Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Họ Đạo Cái Nứa

cai-nua

Địa chỉ: ấp 4, xã Sơn Đông, Tp.BẾN TRE

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12

Chầu lượt:CN XIII Thường Niên

Số giáo dân:350

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:         07g00   ;   17g30      

Ngày thường:      17g30

Linh mục Chánh sở: Micae Bảo Long

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM CỦA HỌ ĐẠO CÁI NỨA

      Năm 1958, Nhà Thờ đầu tiên được xây cất. Số bổn đạo khoảng 100 người, các Cha phụ trách Họ An Hiệp đến dâng Thánh lễ và coi sóc việc mục vụ.

      Sau năm 1975, bổn đạo đi lễ Bến Tre hoặc An Hiệp – nơi nào tiện. Số bổn đạo của Nhà Thờ Cái Nứa thưa dần, nhiều người bỏ đạo.

      Năm 1980, đàn chiên không chủ chăn, Nhà Thờ trống vắng, không ai chăm sóc, chỉ vài người nhân đức đến đọc kinh sớm chiều.

            Năm 1989, Nhà Thờ được trùng tu từng phần.

            Năm 1989: Sửa mái Nhà Thờ. 

            Năm 1990: Sửa vách tường. 

            Năm 1991: Gia cố bên trong.

            Năm 1992: Hoàn tất sửa chữa.

      Từ năm 1980 đến năm 1989, chín năm đau khổ, không Cha nào được phép đến dâng lễ. Nhưng chiều nào cũng có vài bà già đến ngồi, quỳ trước ảnh Đức Mẹ lần hạt. Hôm nào mưa thì kéo về gia đình… Lời cầu xin bay lên tới Chúa.

            Tình hình lắng dịu. Một năm được phép cử hành Thánh lễ một vài lần.

            Ngày 08/12/1990: Bổn mạng Nhà Thờ. Cha Pet. Phạm Văn  Thuyết – An Hiệp dâng lễ.

            Ngày 25/12/1990: Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri được đến chủ sự dâng Thánh lễ.

            Ngày 08/12/1991: Bổn mạng Nhà Thờ. Không Cha nào được đến dâng lễ.

           Ngày 08/12/1992: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu mượn dịp Thêm Sức đến dâng lễ Tạ Ơn. Khánh thành, làm phép Nhà Thờ, cùng  các Linh Mục dâng Thánh Lễ đồng tế. 

      Nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, mỗi Chúa nhật, có khi cả chiều thứ Bảy, đều có Cha đến dâng lễ và ban Bí tích. Nhiều người bỏ đạo nay trở lại. Một phật tử cho cây đàn Organ. Ảnh Mẹ được rước đi thăm các gia đình trong ba xã: Sơn Đông, Sơn Hòa và Mỹ Thành.

II. CÁC CHA GIÚP VIỆC MỤC VỤ TẠI HỌ ĐẠO CÁI NỨA

            Cha sở Bến Tre Phêrô Nguyễn Tuấn Tri.

            Cha sở An Hiệp Phêrô Nguyễn Văn Thuyết.

            Cha sở Bến Tre Phêrô Nguyễn Văn Hiến (1998).

            Cha phó Bến Tre Phaolô Lê Văn Nhẫn (2000).

            Cha sở Bến Tre Đaminh Bùi Văn Đằng (2007).

            Cha phó An Hiệp Laurensô Nguyễn Thanh Dũng.

            Cha Phó An Hiệp Carôlô Đặng Đăng Nguyên.

            Cha phó Bến Tre Đaminh Lê Hoàng Sơn.

            Cha phó Bến Tre Phaxicô Xaviê Nguyễn Tấn Hạp.

    Ghi Chú: Từ tháng 10 năm 2007, Cha Đaminh Bùi Văn Đằng được bổ nhiệm làm Chánh sở Họ Bến Tre, kiêm nhiệm Họ Cái Nứa. Vì lý do địa lý, nên Cha  đã nhờ Cha phó An Hiệp Laurenso Nguyễn Thanh Dũng đến giúp về việc cử hành phụng vụ cho giáo dân. Sau Cha Dũng rồi đến Carôlô Đặng Đăng Nguyên tiếp tục. Sau đó, Cha sở Bến Tre cử cha phó của mình là Cha Đaminh Lê Hoàng Sơn đến làm công tác mục vụ tại đây. Khi Cha Đaminh Sơn được thuyên chuyển về Giồng Lớn (Trà Vinh), Cha sở Bến Tre giao trách nhiệm này lại cho cha phó mới của ngài là Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tấn Hạp.

III. SỐ GIÁO DÂN CỦA HỌ ĐẠO CÁI NỨA. Số giáo dân hiện nay của Họ Đạo Cái Nứa khoảng 350 người.

4057    12-01-2011 09:35:01