Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Ba Càng

z4902719745210c72505a931d0cbc8da5325cf0ad05d7d

Địa chỉ: ấp Phú Hòa Yên, Song Phú, Tam Bình, , tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt:CN XX Thường niên

Số giáo dân: 351

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00;      16g00        

Ngày thường: Thứ 3,5,7: 18g30

Linh mục chánh sở: Phêrô Trần Duy Hải

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. THÀNH LẬP

        Họ Đạo Ba Càng, Nhà Thờ Song Phú được thành lập năm 1962 do Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp làm một địa điểm truyền giáo, với Nhà Thờ tạm. Lúc đầu làm trường dạy học, được một ít người già giữ đạo, dần dần được một số gia đình.

         Lúc đầu Nhà Thờ được xây gần Cầu Sập.

         Năm 1969, Nhà Thờ chính thức được Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay.

       Sau 1975 gặp nhiều khó khăn, Họ Đạo muốn tan, Nhà Thờ xuống cấp và bị sập. Cha Gioakim Đỗ Duy Thản về phụ trách, số lượng giáo dân từ từ tăng lên, Nhà Thờ được tu sửa lại. Giáo dân hiện nay: 355 người và còn nhiều triển vọng. Năm 2000, Nhà Thờ được đại tu, xây gác chuông và đài Đức Mẹ cho tới nay.

II. NHẬN ĐỊNH

        Giáo dân đa số là đạo mới, lại ở rải rác xa Nhà Thờ nên đức tin còn yếu, đi lễ lãnh Bí tích khoảng 60% nhưng vẫn phát triển đều bằng lớp chầu nhưng (dự tòng), Hôn phối liên tiếp.  

3763