Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Họ Đạo Bến Tre

z5275241733311c680d3db288395a70a8a1412701759c6

Địa chỉ: 75 Hùng Vương, P3, Tp.BẾN TRE

Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12

Chầu lượt: CN I Mùa Chay

Số giáo dân: 4.126

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:       05g00    ;   07g40   ;    17g30

Ngày thường:   05g00    ;    17g30

Linh mục Chánh sở: Piô Tiết Hữu Bằng

Linh mục Phụ tá: Philipphê Nguyễn Trung Tín

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH 

            Theo tài liệu Cha Danvy để lại (1910 – 1911):

            Năm 1869, tại rạch Bến Tre cách sông Hàm Luông hai cây số, có một số gia đình có đạo Công giáo.

            Năm 1871, có 42  người Công giáo, nhưng chưa có Nhà Thờ và cũng chưa có Cha nào đến coi sóc.

      Năm 1875, Họ Đạo Sóc Sải được thành lập, Cha sở Bình lên xuống thăm viếng xứ đạo Bến Tre, bắt đầu qui tụ bổn đạo và làm lễ tại nhà thầy Gia (anh rể quan Phủ Lộc) hoặc nhà thầy Thanh (Thầy giảng ở Hà Nội – làm thông ngôn) hoặc nhà thầy Dưỡng (sau là ông Phủ Dưỡng).

      Năm 1879, số bổn đạo Bến Tre nhập về Họ Mái Dầm (nay là Thanh Sơn) do Cha Trung đảm trách. Mãi đến năm 1884, ông Lê Quang Hậu dâng đất cất Nhà Thờ Bến Tre. Có ông Thầy Sang – Thầy Oai – Thầy Hiền – ông Câu Nhan –  ông Biện Cần đoàn kết một lòng xin Cha cất Nhà Thờ Bến Tre.

      Năm 1885, Cha Lại về Bến Tre cùng bổn đạo cất Nhà Thờ Bến Tre gần đường đến nhà thương, kinh phí 800 đồng. Họ Đạo Bến Tre chính thức có từ đây.

II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

      Năm 1887, Cha xin trợ giúp. Ông Lê Quang Hiền (Anh em ông Lê Quang Hậu) dâng luôn sở đất để Cha cất lại Nhà Thờ rộng rải hơn. Năm 1889, Nhà Thờ làm xong, số bổn đạo giờ đây lên tới 136 người. Hai anh em Hiền – Hậu dâng cái chuông đồng nặng 100kg.

      Năm 1890, Cha Thích nối nghiệp Cha Lại, tổ chức Trùm – Câu – Biện. Bà Phủ Dưỡng dâng tượng Đức Mẹ.

      Năm 1894, Cha Hồng (P. Frison) đến thay Cha Thích, số bổn đạo lên đến 388 người. Cù lao Bến Tre và các Họ lân cận bấy giờ thuộc về hạt Cái Mơn (Cha Gernot – Cha sở Cái Mơn làm hạt trưởng). Cha kêu gọi, ông Lê Quang Hậu dâng cúng hai mẫu đất gần Châu Thành Bến Tre. Phải nói đến ông Lê Quang Hậu và ông Lê Quang Hiền là hai đại ân nhân của Họ Đạo Bến Tre.

      Năm 1985, Cha Vị (P. Danvy) về Bến Tre thay Cha Hồng. Cha tu bổ trong ngoài Họ Đạo. Năm 1904 có Đức Cha Mão (Mgr. Mossard) đến làm phép Nhà Thờ Bến Tre, chọn bổn mạng là: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

      Năm 1941, Cha Gioan-Baotixita Nhạn về Bến Tre, Nhà Thờ xiên xẹo, định sửa chữa nhưng thời cuộc không cho phép. Năm 1948, Cha Phaolô Quang khởi công, rồi cũng bỏ dở. Mãi đến năm 1955, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri về nhận Họ Đạo và tiếp tục hoàn thành ngôi Thánh Đường khang trang kiên cố tới nay.

       Năm 1963, xây trường Tiểu học 6 căn có lầu. Năm 1972, xây trường Trung học Tân Dân 8 căn 4 lớp.

      Đến năm 1998, tuổi già sức yếu Cha Phêrô Tri xin nghỉ hưu. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến đến thay. Cha tu sửa lại Nhà Thờ, nhà xứ.

      Đến tháng 10 năm 2007, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân bổ nhiệm Cha Đaminh Bùi Văn Đằng làm chánh sở và là hạt trưởng hạt Bến Tre. Cha đã cho xây sửa lại cung Thánh, sơn lại trong ngoài Nhà Thờ, cùng khởi công xây lại nhà xứ mới như hiện nay.

