Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

Họ Đạo An Hiệp - Vĩnh Long

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

Họ Đạo Công giáo An Hiệp - Cầu Đôi - Tỉnh Vĩnh Long, gồm bốn ấp: An Hiệp - Phước Bình thuộc Xã Lộc Hòa và hai ấp: Tân Bình - Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Họ Đạo An Hiệp có số giáo dân là 2501 người (thống kê năm 2006). Họ An Hiệp được thành lập rất sớm, từ hậu bán thế kỷ 19. lúc đầu là một Họ Đạo nhỏ, trực thuộc Họ Đạo Vĩnh Long. Khoảng thập niên 1880 - 1890 do linh mục thừa sai Bellarment, Cha sở Họ Đạo Vĩnh Long phụ trách, đến làm lễ và coi luôn Họ Đạo AN Hiệp.

Đến năm 1890, với số giáo dân khá đông, Họ Đạo An Hiệp được nâng lên thành một Họ Đạo độc lập và có cha sở ở thường xuyên.

Cha sở đầu tiên là Cha Phêrô Cường, phụ trách Họ Đạo An Hiệp từ năm 1890 - 1897. Cha sở kế tiếp là Cha Giuse Tân từ năm 1897 - 1913. Cha Giuse Tân qua đời được an táng tại đất thánh Tân Ngãi. Cha sở thứ ba là Cha Tôma Vàng coi sóc Họ Đạo từ 1913 - 1930. Cha Tôma Vàng là người có công xây cất nhà thờ An Hiệp (vào khoảng năm 1920) mà ngày nay vẫn còn.

Lúc mới thành lập Họ Đạo, nhà thờ và đất thánh đều tọa lạc tại Xóm Lộc Hòa thuộc ấp Phước Long. Chính Cha Tôma Vàng đã mua khoảng đất để cất nhà thờ mới (hiện nay) tại ấp An Hiệp hồi xưa (nay là ấp Phước Bình). Chính vì thế mà Họ Đạo có tên là Họ Đạo An Hiệp.

Đây là danh sách các Cha sở coi sóc Họ Đạo An Hiệp:

1. Cha Phêrô Cường 1890 - 1897
2. Cha Giuse Tân 1897 - 1913
3. Cha Tôma Vàng 1913 - 1930
4. Cha Anrê Quyền 1930 - 1938
5. Cha Micae Nguyễn Thanh Thao 1939 - 1946
6. Cha Phanxicô Xavie Quờn 1946 - 1953
7. Cha Tađêô Võ Văn Nam 1953 - 1961
8. Cha Phêrô Lê Văn Ngộ 1961 - 10/1964
9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Vỡ 12/1964 - 05/1965
10. Cha Giuse Đặng Phước Hai 05/1965 - 12/1973
11. Cha Đôminicô Lê Văn Thanh 01/1974 - 06/1974
12. Cha Phêrô Phan Văn Trọng 07/1974 - 09/1976
13. Cha Phêrô Lê Văn Ngộ 09/1976 - 03/1994
14. Cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu 03/1994 - 12/2002
15. Cha Micae Nguyễn Văn Công 12/2002 -

Giáo dân (theo thống kê 2006) 2501 người:

Sinh hoạt mục vụ của Họ Đạo:
- Ban Quới Chức:12
- Hội Legio: 18
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: 36
- Ca Đoàn Lớn: 8
- Ca Đoàn Nhỏ: 16
- Thiếu Nhi + Giới Trẻ: 80
- Ba lớp giáo lý:
1. Rước Lễ Vỡ Lòng
2. Thêm Sức
3. Bao Đồng

Định hướng của Họ Đạo: Theo tinh thần của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hoặc của Giám Mục Giáo Phận đề nghị hằng năm.

2471