Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Cái Bông

  1. Tên cũ: Cái Bông
  2. Ấp:  , Xã:  , Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:
    Bổn mạng:
  4. Chầu lượt:
  5. Giáo dân: 4123 người

1. Năm thành lập : 1783
2. Số bổn đạo :
- Khi mới thành lập : 3 gia đình từ miền Trung vào, khoảng 20 người.
- Hiện nay (năm 2010) : 4.123 giáo dân.

3 . Các Linh Mục Phụ Trách :
A . Các Cha Sở
1. Cha Gernot (1864-1867)
2. Cha Fougerouse (1875-1879)
3. Cha Sidot (1879-1889)
4. Cha Tôma Sâm (1889-1898)
5. Cha P. Trình (1898-1901)
6. Cha Gioan Việc (1901 -1905)
7. Cha Phêrô Nguyễn Phước Khánh (1905 -1922)
8. Cha Phêrô Nguyễn Linh Nhạn (1922-1930)
9. Cha Luca Nguyễn văn Sách (1930 -1956)
10. Cha Felix Lê Vĩnh Trình (1956 -1961)
11. Cha Antôn Bùi Thanh Long (1961 -1963)
12. Cha Gioakim Nguyễn văn Quang (1964 -2006)
13. Cha Giacôbê Nguyễn văn Tươi (2006 - )

B . Các Cha Phó
1. Cha Phaolô Tuyết (1867 - 1875)
2. Cha AugusteAbonnel (1875 - 1879)
3. Cha Tôma Sâm (1879 - 1889)
4. Cha Matthêu Huỳnh Huấn Nhi (1970 - 1974)
5. Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành (1974 - 1976)
6. Cha Gioakim Dương văn Ngoan (1976 - 1979)
7. Cha Phaolô Trương Tấn Lực (1989 - 2002)
8. Cha Phaolô Lê Thanh Dũng (2002 - )

4 . Các Linh mục và Tu sĩ :
A . Các Linh mục sinh quán tại Cái Bông:
1. Cha Gioan Bta Hưởn (1899 - 1960)
2. Cha Gioan Bta Lê văn Gấm (1911 - 1946)
3. Cha Bênêđictô Trương thành Thắng (1912 - 1987)
4. Cha Đôminicô Lê minh Tỏ (1916 - 1985)
5. Cha Gioan Bta Huỳnh cao Thượng ( 1942. Linh mục 1970)
6. Cha Phaolô Trương tấn Lực (1947 . Linh mục 1989)
7. Cha Đôminicô Bùi văn Đằng (1948 . Linh mục 1989)
8. Cha Albertô Trần văn Sang (1958 . Linh mục 1992)
9. Cha Phêrô Nguyễn thanh Liêm (1948 . Linh mục 1993)

B . Các Tu sĩ nam nữ :

Sau biến cố 1975, Họ Đạo vắng bóng Tu sĩ ! Mãi đến năm 2006, giới trẻ dần dần được ơn gọi và gia nập các dòng tu. Hiện nay, 2 thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Thêm vài dự tu. 3 tập sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. 2 nữ tử Bác Ái Vinh Sơn. 01 nữ tu Charles de Foucauld. 01 tập sinh Dòng Tôi Tớ Đức Bà. Đó là những tín hiệu đáng mừng.

5 . Giai đoạn hình thành và phát triển :
* Những người công giáo đầu tiên đến Cái Bông:

Năm 1783, từ miền Trung, 3 người lính của Nguyễn Ánh là Ô. Võ vách Trưng, Ô. Trương Chức và Ô. Trương Thoại đã chạy trốn vào đất Cái Bông. Ngày ny nhiều người ở Cái Bông mang họ Trương (Cha Trương thành Thắng, cha Trương tấn Lực #). Buổi ban đầu, nhờ công ơn các cha thừa sai, kế đến nhờ các cha khác quan tâm phát triển Họ đạo, số lượng giáo dân tăng dần lên. Đầu tiên chỉ có 3 gia đình, đến nay (2010) số giáo dân được 4.123 người.

* Những ngôi Nhà thờ:

- Nhà thờ đầu tiên (1802 - 1833). Theo Monographie de Cai Bong "một ngôi Nhà thờ đã được dựng nên". Lớn nhỏ thế nào? Làm bằng gì? Không rõ. Thời kỳ cấm cách, Nhà thờ bị phá bình địa, giáo dân dự lễ và các Bí tích ở nhà Ông Đội Lý. Hiện nay là nền nhà của Ông Trùm Trí.

- Nhà thờ thứ 2 (1867 - 1875). Nhà thờ này do cha phó Phaolô Tuyết dựng nên, nhỏ, vật liệu nhẹ.

- Nhà thờ thứ 3 được cha Fougerouse (1875 - 1879) cho dựng nên. Công trình to lớn. Cha bỏ vào đây số tiền khá nhiều. Năm 1879 cha ra đi, Nhà thờ vẫn chưa xong. Cha Sidot đến kết thúc việc xây dựng. Ông chánh Nguyễn văn Hương dâng nữa số tiền mua quả chuông nặng 200kg. Đến nay vẫn còn sử dụng.

