Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Cái Nứa

  1. Tên cũ: Cái Nứa
  2. Ấp: 4, Xã: Sơn Đông, Huyện: Châu Thành, Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 200

Năm 1958, nhà thờ đầu tiên được xây cất. Số bổn đạo khoảng 100 người, các Cha sở họ An Hiệp cho lễ.

Sau năm 1975, do biến cố Cha Giuse Bút, không còn ai cho lễ. Bổn đạo đi lễ Bến Tre hoặc An Hiệp - nơi nào tiện. Nhà thờ Cái Nứa bổn đạo thưa dần, nhiều người bỏ đạo.

Năm 1980, đàn chiên không chủ chăn, nhà thờ trống vắng, không ai chăm sóc, chỉ vài người nhân đức đọc kinh sớm chiều.

« Từng bước từng bước thầm - Hoa giữa mùa tháng năm ». Năm 1989, nhà thờ được trùng tu từng phần. Sửa mặt trên năm 1989, sửa vách tường năm 1990, gia cố bên trong năm 1991, hoàn tất sửa chữa năm 1992.

Công trình tu sửa tự lực. Địa phận không hay, Cha sở không biết - vì không ai dám tới gặp Cha mà trình công khó của ông Trí - một cựu công chức bám trụ và trùng tu.

Do dư âm vụ Phong Thánh 117 Thánh Tử vì Đạo của Việt Nam ở Roma năm 1988. Vụ phong trào M.S.M (Mouvement Sacerdotal Marial) của Cha Gobbi bên Ý. Vụ Révélation Privée với Cha Đệ (Mỹ Tho) - vụ Mỹ Sơn (Chợ Lách) dính với phong trào Tân Hiến của Cha Thánh Tri.

Rất phức tạp và khó khăn. Con cái mẹ vẫn âm thầm tin tưởng cầu xin.

Từ năm 1980 đến năm 1989, chín năm đau khổ, không Cha nào được phép đến cho lễ. Nhưng chiều nào cũng có vài bà già đến ngồi, quỳ trước ảnh Mẹ mà lần hột. Hôm nào mưa thì kéo về gia đình... Lời cầu xin bay lên tới Chúa.

Tình hình lắng dịu. Một năm được phép cho lễ vài ngày.
( Ngày 08/12/1990: Bổn mạng Nhà thờ. Cha Pet. Thuyết - An Hiệp cho lễ.
( