Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Bình Huề

  1. Tên cũ: Bình Huề
  2. Ấp: Bình Huề 1, Xã Đại Hoà Lộc, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 516 người

1. Giai đoạn hình thành:

Là họ nhỏ của Bình Đại, được thành lập thời cha Luca Sách làm cha sở Bình Đại năm 1931. Đến năm 1945, cha sở Hồ Phước Lành dời Nhà thờ, cất lại trên đất ông Lương Văn Phúc dâng, cách Nhà thờ cũ khoảng 500m. Thầy Edouarl Phan Văn Lễ Dòng Kitô Vua Cái Nhum là nhà truyền giáo nhiệt thành phụ trách giáo lý và xây cất Nhà thờ năm 1959, Nhà thờ được dậm và gia cố nhờ cha Phêrô Tiên kêu gọi.

2. Giai đoạn phát triển:

Năm 1987 cha sở Phêrô Sinh kêu gọi tu sửa Nhà thờ, vách tường thay cho vách ván, mái tôle thay cho mái ngói quá "Date".

Năm 2003 cha phó Jos Bảo đã trùng tu Nhà thờ khang trang sạch đẹp, kinh lễ sớm hôm.

Năm 2005 xây dựng nhà xứ, nhà Dì và phòng sinh hoạt của họ đạo.

3. Giai đoạn hiện nay:

Ngày 5-12-2006 cơn bão Durian đã tàn phá vùng Bình Đại, Nhà thờ bay mái, ngã tường, đã tạm sửa chữa và chuẩn bị trùng tu lại.

- Số giáo dân: 516 người

- Sinh hoạt mục vụ

- Ban Quới chức gồm 12 người- cộng tác với cha sở cùng làm việc bác ái và tông đồ.
- Có ca đoàn lớn - nhỏ
- Các giới: Thiếu nhi, Giới trẻ, Gia trưởng, Hiền mẫu, sớm đọc kinh cầu nguyện.
- Hoạt động bác ái: quỹ người già, giúp các cụ vui sống.

Định hướng tương lai: Xây dựng thành Họ đạo truyền giáo qua việc thăm viếng lương dân.

1973