Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Bình Minh

z50524322872913bdad5b5c06f58ad89f9b52271eb2dcd

Địa chỉ: 150 Phan Văn Năm, Khóm 1, Cái Vồn, Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XVI Thường niên

Số giáo dân: 537

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00 ;   18g00          

Ngày thường: 18g00

Linh mục Chánh sở: Matthêu Nguyễn Thanh Hoàng

Linh mục Phụ tá: Giuse Nguyễn Hùng Vinh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. LƯỢC SỬ

Họ đạo Bình Minh là một cộng đoàn truyền giáo giữa lòng anh em Hòa Hảo, được thành lập năm 1957. Khởi đầu có 2 gia đình công giáo với 16 giáo dân, gốc ở họ đạo Trà Kiết, tản cư ra Bình Minh. Đó là :

1. Gia đình ông Matthiêu Nguyễn văn Ninh (quen gọi là ông giáo Ninh).
2. Gia đình ông Giuse Lê văn Tính (quen gọi là ông ba xe hàng).

Từ ngày 18 . 11 . 1957 đến 10 . 09 . 1960, Cha Philipphê Võ văn Thạnh, cha sở Sadec, kiêm nhiệm cộng đoàn Bình Minh. Cha Rửa tội được 19 tân tòng.

Từ ngày 10 . 09 . 1960 đến 09 . 06 . 1961, Cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân, cha sở Phong Hòa, kiêm nhiệm cộng đoàn Bình Minh. Cha Rửa tội được 25 tân tòng.

Từ ngày 09 . 06 . 1960 đến 13 . 05 . 1962, Cha Philipphê Võ văn Thạnh, cha sở Sadec lại tiếp tục kiêm nhiệm cộng đoàn Bình Minh. Cha Rửa tội được 6 tân tòng.

Từ năm 1957 đến 22 . 01 . 1962, cộng đoàn Bình Minh không có Nhà Thờ, Thánh Lễ được cử hành tại nhà giáo dân.

Ngày 22 . 01 . 1962, cha Philipphê Võ văn Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường Bình Minh, và ngày 13 . 06 . 1962 Đức Cha Antôn Nguyễn văn Thiện làm phép, khánh thành Thánh Đường Bình Minh. Thánh đường Bình Minh được xây dựng với diện tích: dài 20 m, rộng 6 m, bằng những vật liệu thô sơ: cột Bêtông cốt thép đúc sẳn ở Sadec rồi chở xuống Bình Minh, vách tường bằng gạch Block, không râu móc, mái lợp ngói.

Từ ngày 13 . 05 . 1962 đến 16 . 03 . 1969 cha Louis Trần Công Hoan, cha sở Tân Phú (Di cư), kiêm nhiệm cộng đoàn Bình Minh, cha Rửa tội được 21 tân tòng.

Từ ngày 16 . 03 . 1969 đến 19 . 03 . 1972, các cha ở Chủng viện Vĩnh Long thay phiên nhau đến làm lễ cho cộng đoàn Bình Minh: Cha Hierônimô Đặng Cao Bằng, cha Phêrô Phan Ngọc Đức, cha Giuse Mai Trí Thức, cha Giuse Nguyễn Huy Cẩm. Thời gian này các cha chỉ Rửa tội được 4 tân tòng.

Từ ngày 19 . 03 . 1972 đến 04 . 08 . 1974, cha Gioanbaotixita Dương văn Oai cha sở Thành Lợi, kiêm nhiệm cộng đoàn Bình Minh. Cha Rửa tội được 2 tân tòng.

Từ ngày 04 . 08 . 1974 đến 27 . 07 . 1975, cha Đôminicô Thân Trọng Hoan, cha sở Thành Lợi, kiêm nhiệm Bình Minh. Cha Rửa tội được 2 tân tòng.

Từ ngày 27 . 07 . 1975 đến 11 . 07 . 1976, Cha Giuse Mai Trí Thức coi sóc Thành lợi, kiêm nhiệm Bình Minh. Cha Rửa tội được 1 tân tòng.

Từ ngày 11 . 07 . 1976 đến ngày 26 . 06 . 1977, cha Phêrô Phan Ngọc Đức, cha sở Thành Lợi, kiêm nhiệm Bình Minh.

Từ ngày 26 . 06 . 1977 đến 23 . 08 .2000, cha Gioakim Đỗ Duy Thản, cha sở Ba Càng, kiêm nhiệm Bình Minh. Cha Rửa tội được 107 tân tòng.

Năm 1978, vào một ngày Chúa Nhật, đang lúc cha Gioakim Đỗ Duy Thản dâng thánh lễ, một bức tường của căn cuối đổ sập xuống, nhờ Chúa che chở nên không ai bị thương. Sau đó Cha Gioakim cho xây lại bức tường ấy, dỡ mái ngói xuống, cho lợp lại bằng Fibro ciment, đồng thời cho đúc đà kiềng trên, và đúc hai cây cột chống đỡ mặt tiền Thánh Đường vì mặt tiền nghiêng về phía trước trên 5 cm.

Từ khi xây dựng Thánh Đường Bình Minh (22 . 01 . 1962) cho đến 23 . 08 . 2000, Thánh Đường Bình Minh không có cha ở tại đó, các cha ở các nơi khác đến làm lễ rồi về. Chỉ có hai dì Mến Thánh Giá Cái Nhum ở tại đó giữ nhà thờ, lo việc truyền giáo, dạy giáo lý, thăm gia đình . . .

Ngày 23 . 08 . 2000, cha Anrê Phạm văn Bé được Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu chỉ định về ở trực tiếp tại họ Bình Minh, với tư cách là phó biệt cư của cha Gioakim Đỗ Duy Thản. Tính đến nay, cha Anrê đã Rửa tội được 67 tân tòng. (từ khi thành lập họ đạo (1957) đến nay, các cha Rửa tội được 252 tân tòng).

Ngày 19 . 07 . 2001, Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân, Giám Mục Giáo Phận bảo cha Anrê Phạm văn Bé: "Xây dựng lại Thánh Đường Bình Minh".

Ngày 25 . 08 . 2004, Đức Cha Tôma nhắc lại một lần nữa: "Xây dựng lại Thánh Đường Bình Minh".

Ngày 15 . 06 . 2006, Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân làm phép, đặt viên đá đầu tiên để xây dựng mới Thánh Đường Bình Minh. Hiện nay đang tiếp tục xây dựng, hy vọng một ngày gần đây sẽ hoàn tất. Nhà Thờ mới dài 28 m, rộng 10 m, có 2 tầng : tầng trệt (28 x 10) dùng để làm nhà giáo lý, hội họp . . . , tầng lầu (28 x 13) làm nơi thờ phượng Chúa.

II. TỔ CHỨC

- Số giáo dân : 537 người

3224