- Nhà thờ thứ 4 do Cha Luca Sách xây dựng từ năm 1930. Công trình này kéo dài 3 năm 8 tháng. Tháp chuông cao 32 mét. Do thiếu tiền nên bị giảm 4 mét.

Nhà thờ được trùng tu lại :
- 1998, gia cố lại tháp chuông
- 2001, nới rộng cung thánh
- 2006, sơn tháp chuông và bên ngoài Nhà thờ
- 2010, lợp ngói mới và thay toàn bộ cửa sổ.

* Những cơ sở vật chất khác:

1. Từ năm 1905, Họ đạo Cái Bông đã có trường tư thục Công giáo, do các Dì Mến Thánh Giá Cái Mơn đảm trách. Năm 1932 được xây lại kiên cố. Được tái thiết năm 1973. Hiện nay ngành giáo dục tạm mượn những dãy trường này.

2. Trước đây, do nhu cầu đảm trách trường tư thục Công giáo, số Dì đến phục vụ khá đông. Nhà Dì rộng rãi tọa lạc trên khuôn viên có những dãy trường học.

3. Nhà xứ khang trang được xây dựng năm 1972. Vì nhu cầu hiện nay, cơi thêm một lầu làm phòng khách vào năm 2008.

4. Nhà giáo lý phía bên phải của Nhà thờ.

5. Nhà đa dụng nối liền với nhà xứ, phía bên trái của Nhà thờ.

6 . Nhận định về tình trạng gáo dân trong Họ Đạo
A . Tinh thần đạo đức :

Ngày Chúa Nhật, có lễ sáng và lễ chiều số giáo dân đi tham dự thánh lễ khá đông, Nhà thờ quá tải. Một số ở giữa ranh giới Giồng Trôm và Ba Tri, đi Nhà thờ La Mã. Ngày thường, chỉ có một lễ vào buổi chiều, số người tham dự thánh lễ cũng tương đối. Thường xuyên xưng tội và rước lễ. Ngoài ra, các Hội Đoàn gồm có: Ban Quới chức, Hội Mẹ Công Giáo, Hội Thăng Tiến (thanh niên), Thiếu Nhi. Sinh hoạt các Hội đoàn thêm sức sống cho Họ Đạo. Tham gia dạy giáo lý, ác ái xã hội, công tác Nhà thờ... Đa số giới trẻ đi học và tìm việc làm ở tỉnh thành. Thiếu Nhi Thánh Thể đã được đoàn ngủ hóa. Học giáo lý và sinh hoạt đạo đức hàng tuần.

B . Tình trạng kinh tế của giáo dân :

Đa số giáo dân sinh sống bằng nghề nông. Làm ruộng 3 vụ lúa / 1 năm. Nếu chỉ có lúa, "ăn no" nhưng chưa "mặc đẹp". Do đó, cần phải chăn nuôi heo, bò, gà, vịt; chỗ đông dân cư, thêm buôn bán nhỏ. Phần đông thanh niên làm nghề xây dựng, tới mùa lúa thì tạm ngưng và chuyển qua làm ruộng. Một số người trẻ đi tìm việc làm ở tỉnh thành, tự mưu sinh và tìm cách phụ giúp gia đình.

Tóm lại, người dân ở đây cần cù lao động. Nhờ đó, cuộc sống kinh tế tạm ổn. Con cái được đi học. Hiện nay, trong Họ đạo nhà tường nền gạch mái tôle chiếm đa số. Mỗi khi có công trình xây dựng hoặc trùng tu, giáo dân đều sẵn sàng đóng góp theo khả năng. Điều này cho thấy tình trạng kinh tế của giáo dân đang trong chiều hướng phát triển.

7. Hướng tới :

- Giáo lý rất cần thiết để giúp giáo dân sống đạo. Vì vậy, mọi thành phần đều cần được học giáo lý liên lỉ và trường kỳ. Không chỉ thiếu nhi học giáo lý mà thôi, người lớn cũng cần phải trau dồi đức tin. Mỗi Chúa Nhật, cha sở dạy giáo lý chung trước khi cử hành thánh lễ. Mở khóa giáo lý cho người lớn. Các hội đoàn đều học hỏi giáo lý bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Nuôi dưỡng ơn gọi và nâng cao trình độ dân trí. Họ đạo chung sức, tìm thêm những ân nhân giúp học phí cho những tu sinh và những sinh viên được tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Vì một tương lai tươi sáng.

- Vùng này, dân cư theo tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên, có cách nào để giới thiệu Chúa cho người ta đây ?! Tạo ý thức cho giáo dân, đào tạo các hội đoàn qua những tiếp xúc, thăm viếng, giúp đỡ, giao lưu lễ hội... Đó là những cách truyền giáo khả thi cần thực hiện.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho những dự tính của chúng con. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên".

5695