Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo An Hiệp - Vĩnh Long

z4964914650712c2688349c5fc519b224586e317934ed2

Địa chỉ: xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN VII Phục sinh

Số giáo dân2106

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:   04g30 ;   08g00;   17g30 

Ngày thường:  04g30;   16g30

Linh mục Chánh sở: Bênêđictô Bùi Châu Thiên                

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

      Họ Đạo Công giáo An Hiệp – Cầu Đôi – Tỉnh Vĩnh Long, gồm bốn ấp: An Hiệp – Phước Bình thuộc Xã Lộc Hòa và hai ấp: Tân Bình – Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

      Họ Đạo An Hiệp có số giáo dân là 2501 người (thống kê năm 2006). Họ An Hiệp được thành lập rất sớm, từ hậu bán thế kỷ 19. Lúc đầu là một Họ Đạo nhỏ, trực thuộc Họ Đạo Vĩnh Long. Khoảng thập niên 1880 – 1890 do Linh Mục thừa sai Bellarment, Cha sở Họ Đạo Vĩnh Long phụ trách, đến làm lễ và coi luôn Họ Đạo An Hiệp.

       Đến năm 1890, với số giáo dân khá đông, Họ Đạo An Hiệp được nâng lên thành một Họ Đạo độc lập và có Cha sở ở thường xuyên.

      Cha sở đầu tiên là Cha Phêrô Cường, phụ trách Họ Đạo An Hiệp từ năm 1890 – 1897. Cha sở kế tiếp là Cha Giuse Tân từ năm 1897 – 1913. Cha Giuse Tân qua đời được an táng tại Đất Thánh Tân Ngãi. Cha sở thứ ba là Cha Tôma Vàng coi sóc Họ Đạo từ 1913 – 1930. Cha Tôma Vàng là người có công xây cất Nhà Thờ An Hiệp (vào khoảng năm 1920) mà ngày nay vẫn còn.

      Lúc mới thành lập Họ Đạo, Nhà Thờ và Đất Thánh đều tọa lạc tại Xóm Lộc Hòa thuộc ấp Phước Long. Chính Cha Tôma Vàng đã mua khoảng đất để cất Nhà Thờ mới (hiện nay) tại ấp An Hiệp hồi xưa (nay là ấp Phước Bình). Chính vì thế mà Họ Đạo có tên là Họ Đạo An Hiệp.

      Đây là danh sách các Cha sở coi sóc Họ Đạo An Hiệp:

            1.Cha Phêrô Cường                            1890 – 1897

            2. Cha Giuse Tân                               1897 – 1913

            3. Cha Tôma Vàng                              1913 – 1930

            4. Cha Anrê Quyền                             1930 – 1938

            5. Cha Micae Nguyễn Thanh Thao        1939 – 1946

            6. Cha Phanxicô Xavie Quờn                1946 – 1953

            7. Cha Tađêô Võ Văn Nam                   1953 – 1961

            8. Cha Phêrô Lê Văn Ngộ                    1961 – 10/1964

            9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Vỡ              12/1964 – 05/1965

            10. Cha Giuse Đặng Phước Hai            05/1965 – 12/1973

            11. Cha Đôminicô Lê Văn Thanh          01/1974 – 06/1974

            12. Cha Phêrô Phan Văn Trọng            07/1974 – 09/1976

            13. Cha Phêrô Lê Văn Ngộ                 09/1976 – 03/1994

            14. Cha Giuse Nguyễn Văn Hiếu         03/1994 – 12/2002

            15. Cha Micae Nguyễn Văn Công        12/2002 – 1/9/2010

            16. Cha Bênêđictô Bùi Châu Thiên      1/9/2010

            Giáo dân (theo thống kê 2022) 2106 người:

       Sinh hoạt mục vụ của Họ Đạo: Ban Quới Chức, Hội Legio, Hội Các Bà Mẹ Công giáo, Ca Đoàn Lớn, Ca Đoàn Nhỏ, Thiếu Nhi + Giới Trẻ,  Ba lớp giáo lý: Rước Lễ Vỡ Lòng,  Thêm Sức,  Bao Đồng.

        Định hướng của Họ Đạo: Theo tinh thần của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hoặc của Giám Mục Giáo phận đề nghị hằng năm.

3129