Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Cái Kè

z4964924410164f9b13fbd3b7bd8f5632ed8640460ad21-1

Địa chỉ: Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN V Thường niên

Số giáo dân: 1000

Năm thành lập:                                 

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g30;    17g30        

Ngày thường:  05g30  ;      Thứ năm:   17g30 

Lễ chiều thứ bảy (Thánh Lễ Chúa nhật):   17g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Lê Hải Thiện

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. TÊN CỦA HỌ ĐẠO: Cái Kè - Mỹ Phước.

            Do nằm bên rạch Cái Kè, trong xã Mỹ Phước.

Các Linh Mục tiền nhiệm:

                        - Cha sở Mỹ Chánh Phanxicô Binh.

                        - Bênađô Khả.

                        - Phêrô Chính.

                        - Cha sở Họ Đạo Minh Đức Matthia Thi (Đến làm mục vụ).

                        - Cha Giuse Nghĩa.

Linh Mục chánh sở (1975 – 2007) Phêrô Thạnh.

Cha Pet. Võ Thành Tâm (2007 – 2012).

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Mec từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, xây dựng được Nhà Thờ lá kề bên sông Cổ Chiên. Sau đó Cha sở Mỹ Chánh Phanxicô Binh đã mua được thửa đất ở rạch Cái Kè. Thầy Dòng Kitô Vua Herménégilde Hiệu dạy giáo lý, đưa được một số dự tòng tên tuổi và xây dựng được một Thánh Đường bằng gạch ngói (1948). Cha Giuse Nghĩa đến xây dựng một nhà trường ngói tôn năm căn (1970).

III. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Năm 1975 Cha Phêrô Thạnh được sai đến làm Cha sở. Cha nhờ giáo dân phụ giúp đã cất được ngôi Nhà Thờ hiện nay (1992) và sinh hoạt bình thường…

IV. GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI

Hiện nay, số giáo dân đã được trên 1000 người, rải rác ở Mỹ Phước và An Phước. Ban Qưới chức và ca đoàn sinh hoạt bình thường của một Họ Đạo nhỏ thường xuyên vắng Cha. Việc từ thiện bác ái thì cũng được chú ý, nhưng âm thầm và nhỏ bé thôi.

Các cơ sở vật chất của Họ Đạo gồm : Nhà Cha sở và nhà họp ; nhà nghỉ trước khi vào Nhà Thờ ; Nhà Dì có thể giữ đôi ba em trong xóm ; một nhà xe giữ xe khỏi nắng mưa..

V. TƯƠNG LAI

Tương lai của Họ Đạo tuỳ thuộc cố gắng sống đức tin của giáo dân và khả năng truyền giáo của giáo dân, quới chức và Cha sở.

3987