Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Bến Tre


  1. Tên cũ: Bến Tre
  2. Thành Phố Bến Tre
  3. Đt: 0753 827873
  4. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm 08. 12.
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 3 800 người

 

Theo tài liệu Cha Danvy để lại (1910 - 1911) : Tại rạch Bến tre cách sông Hàm Luông hai cây số - năm 1869 có một số gia đình có đạo Công giáo. Năm 1871, có 42 người. Năm 1872 có 50 người - chưa có nhà thờ - chưa có Cha nào dòm ngó.

Năm 1875, họ đạo Sóc Sải được thành lập - Cha sở Bình lên xuống thăm viếng xứ đạo Bến Tre, bắt đầu qui tụ bổn đạo và làm lễ tại nhà thầy Gia (anh rể quan Phủ Lộc) hoặc nhà thầy Thanh (Thầy giảng ở Hà Nội - làm thông ngôn) hoặc nhà thầy Dưỡng (sau là ông Phủ Dưỡng).

Năm 1879, số bổn đạo Bến Tre nhập về họ Mái Dầm (nay là Thanh Sơn) do Cha Trung đảm trách. Mãi đến năm 1884, ông Lê Quang Hậu dâng đất cất nhà thờ Bến Tre. Có ông Thầy Sang - Thầy Oai - Thầy Hiền - ông Câu Nhan - ông Biện Cần đoàn kết một lòng xin Cha cất Nhà thờ Bến Tre.

Năm 1885, Cha Lại về Bến Tre cùng bổn đạo cất nhà thờ Bến Tre gần đường đến nhà thương, kinh phí 800 trăm đồng. Họ đạo Bến Tre chính thức có từ đây.

Năm 1887, Cha xin trợ giúp - ông Lê Quang Hiền (anh em ông Lê Quang Hậu) dâng luôn sở đất để Cha cất lại Nhà thờ rộng rãi hơn. Năm 1889, Nhà thờ làm xong, số bổn đạo giờ đây lên tới 136 người. Hai anh em Hiền - Hậu dâng cái chuông đồng nặng 100kg.

Năm 1890, Cha Thích nối nghiệp Cha Lại, tổ chức Trùm - Câu - Biện, bà Phủ Dư ỡ ng dâng tượng Đức Mẹ.

Năm 1894, Cha Hoàng (P. Frison) ñến thay Cha Thích, số bổn đạo lên đến 388 người. Cù lao Bến Tre và các họ lân cận bấy giờ thuộc về hạt Cái Mơn (Cha Gernot - Cha sở Cái Mơn làm Hạt trưởng). Cha kêu gọi, ông Lê Quang Hậu dâng cúng hai mẫu đất gần Châu Thành - Bến Tre. Phải nói là ông Lê Quang Hậu và ông Leâ Quang Hiền là hai đại ân nhân của Họ đạo Bến Tre.

Năm 1985, Cha Vị (P. Danvy) về Bến Tre thay Cha Hoàng. Cha tu bổ trong ngoài. Năm 1904 có Đức Cha Mão (Mgr. Mossard)đến làm phép Nhà thờ Bến Tre, chọn bổn mạng là "Đức Mẹ Vô Nhiễm" .

Năm 1941, Cha Gioan-Baotixita Nhạn về Bến Tre, Nhà thờ xiên xẹo định sửa chữa nhưng thời cuộc không cho phép. Năm 1948, Cha Phaolô Quang khởi công, rồi cũng bỏ dở. Mãi đến năm 1955, Cha Phêrô Tri tiếp tục hoàn thành ngôi thánh đường khang trang kiên cố tới nay.

Năm 1963, xây trường Tiểu học 6 căn có lầu. Năm 1972, xây trường Trung học Tân Dân 8 căn 4 lớp. Đến năm 1998, tuổi già sức yếu Cha Phêrô Tri xin nghỉ hưu. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến đến thay. Cha tu sửa nhà thờ, nhà xứ mới mẽ đẹp đẽ. Hiện nay giáo dân khoảng 3800 người, đạo đức sốt sắng nhờ ảnh hưởng hội đoàn thời Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri (1955 - 1998).

Các Cha phụ trách :

1. Cha Thích.....................................................1890
2. Cha Hoàng (Frison)................................1894
3. Cha Vị (Danvy).........................................1895
4. Cha Lân (Frison)......................................1915
5. Cha Louis Ackerman............................1917
6. Cha Báu (Brougidou)...........................1919
7. Cha Thơm (Thommeret)......................1925
8. Cha Pet.Trần Ngọc Đàng....................1933
9. Cha JB Nguyễn Linh Nhạn................1941
10. Cha Paul. Lê Hiển Quang...............1943
11. Cha Jos. Nguyễn Văn Bạch............1952
12. Cha Pet. Phạm Tuấn Tri...................1955
13. Cha Pet. Nguyễn Văn Hiến............1998 ......tới nay.

Đầu năm 2000 có thêm Cha Phó Phaolô Lê Văn Nhẫn và kiêm thêm hai họ nhánh Giồng Quít và Giồng Ổi.

16298