Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Bến Vông

TÊN CŨ:
ẤP: Thạnh An
XÃ: Bình Thạnh
HUYỆN: Thạnh Phú
TỈNH: Bến Tre
ĐT: 075. 720726 (Ô. Hai Tĩnh).
BỔN MẠNG: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 -12.
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

Bến Vông nằm cách Thạnh Phú 5 cây số đường bộ, trên trục lộ ra bờ sông Cổ Chiên, Họ đạo được thành lập khoảng năm 1945, thời cha Phêrô Chính làm sở Giồng Miễu. Nhà thờ gạch ngói đầu tiên được cha Chính xây cất, cha Matthêu cất trường, nhà Dì.

Trước năm 1975, bổn đạo gần 300, đa số nghèo đói, các cha phụ trách phải lo cả tinh thần lẫn vật chất.

Từ năm 1978, đất nước hoà bình - dân tình Bến Vông vẫn còn đói khổ. Đàn chiên không người chăn, xé lẻ khắp nơi tìm phương sinh sống. Mãi đến ngày 12/12/1989 cha Giacôbê Nguyễn Công Lành chính thức về Giồng Miễu - phụ tách 15 họ đạo, mất 6 còn 9. Bến Vông nhờ thế được hồi sinh.

Đầu năm 1991 cha tập trung các Quới chức 9 họ đạo đến làm nhà thờ Bến Vông. Ngày 4/10/2003, cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa tiếp tục công việc mục vụ cho đến nay.

Ân nhân dâng đất cất nhà thờ là ông Phanxicô Lưu Văn Tra và bà Maria Nguyễn Thị Chẩn, Trần Văn Cẩm. Bà Anna Lưu Thị Kiểu 86 tuổi, con của ông bà, hiện nay còn sống làm chứng cho điều này. Bà con bổn đạo Bến Vông luôn nhớ ơn ông bà.

3939