Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Họ Đạo Ba Lai

z5246431644769ed522db97f3ca98eebf55deac5361fa2
Địa chỉ:
 ấp Thạnh Hựu,Tam Phước, ChâuThành, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XV Thường Niên

Số giáo dân: 570

Năm thành lập: 1914

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:         08g00     ;     17g10  

Ngày thường:     17g30

Linh mục Chánh sở: Ph. Xaviê Trần Tấn Hạp

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

Thành lập khoảng năm 1914.

Năm 1957, có khoảng 50 gia đình và trên 200 giáo dân.

Năm 2009, có 101 gia đình và 454 giáo dân. Vì hoàn cảnh cuộc sống, có khoảng 200 người đi làm ăn xa Họ Đạo. Ba Lai là Họ nhỏ, nên không có Linh Mục ở.

Năm 1973, trở thành Họ nhỏ của Quới Sơn, được Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Văn Thạnh phụ trách.

Năm 1996 – 2009, Cha Phanxicô X. Lê Quang Dũng, Cha sở Kinh Điều, phụ trách.

Từ tháng 8 năm 2009 đến nay, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ, Cha sở Kinh Điều, phụ trách.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm 1914, Họ Đạo sở hữu 16.200m2 đất thổ cư và nông nghiệp.

Năm 1977, Vì hoàn cảnh nên đã hiến cho Nhà nước 10.000m2. Còn lại 4.200m2 (Nhà Thờ 4200m2 Đất Thánh 2000m2 ). Nhưng số đất trên vẫn chưa có sổ đỏ, vì có giáo dân tranh chấp nên nhà nước không cấp.

Nhà Thờ đầu tiên bằng cây vách ván lợp ngói âm dương. Nhà Thờ không có chuông, nhưng có trống và chiêng. Các Cha phụ trách lần lượt chỉnh đốn. Đến nay, khu vực Nhà Thờ xem ra cũng được khang trang.

III. TÌNH TRẠNG GIÁO DÂN

Đa số giáo dân ở xa Nhà Thờ, nên việc tham dự Thánh lễ còn gặp ít nhiều khó khăn. Hàng  tuần có Thánh lễ vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu và thứ Bảy vào buỗi sáng, nhưng chỉ có khoảng 15 người tham dự, chủ yếu là Quới chức và Hội cầu nguyện “Sức sống Chúa Kitô”. Có 2 Dì MTG Cái Mơn đến giúp ở đây.

Họ Đạo không có tổ chức gì khác. Hầu như không có thiếu nhi đi dự lễ và học giáo lý. Mọi sự giao phó cho Dì phước coi sóc. Giáo dân còn nghèo. Những Bổn đạo sống xung quanh khu vực Nhà Thờ không còn giữ đạo vì vấn đề tranh chấp đất đai. Hiện nay số giáo dân là 570 người.

IV. HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

     Nếu có Linh Mục ở lại tại đây thì vấn đề đất đai mới hy vọng được giải quyết. Cha Phụ trách ở tại Kinh Điều, cách xa Balai hơn 6 km,  nên việc mục vụ cũng tương đối khó khăn đối với một Linh Mục cao niên.

4146    12-01-2011 15:23:29