III. QUÝ CHA PHỤ VỤ  HỌ ĐẠO BẾN TRE

1. Các Linh Mục phục vụ Họ Đạo

            Cha Thích (1890 – 1894)

            Cha Hoàng (Frison) (1894 – 1895)

            Cha Vị (Danvy)          (1895 – 1915)

            Cha Lân (Frison) (1915 – 1917)

            Cha Louis Ackerman  (1917 – 1919)

            Cha Báu (Brougidou) (1919 – 1925)

            Cha Thơm (Thommeret) (1925 – 1933)

            Cha Pet.Trần Ngọc Đàng (1933 – 1941)

            Cha JB Nguyễn Linh Nhạn     (1941 – 1943)

            Cha Paul. Lê Hiển Quang (1943 – 1952)

            Cha Jos. Nguyễn Văn Bạch    (1952 – 1955)

            Cha Pet. Phạm Tuấn Tri (1955 – 1998)

            Cha Bùi Văn Lựu (19... – 1955)

            Trương Văn Mỹ

            Phan Trung Nghĩa

            Nguyễn Long Khương

            Dương Văn Oai

            Đôminicô Định Xuân Thu                 

            Cha Pet. Nguyễn Văn Hiến (1998 – 2007)

            Phaolô Lê Văn Nhẫn

            Anrê Huỳnh Ngọc Lâm

            Cha Đaminh Bùi Văn Đằng (2007 – nay)

            Cha Micae Nguyễn Long Giang (2007)

            Cha Dom. Lê Hoàng Sơn

            Cha Phêrô Hồ Chí Linh

            Cha PX. Nguyễn Tấn Hạp

2. Các Linh Mục đương nhiệm

            Đôminicô Bùi Văn Đằng (Cha sở)

            Phêrô Hồ Chí Linh (Phụ tá)

            Px. Nguyễn Tấn Hạp (Phú tá)

IV. NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

1. Đoàn thể Gia đình Phạt Tạ

     Hội Phạt tạ gốc ở Bãi San do Cha Phêrô Phạm Tuấn Binh thành lập vào năm 1945. Hội được Đức Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục thừa nhận và cho phép hoạt động cũng như truyền bá rộng rãi dưới danh hiệu là “Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu”, ngày 22/6/1945. Cha Binh qua đời ngày 12/8/1945, em Cha Binh là Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri tiếp tục phổ biến đoàn thể này tới nhiều Giáo Xứ, giáo phận, sang đến tận Nam Vang. Ngày 18/8/1945, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri làm Cha tuyên úy của phong trào.

2. Hội Nghĩa Binh Thánh Thể. Năm 1932, trong Họ Đạo có Hội Nghĩa binh Thánh Thể quy tụ các em thiếu nhi viếng Chúa và học hỏi giáo lý.

3. Hội Thanh niên Thánh nghiệp. Mục đích huấn luyện giới trẻ do Ba Lành, Hai Vĩnh, chú Phủ phụ trách. Hội này giải tán năm 1960.

4. Hội kính mến Đức Mẹ (Legio)

      Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri và Cha Đôminicô Đinh Xuân Thu cũng nhắc nhở, giúp đỡ Hội Kính mến Đức Mẹ do bà trùm Mừng và cô giáo Phượng hướng dẫn lần chuỗi, cầu nguyện theo Thánh Mongpho và tháng Đôminicô.

      Hiện nay vẫn còn lối 70 người ở lại sau 3 lễ Chúa nhật để lần chuỗi và cầu nguyện, làm giờ Thánh và nhắc nhở nhau làm việc thiện.

5. Những sinh hoạt khác

     Mỗi thứ Năm đều có mở cửa Nhà Tạm cho đến 12 giờ khuya để giúp cho giáo dân chầu Chúa. Từ năm 1998 thì chỉ mở tới 9 giờ tối.

     Mỗi thứ Sáu đầu tháng có mở cửa Nhà Tạm sau lễ sáng để cho giáo dân chầu Chúa đến 8 giờ sáng. Từ năm 1998 Cha sở mở cửa Nhà Tạm lúc 4 giờ chiều cho giáo dân chầu Chúa, lần chuỗi và hát kinh cầu Trái Tim. Khi Cha làm lễ xong thì đóng cửa Nhà Tạm.

    Trước 1975, mỗi năm vào dịp Tết và lễ Giáng sinh Cha Phêrô Tri thường tặng quà cho mỗi người trong trại giam một phần quà.

     Sau năm 1975, Cha tặng quà cho các cụ dưỡng lão và các em khuyết tật ở Làng phế binh cũ và cho các em Trẻ vào đời sớm trong trường Hy vọng phường 6.

     Họ Đạo mỗi năm đều có tổ chức mừng lễ Giáng sinh, có tiệc vui đãi Chính quyền các cấp và các tôn giáo bạn, có phát quà cho một số gia đình nghèo vào hai dịp lễ Chúa Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

6. Tu sửa Họ Đạo

      Với sự đóng góp công sức của các Cha và Ban quới chức cũng như của các giáo dân, những việc sửa chữa đã được thực hiện:

            1. Năm 1985, sửa lại nhà bếp để cho dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum sử dụng.

            2. Sửa lại phần trên của gác chuông:

            Chuông I thì làm bằng gỗ quý (sao và sến).

            Chuông II và III thì đúc xi măng cốt sắt.

            3. Năm 1995, xây lại cổng và gắn cửa sắt Nhà Thờ.

      4. Năm 1996 tráng nhựa đường giữa, tráng xi măng đường đi kiệu, sân và hai bãi xe để giáo dân sử dụng.
            5. Năm 1997, lợp lại nhà các dì dòng Thánh Phaolô.

            6. Tháng 02/1997, sửa lại dãy nhà sau Nhà Thờ (định làm nhà Bác ái).

            Ngoài ra, Cha còn kêu gọi bổn đạo đóng góp với Cha để cùng với Chính quyền sửa lộ, làm cầu, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, nghèo nàn, giúp các Họ Đạo thiếu thốn như:

            Tặng Nhà Thờ Nhị Long (Bãi San) bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Đức Hòa (Long An) toàn bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Rạch Dừa (Giồng Tre) bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Khâu Băng cây để cất Nhà Thờ và bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Giồng Quít cây và toàn bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Giồng Ổi toàn bộ bàn ghế và bắt một cây cầu gần Nhà Thờ Giồng Ổi (do ông Út Diệp thi công).

            Tặng Nhà Thờ Giồng Trôm toàn bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Tân Thanh phân nửa bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Thành Thới toàn bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Ngãi Đăng toàn bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ An Định phân nửa bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Thom phân nửa bộ bàn ghế.

            Tặng Nhà Thờ Bình Phú toàn bộ bàn ghế và cùng với Chính quyền sửa lại cây cầu giữa Bình Phú và phường 7.

V. NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG GHI NHỚ

     1. Ông trùm Gioanbaotixita Lê Phước Tường có công xây cất cầu cù lao Dê vào năm 1932, kinh phí do nhà chung đài thọ.

     2. Ông Phaolô Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1900 trước đây đã từng làm từ ở Biên Hòa. Sau đó ông về Bến Tre và tiếp tục làm từ cho Nhà Thờ Bến Tre. Suốt 50 năm trời ông tận tâm tận lực phục vụ trong Nhà Thờ: dọn đồ tế lễ, đổ chuông đúng giờ, giữ gìn Thánh Đường chu đáo. Đức Cha và các Cha rất thương mến ông. Tòa Thánh đã ban tặng ông một huy chương. Ngày 21/11/1965, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đã long trọng dâng Thánh lễ tạ ơn và gắn huy chương cho ông. Ông giúp việc cho Họ Đạo đến năm 75 tuổi thì mất, Họ Đạo đã cấp dưỡng ông cho tới ngày ông qua đời và đã lo an táng ông một cách tử tế.

     3. Năm 1915, Cha Mẫn về Bến Tre có đem theo gia đình ông Phaolô Bùi Văn Mừng và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Phước là những người đã từng thương mến giúp đỡ Cha. Năm 1950, Họ Đạo tín nhiệm ông và cử ông làm trùm của Họ Đạo. Điểm đặc biệt là hai ông bà có 5 người con và cả 5 người đều dâng mình cho Chúa:

            Linh Mục Giuse Bùi Văn Nho.

            Linh Mục Stephanô Bùi Văn Hồng.

            Linh Mục Stanilas Bùi Văn Lựu.

            Nữ tu Lucienne Bùi Thị Nhãn – Dòng Thánh Phaolô Saigon.

            Nữ tu Maria Madalena Bùi Thị Thơm – Dòng Thánh Phaolô Saigon.

     Ông bà đã được Tòa Thánh ban tặng hai huy chương và Cha Phêrô Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đã long trọng dâng lễ tạ ơn và gắn huy chương cho ông bà. Huy chương của ông được Tòa Thánh tặng nhân dịp ông bà mừng lễ Kim Thánh Hôn phối năm 1960, còn huy chương cho bà thì mãi 10 năm sau nhân dịp lễ Ngọc Khánh Hôn phối năm 1970.

     Cũng nên nhắc thêm là ông trùm Mừng và ông trùm Vàng có công rất nhiều trong việc xây cất ngôi Thánh Đường mới, khánh thành năm 1957.

     4. Nhờ hồng ân Chúa ban, Năm Thánh 2000, Đức Giám Mục đã chọn Nhà Thờ Bến Tre và Nhà Thờ Cái Mơn làm nơi Thánh để giáo dân kính viếng và hưởng nhờ ơn toàn xá. Do đó hàng ngàn bổn đạo đã lần lượt đến Nhà Thờ Họ Đạo Bến Tre tham dự Thánh lễ và viếng Nhà Thờ.

17189    26-10-2011 20:49:18