Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Ba Kè

z490274711561595d214912c3e578a96b92c16231436cc

Địa chỉ: Ba Kè, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN IV Mùa vọng

Số giáo dân: 146

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00 ;   17g00          

Ngày thường: 05g00

Linhh mục Chánh sở: G. Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. HÌNH THÀNH HỌ ĐẠO

     Trích tài liệu viết trong Nam Kỳ Địa phận 1920, trang 171: “Trong năm 1889, Cha Havas tới ở Ba Kè ít tháng mà thôi, nhờ có Cha nên kẻ ngoại trở lại khá. Cha Philipphê Quờn, khi còn làm thầy đã có dạy tại Ba Kè hai lần. Họ Ba Kè có trước Hồi Xuân (Xuân Hiệp) 7, 8 năm; số là có ông quản Hộ gốc ở Ba Kè giúp việc tại Mặc Bắc đến sau quản Hộ trở về Ba Kè xin Cha Lũy cho thầy tới dạy đạo, tại đây đã Rửa tội cho nhiều chầu nhưng, mà theo sổ năm 1910 thì còn có 50 người mà thôi, là bà con và sui gia quản Hộ…”

      Theo những người lớn còn sống hiện nay tại Họ Đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập niên 1940, thời kháng chiến Tây - Việt minh, một số gia đình Công giáo tại Cai Quá chạy giặc ra xóm chợ nhỏ Ba Kè, có nhiều đồn bót lính trú đóng, để tạm trú và ở luôn đến nay. Đa số thành phần gia đình người lớn đã qua đời; con cháu phần bỏ đạo, phần rối rắm cho đến nay. Chỉ còn lại bà Ba Thó, lúc đó con rất nhỏ, nay con sống với một số con cháu phần lớn nguội lạnh hoặc rối!

      Theo bà Ba nghe Cha mẹ nói, từ nhỏ, gần chợ có khu hoang dã, có ba cây kè lớn mọc trong đó, nên có danh xưng là chợ Ba Kè.

      Giáo dân lúc xưa, khi đi lễ ở Tam Bình, khi đi lễ ở Xuân Hiệp một thời gian rất lâu. Đến lúc Cha Raphae Nguyễn Ngọc Quí ở Tam Bình mới ra để lo đất và xây dựng một nhà dạy bằng lá, nằm cặp sông Ba Kè với hai thầy trường La tinh là thầy Nhi và thầy Lành (đó là Cha Matthiêu Nhi và Cha Giacôbê Lành, đã qua đời). Từ đó, lâu lâu có Cha Tam Bình ra làm lễ, nhất là các dịp lễ trong Giáng Sinh, Tết, Phục Sinh ….Mỗi lần làm lễ, các Cha đem theo vài ông biện và ca đoàn từ Tam Bình ra giúp. Từ đó có thêm Họ nhỏ Ba Kè. Đến lúc Cha Giuse Bỉ ở Tam Bình, ngài lo làm lại nhà dạy lá đã dột nát, thành nhà tường bán kiên cố đề tạm dùng làm Nhà Thờ chính thức cho Ba Kè. Đến năm 2000, vì nền Nhà Thờ gần mé sông, bị sạt lở nguy hiểm, Cha Giuse Thản  lo mua đất  và đã xây dựng Nhà Thờ mới hiện nay.

        Giáo dân vào lúc có nhà dạy, từ những vùng xung quanh, vì có khó khăn cuộc sống hoặc để lập gia đình, từ các nơi khác, đã từ từ quy tụ về đây như: Xuân Hiệp, Cai Quá, Tam Bình, Vĩnh Long, Cái Mơn, Cái Nhum, Bãi Xan, Long Hiệp…

II. HIỆN TRẠNG HỌ ĐẠO

        Hiện nay, số giáo dân thuộc về Nhà Thờ Ba Kè, trên địa bàn Ấp Cái Cui, Hoà Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long, là l46 người: Một số lên Sài Gòn tìm công ăn chuyện làm, thỉnh thoảng về thăm nhà; một số nguội lạnh, rối rắm và một số đi lễ ngày Chúa nhật (Khoảng từ 50 – 90, số đi hằng tuần độ 30.) Các Linh Mục phụ trách từ Tam Bình ra vô coi sóc đến tháng 10.2004 mới có Linh Mục thường xuyên ở tại Họ Đạo.

        Sinh hoạt hiện nay: Chúa nhật Lễ trọng có lễ sáng chiều; ngày thường có lễ hằng ngày, gần như không có giáo dân; giáo lý thiếu nhi trong tháng hè và mỗi chiều Chúa nhật; giáo lý người lớn trước lễ sáng Chúa nhật.

III. CƠ SỞ

            01 Nhà Thờ chứa khoảng 200 người

            01 Đài Đức Mẹ kèm tháp chuông

            01 dãy phòng đa dụng

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

        Cố gắng đào tạo cho Họ Đạo có chút hiểu biết căn bản về giáo lý, đời sống đạo để tương lai có thể được ít người cộng tác xây dựng Họ Đạo.           

2075