Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Bình Đại

vsvsvs

 1. Tên cũ: Bình Đại
 2. Ấp: 3, Xã Bình Thời, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
 3. Đt:
 4. Chầu lượt:
 5. Bổn mạng:
 6. Giáo dân: 1602 người

Các linh mục tiền nhiệm:

 1. Cha Moulin: 1876
 2. Cha Huỳnh Công Thể: 1878
 3. Cha Bùi Khắc Giảng: 1886
 4. Cha Nguyễn Thành Tâm:1900
 5. Cha Nguyễn Văn Bạch: 1924
 6. Cha Nguyễn Văn Sách: 1931
 7. Cha Bùi Công Thích: 1932
 8. Cha Bùi Văn Hưởng: 1934
 9. Cha Nguyễn Tứ Quý: 1941
 10. Cha Hồ Phước Lành: 1945
 11. Cha Phan Tùng Lộc:1951
 12. Cha Nguyễn Văn Thạnh: 1952
 13. Cha Antôn Phùng Quang Mạn: 1956
 14. Cha Moriceaux:1958
 15. Cha Phêrô Đặng Thành Tiên: 1958
 16. Cha Phêrô Võ Văn Sinh: 1974
 17. Linh mục đương nhiệm: Cha Jos Trần Quốc Bảo: 2007

1. Giai đoạn hình thành:

Viết theo tài liệu của cha Danvy (1910 - 1911). Họ đạo Bình Đại được cha Moulin thành lập trên phần đất hiện nay.

Số giáo dân ban đầu: 485 người. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1877 là nhà tiền chế.

Cha Moulin là cha sở tiên khởi của họ đạo.

2. Giai đoạn xây dựng và phát triển:
-
Năm 1945 Nhà thờ bị đốt , có tu sửa
- Năm 1950 Cha Phêrô Võ Văn Sinh ho lợp lại Nhà thờ bằng tôle giả ngói và xây mới tường rào Nhà thờ.

3. Giai đoạn hiện nay:

Số giáo dân: 1602

Sinh hoạt mục vụ của họ đạo:

Ban Quới chức gồm: 12 thành viên, mỗi tháng có tĩnh tâm, học hỏi phụng vụ Thánh Kinh, tu đức và các trao dồi các công tác trong họ đạo.

Các Hội đoàn: Dòng Đaminh
Hội mai táng
Ca đoàn: - Thiếu nhi. - Các Hiền Mẫu. - Gia trưởng
Các giới: - Thiếu nhi. - Giới true. - Gia trưởng. - Hiền mẫu

Sinh hoạt hàng tuần - giáo lý. Ngoài ra họ đạo còn tổ chức các công việc bác ái: giúp bệnh nhân, người nghèo, khuyến học, phát thuốc...

Cơ sở vật chất:

- 1 trường học 6 phòng để sinh hoạt, các hội đoàn, dạy giáo lý, sinh hoạt hàng tuần.

- Cơn bão ngày 5 /12/2006 tàn phá Họ đạo, Nhà thờ hư hại 80%- được trùng tu và hoàn tất năm 2008.

4. Định hướng tương lai:

Củng cố bằng chầu Thánh Thể, dạy giáo lý, sinh hoạt hàng tuần.
Truyền giáo: đến với anh em lương dân bằng việc cấp phát thuốc, gạo và giúp các em học sinh khó khăn bằng học bổng.

9581