Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Họ Đạo Cái Hô

z5109296814813bdddccfd48f5199828333568c4c359cd

Địa chỉ:
 ấp Mỹ Hiệp A, Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3)

Chầu lượt: CN XXVII Thường Niên

Số giáo dân: 584

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 06g00

Ngày thường: 17g15

Lễ chiều thứ bảy (Thánh lễ Chúa nhật) 17g00

Linh mục Chánh sở: Tôma Trương Anh Hào

Linh mục Phụ tá: Giuse Nguyễn Ngọc Bảo

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Cái Hô nằm cặp theo con sông Cổ Chiên, hiện nay thuộc Ấp Mỹ Hiệp A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. Vì thiếu nguồn tài liệu, nhưng theo một vài nhân chứng lớn tuổi kể lại Họ Đạo được thành lập vào khoản năm 1906, là Họ Đạo lẽ và nhỏ bé vùng sâu vùng xa.

Khi mới thành lập Nhà Thờ được xây bằng cột dầu u, lợp lá và những cơ sở khác cũng đơn sơ nhỏ bé. Họ Đạo không có Cha ở trực tiếp mà các Cha sở chỉ trông coi lâu lâu lên dâng Thánh Lễ cho giáo dân mà thôi. Theo kể lại Cha Bellocq từng làm Cha sở Họ Đạo Cái Hô và Ngài cưỡi ngựa để lên Họ Đạo làm Lễ. Có lúc Họ Đạo Cái Hô lại trực thuộc các Cha sở Vũng Liêm. Đường xá đi lại hết sức khó khăn, nên có lúc 3 tháng mới có Thánh Lễ, rồi từ từ giảm xuống hai tháng, một tháng và hằng tuần.

Đến năm 1952 Cha Vincent Thanh cất lại Nhà Thờ xây tường xung quanh nhưng không tô, cột thì bằng cây căm xe.

Trong những năm chiến tranh Họ Đạo bị tàn phá nặng nề, Nhà Thờ thì bị bom đạn làm tan hoang. Nhà Thờ chỉ còn lại bộ xương mà thôi.

Sau năm 1975 Họ Đạo lại thuộc về Họ nhỏ của Bãi Xan và Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh làm Cha sở. Cha phải tu sửa lại tất cả từ Nhà Thờ đến nhà dạy, nhà Dì cũng như nhà xứ.

Đến năm 1998 Cha Phaolô Nguyễn văn Thảnh lại tu sửa Nhà Thờ một lần nữa. Lúc này Nhà Thờ được làm lại cẩn thận hơn. Cột thì bằng bêtông cốt thép, tường xung quanh thì được tô lại cẩn thận.

Năm 2008 Cha Phêrô Nguyễn Thái Dương lúc này đang làm Cha phó Bãi Xan nhưng đặc trách Họ Đạo Cái Hô. Trong năm này, Cha Phêrô một lần nữa tu sửa lại Nhà Thờ, lót nền, làm lại mặt tiền Nhà Thờ, cất mới lại nhà xứ, cất mới lại nhà dạy giáo lý, sửa lại nhà Dì.

Năm 2009 Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Thái Dương làm Cha sở đầu tiên của Họ Đạo, cho nên Họ Đạo Cá Hô có Cha ở trực tiếp và có Thánh Lễ mỗi ngày.

Năm 2010 Cha Phêrô tu sửa lại Đất Thánh của Họ Đạo đã từ lâu bị bỏ hoang: Xây dựng lại tường rào, làm lại Lễ đài…

Số giáo dân hiện nay là : 584 người gồm có 85 gia đình Công giáo. Họ sống chung với những người lương dân. Đất đai Nhà Thờ thì không còn gì, chỉ còn lại nền Nhà Thờ, nhà Dì, nhà dạy giáo lý mà thôi.

2966    22-02-2011 10:03:08