Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

Họ Đạo Cái Kè

TÊN CŨ:
ẤP: Cái Kè
XÃ: Mỹ Phước
HUYỆN: Mang Thít
TỈNH: Vĩnh Long
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 550 người.

1. Tên của Họ Đạo : Cái Kè - Mỹ Phước
Do nằm bên rạch Cái Kè, trong xã Mỹ Phước ( nhắc nhớ Bát Phước )

- Các Linh mục tiền nhiệm :

  1. - Cha sở Mỹ Chánh Phanxicô Binh
  2. - Bênađô Khả
  3. - Phêrô Chính
  4. - Cha sở Minh Đức Matthia Thi
  5. - Cha phục vụ Giuse Nghĩa
  6. - Linh mục đương nhiệm ( 1975 - 2007 ) Phêrô Thạnh

2. Giai đoạn hình thành

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Méé từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, gây dựng được nhà thờ lá kề bên sông Cổ Chiên. Sau đó cha sở Mỹ Chánh Phanxicô Binh đã mua được thửa đất ở rạch Cái Kè . . . . . Thầy Dòng Kitô Vua Herménégilde Hiệu dạy giáo lý, đưa được một số dự tòng tên tuổi và xây dựng được một thánh đường bằng gạch ngói ( 1948 ). Cha Giuse Nghĩa đến xây dựng một nhà trường ngói tôn năm căn ( 1970 ).

3. Giai đoạn phát triển

Năm 1975 Cha Phêrô Thạnh được sai đến làm cha sở. Cha nhờ giáo dân phụ giúp đã cất được ngôi Nhà Thờ hiện nay ( 1992 ) và sinh hoạt bình thường . . . .

4. Giai đoạn hiện tại

Hiện nay, số giáo dân đã được trên 550 người, rãi rác ở Mỹ Phước và An Phước. ban Qưới chức và ca đoàn sinh hoạt bình thường của một họ đạo nhỏ thường xuyên vắng cha. việc từ thiện bác ái thì cũng được chú ý, nhưng âm thầm và nhỏ bé thôi.

Có cơ sở vật chất của họ đạo gồm : Nhà cha sở và nhà họp ; nhà nghỉ trước khi vào nhà thờ; Nhà Dì có thể giữ đôi ba em trong xóm ; một nhà xe giữ xe khỏi nắng mưa..

5. Tương lai

Tương lai của họ đạo tuỳ thuộc cố gắng sống đức tin của giáo dân và khả năng truyền giáo của giáo dân, qưới chức và cha sở.

3034