Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Họ Đạo An Định

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ: An Định
HUYỆN: Mỏ Cày
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 680 người.

GỐC TÍCH:

  1. Số giáo dân: 188 hộ khoảng 680 nhân khẩu (335 nam và 345 nữ)
  2. Ban Quới chức gồm: 13 người (9 nam, 4 nữ)
  3. Họ đạo có 1 ca đoàn Thiếu nhi và giới trẻ.
  4. Lo cho giới trẻ.

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ HỌ ĐẠO AN ĐỊNH (CÁI QUAO).

Theo sổ rửa tội, từ ngày 19/6/1899 cha Phaolô Minh rửa tội cho người đầu tiên là ông Phêrô Trần Văn Muốn sinh 11/5/1897. Cha Minh ở đến ngày 26/4/1901 thì có cha khác đến giúp là:

  1. GBt Đức
  2. Isidôrô Dumortier (sau làm Đức Cha)
  3. P. Phong
  4. Alp. Cransac

Bốn cha này chỉ ở một thời gian ngắn thay phiên nhau chứ không liên tục.

Đến năm 1903, cha J. Thích về An Định (có lẽ đây là cha sở đầu tiên vì từ năm 1903 đến năm 1909 chỉ có Cha ký tên trong sổ rửa tội), sau đó là các cha:

1. GBt. Tông 1909-1915
2. Giuse Thiên 1915-1917 (cất Nhà thờ An Định còn đến bây giờ)
3. Antôn Nhiệm 1917-1919
4. Phêrô Thái 1919-1923
5. Giuse Thiên 1923-1926 (cha sở lần II)
6. Gioakim Lịch 1926-1928
7. GBt. Doan 1928-1931
8. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên 1931-1932
9. Phêrô Thà 1932-1934
10. Bartôlômêô Thật 1934-1935
11. Phaolô Bạch 1935-1936
12. Vincent Nguyễn Ngọc Thanh 1939-1941
13. Bênêđictô Trương thành Thắng 1941-1943
14. Phaolô Nguyễn Trung Diên 1943-1952
15. GBt Nguyễn Văn Hưỡn 1952-1960
16. Phaolô Nguyễn Minh Đoán 1960-1965
17. Từ năm 1965 đến giữa năm 1973 Họ đạo vắng cha sở vì tình hình khó khăn không ở được, cha Phaolô Diên ở Hàm Luông đến làm lễ dùm các ngày Chúa nhật và lễ buộc, cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán đã đổi tên và làm con dấu cho Họ đạo Cái Quao là An Định cho phù hợp với tên của xã.
18. GBt Huỳnh Cao Thượng từ 7/7/ 1973 đến nay.

2185