Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Họ Đạo An Trường

TÊN CŨ: An Trường
ẤP:
XÃ:
HUYỆN: Càng Long
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 100

GỐC TÍCH:

Năm 1930, Cha Jos. Hai làm sở Đức Hòa- thành lập và cất nhà thờ đầu tiên tại An Trường.

Từ năm 1945-1954 quen gọi là 9 năm kháng chiến- An Trường mang nhiều dấu ấn- khóc hổ ngươi cười ra nước mắt. Tình thế thắt ngặt- bom đạn chiến tranh- nhà cửa tan tành- dân tình ly tán- luật pháp tắc loạn! Cầu trời lại sáng. Đến năm 1955, Cha Marcô Thạch cha sở Đức Hòa- hồi sinh An Trường, giao lại cho các dì Cái Mơn coi sóc. Ba năm sau (1958), đồng cỏ phì nhiêu Cha Jac. Tỏ làm sở Mai Phốp- xây thêm Nhà thờ ở ấp 8 để đoàn tụ.

Năm 1960, Cha Pet. Dư về coi An Trường đến năm 1962. Chiến tranh tái phát Cha đi nơi khác. Đàn chiên thất lạc không ai chăm sóc giữ gìn. Có Cha Nguyễn Bá Sang xâm mình - cực nhọc chẳng nề năm 1964 đến lập thành tích- rồi đành mất tích (1965) không biết đường nào?

Nhà thờ An Trường hiện còn đứng đó. Hơn 100 con chiên hiện vẫn còn lúp ló. Sinh hoạt tôn giáo chuyển sang giáo dục!

2253