các Giáo Phận cần có những Ban như các Ban của Hội Đồng Giám Mục. Theo tinh thần nầy Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân sau khi nhậm Giáo phận đã thành lập các ban cần phải có, trong đó có Ban Giáo sĩ và Tu sĩ do cha Phêrô Dương Văn Thạnh làm trưởng ban. Từ năm 2003 ban nầy được tách ra: cha Phêrô Dương Văn Thạnh đặt trách linh mục và cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích đặt trách tu sĩ và đây là Ban Tu Sĩ của Giáo phận hiện nay.

Giáo Phận Vĩnh Long có 2 Tu Viện nam: Dòng Kitô Vua Cái Nhum và Đan Viện Thánh Mẫu Thôn Rôn; hai Tu Viện nữ: Mến Thánh Giá Cái Mơn và Mến Thánh Giá Cái Nhum. Trừ Đan Viện Thánh Mẫu Thôn Rôn nằm trong hạt Vĩnh Kim, thuộc tỉnh Trà Vinh, ba Nhà Dòng còn lại đều ở Hạt Cái Mơn, tỉnh Bến Tre.

Với 800 nữ và 50 nam tu sĩ, Giáo phận Vĩnh Long thật quá may mắn có được kho tàng thiêng liêng to lớn và nguồn nhân sự dồi dào. Niềm vui có đó nhưng Đức Giám Mục không khỏi bận tâm lo liệu thế nào để các cộng đoàn nầy sống đời thánh hiến trọn vẹn và hoạt động tông đồ theo đúng đoàn sủng.  

MỤC ĐÍCH:

  • Chia sẻ với Đức Giám Mục những ưu tư về đời sống thánh hiến và sinh hoạt của các Hội Dòng trong Giáo phận.
  • Giúp Đức Giám mục giải quyết những khó khăn đơn giản của tu sĩ trong khi làm mục vụ tại các giáo xứ.
  • Với trách nhiệm các linh mục trong Ban sẽ lưu ý nhiều tới các Hội Dòng để có ý kiến đóng góp xây dựng qua Đức Giám Mục hoặc trực tiếp tới Hội Dòng.

NHÂN SỰ
Đây là danh sách các thành viên được Đức Giám Mục chỉ định giúp các Hội Dòng từ nhiều năm qua:
Lm Phêrô Dương Văn Thạnh
Lm Fx Nguyễn Văn Việt
Lm Gbt Lê Đình Bạch
Lm: Micae Nguyễn Hồng Sung
Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm
Lm Fr. Salêsiô Trần Huy Huề , đại diện Đan Viện Thánh Mẫu Thôn Rôn
Thầy Phaolô Nguyễn Văn Thảo, đại diện dòng Kitô Vua
Dì Maria Nguyễn Thị Rỹ, đại diện tu hội Mến Thánh Giá cái mơn
Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện tu hội Mến Thánh Giá Cái nhum

HOẠT ĐỘNG
Hoạt động chính của Ban nầy là giảng dạy về tu đức và các môn học mà Hội Dòng đang thiếu người, trừ Đan Viện Thánh Mẫu Thôn Rôn có thể tự lực được.

Riêng các linh mục trong ban chia sẻ với nhau về tài liệu và kinh nghiệm trong việc giảng bài cho nhà dòng. Ban Tu sĩ cũng mời đại diện các hội dòng vào trong Ban để thông liên lạc tiện lợi hơn và cũng là tôn trọng quyền làm chủ của Hội Dòng. Chắc chắn trong tương lai nhờ sự cộng tác nầy mà sinh hoạt của các Hội Dòng sẽ được nhiều người biết hơn qua trang tin của Giáo Phận.

Các thành viên trong Ban sẽ tìm giờ ngồi lại với nhau để suy nghĩ xem Hội Dòng còn cách nào khác phục vụ Giáo Phận hữu hiệu hơn, mới mẻ hơn nhưng không đi sai đoàn sủng. Không thể đi mãi trên đường mòn cũng không thể đi theo dấu chân người khác.

Địa chỉ liên lạc : Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3/2 P. 1 TX Vĩnh Long
Đ.T. 070 3 824 016
Email:
tgmvinhlong@gmail.com hoặc pettham@gmail.com

1141    26-12-2010 22:41:57