Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

Họ Đạo Ba Kè

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN

Hình thành họ đạo.

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập niên 1940, thời kháng chiến Tây-Việt Minh, một số gia đình công giáo tại Cai Quá chạy giặc ra xóm chợ nhỏ Ba Kè, có nhiều đồn bót lính trú đóng, tạm trú và ở luôn đến nay.

Đa số thành phần người lớn đã qua đời, con chau phần đã bỏ đạo, phần rối rắm cho đến nay. Chỉ còn lại bà Ba Thó, lúc đó còn rất nhỏ, nay còn sống với một số con cháu phần lớn nguội lạnh hoặc rối !

Theo bà Ba nghe cha mẹ nói, từ nhỏ, gần chợ có khu hoang dã, có cây ba kè lớn mọc trong đó, nên óc danh xưng là chợ Ba Kè.

Giáo dân lúc xưa, khi đi lễ ở Tam Bình, khi đ lễ ở Xuân Hiệp một thời gian khá lâu. Đến lúc cha R. Quý ở Tam Bình mới ra để lo đất và xây dựng một nhà dạy bằng lá, nằm cặp sông Ba Kè với ha Thầy Latinh là thầy Nhi và thầy Lành (đó là Cha Matthêu Nhi và cha Giacôbê Lành, đã qua đời). Từ đó lâu lâu có cha ở Tam Bình ra làm lễ, nhất là các dịp lễ Giáng Sinh, Tết, Phục sinh... Mỗi lần làm lễ, các cha đem theo vài ông biện và ca đoàn từ Tam Bình ra giúp. Từ đó có thêm họ nhỏ Ba Kè. Đến lúc chá Jos Bỉ ở Tam Bình, ngài lo làm lại nhà dạy bằng lá đã dột nát thành nhà trường bán kiên cố để tạm dùng làm nhà thờ chính thức cho Ba Kè. Đến năm 2000, vì nền nhà thờ gần mé sông, bị sợt lở nguy hiểm, cha Joac Thản lo mua đất và đã xây dựng nhà thờ mới hiện nay.

Giáo dân vào lúc có nhà dạy, từ những vùng xung quanh, vì có khó khăn cuộc sống hoặc để lập gia đình, từ các nơi khác, đã từ từ quy tụ về đây như: Xuân Hiệp, Cai Quá, Tam Bình, Vĩnh Long, Cái Mơn, Cái Nhum, Bãi Xan, Long Hiệp...

Hiện tình họ đạo:

Hiện nay, số giáo dân thuộc về nhà thờ Ba Kè, trên địa bàn ấp Cái Cui, Hòa Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long là 145 người gồm: một số lên Sài Gòn tìm công ăn việc làm, thỉnh thoảng về thăm nhà; một số nguội lạnh, rối rắm và một số đi lễ ngày Chúa Nhật (khoản 50-90, số đi hàng tuần khoản 30). Các linh mục ở Tam Bình ra vào coi sóc đến tháng 10/2004 mới có linh mục thường xuyên ở tại họ đạo.

Sinh hoạt hiện nay: Chúa Nhật lễ trọng có lễ sáng chiều; ngày thường có lễ hàng ngày, gần như không có giáo dân; giáo lý thiếu nhi trong tháng hè và mỗi chiều Chúa Nhật; giáo lý người lớn trước lễ sáng Chúa Nhật.

Cơ sở hiện tại:
1 nhà thờ chứa khoản 200 người.
1 đài Đức Mẹ kèm tháp chuông.
1 dãy phòng đa dụng

Định hướng tương lai:

Cố gắng đào tạo cho họ đạo có chút hiểu biết căn bản về giáo lý, đời sống đạo để tương lai có thể được ít người cộng tác xây dựng họ đạo.

1472