Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Họ Đạo An Định

z519853312723207fd082fe165839042aa9f6b3cf8d368

Địa chỉ: Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN Lễ Mình Thánh Chúa

Số giáo dân: 898

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Chánh sở: Stêphanô Nguyễn Trung Hiếu

Linh mục Phụ tá: Philipphê Đặng Hoàn Thanh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

  Theo sổ Rửa tội, từ ngày 19/6/1899 Cha Phaolô Minh Rửa tội cho người đầu tiên là ông Phêrô Trần Văn Muốn, sinh 11/5/1897. Cha Minh ở đến ngày 26/4/1901 thì có cha khác đến giúp là: GBt Đức, Isidôrô Dumortier (sau làm Đức Cha), P. Phong, Alp. Cransac.

  Bốn cha này chỉ ở một thời gian ngắn thay phiên nhau chứ không liên tục.

  Đến năm 1903, Cha J. Thích về An Định (có lẽ đây là Cha sở đầu tiên vì từ năm 1903 đến năm 1909 chỉ có cha ký tên trong sổ Rửa tội), sau đó là các cha:

            1. GBt. Tông                                       1909 – 1915

            2. Giuse Thiên                                                1915 – 1917 (Cất Nhà Thờ An Định còn đến bây giờ)

            3. Antôn Nhiệm                                              1917 – 1919

            4. Phêrô Thái                                      1919 – 1923

            5. Giuse Thiên                                    1923 – 1926 (Cha Sở lần II)

            6. Gioakim Lịch                                              1926 – 1928

            7. GBt. Doan                                       1928 – 1931

            8. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên                1931 – 1932

            9. Phêrô Thà                                       1932 – 1934

            10. Bartôlômêô Thật                           1934 – 1935

            11. Phaolô Bạch                                              1935 – 1936

            12. Vincent Nguyễn Ngọc Thanh       1939 – 1941

            13. Bênêđictô Trương thành Thắng    1941 – 1943

            14. Phaolô Nguyễn Trung Diên          1943 – 1952

            15. GBt Nguyễn Văn Hưỡn                1952 – 1960

            16. Phaolô Nguyễn Minh Đoán          1960 – 1965

          17. Từ năm 1965 đến giữa năm 1973 Họ Đạo vắng cha sở vì tình hình khó khăn không ở được, Cha Phaolô Diên ở Hàm Luông đến làm lễ dùm các ngày Chúa nhật và lễ buộc, Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán đã đổi tên và làm con dấu cho Họ Đạo Cái Quao là An Định cho phù hợp với tên của xã.

            18. GBt Huỳnh Cao Thượng từ 07/7/1973 – 2010: Cha xây dựng nhà xứ và xây Nhà Thờ mới. Nhà Thờ mới được Đức Cha làm Phép năm 2009.

            19. Năm 2010 – nay: Giacôbê Nguyễn Thanh Bình được Đức Cha Tôma bổ nhiệm làm Cha Sở Họ Đạo Cái Quao. Cha Giacôbê lo củng cố thiếu nhi và giới trẻ, thăm viếng mục vụ và gỡ rỗi Hôn phối. Cha chăm lo đời sống đức tin cho bổn đạo

            Cha cũng sửa nhà xứ cho khang trang, trùng tu Đất Thánh và làm lễ đài để dâng lễ tại.

2330    15-01-2011 08:50:29