Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Họ Đạo An Điền

  1. Tên cũ:  An Điền
  2. Ấp: An Thuận, Xã: An Bình Tây, Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 889 người

Linh mục phụ trách:

Từ năm 1927 -  1930: cha GBt Nguyễn Linh Nhạn.

Năm 1930 - 1962: cha Luca Nguyễn Văn Sách.

Năm 1963 - 1973: cha Gioakim Nguyễn Văn Quang

Năm 1973 - 1989: cha Antôn Nguyễn Văn Lệ

Năm 1989 - 2002 : cha Phaolô Trương Tấn Lực

Năm 2002 - nay: cha Phaolô Lê Thanh Dũng (đặc trách)

Giai đoạn hình thành:

- Năm thành lập: 1927

- Cha sở đầu tiên: Luca Nguyễn Văn Sách.

- Người sáng lập: ông GBt Nguyễn Văn Huỳnh

- Số giáo dân: 32 người

- Nhà thờ đầu tiên: xây dựng năm 1930

Xây dựng và phát triển:

- Trước năm 1975:

+ Năm 1930 nhà thờ làm bằng cột tràm vách lá.

+ Năm 1951 xây dựng lại bằng cột căm xe mái ngói vách ván.

+ Năm 1965 nhà thờ được xây dựng kiên cố do cha Gioakim Nguyễn Văn Quang.

+ Năm 1971 trường học được xây dựng với hai phòng lớp.

+ Năm 1972 xây dựng nhà Cha sở

+ Năm 1973 xây dựng nhà Dì.

- Sau năm 1975:

+ Năm 1990 nhà thờ thay tole lợp lại ngói.

+ Năm 1992 đóng lại toàn bộ số bàn ghế.

+ Năm 2003 xây dựng thêm phòng khách, nhà ăn, tường rào chung quanh nhà thờ.

- Hiện nay:

+ Số giáo dân 889

+ Sinh hoạt mục vụ:

- Quới chức 12 người

- Ban mục vụ 20 người

- Thiếu nhi 45

- Hiền mẫu 50

 Bác ái xã hội :

- Giúp vốn chăn nuôi bò cho 35 gia đình, mội gia đình 4 triệu đồng không hoàn lại.

- Giúp học sinh nghèo hiếu học

+ 500 tập mỗi năm

+ 2 xe đạp mỗi năm.

+ Học phí cho học sinh nghèo

- Xây dựng 25 nhà tình thương mỗi nhà trị giá 6 triệu đồng.

- Giúp 70 hồ chứa nước mỗi hồ 200 ngàn đồng.

- Làm đường 30 triệu đồng

- Cơ sở vật chất:

+ Trường học

+ Một phòng lớp giáo lý

4.   Định hướng:

- Cũng cố các hội đoàn

- Dạy giáo lý và Kinh Thánh cho các thành phần trong họ

3677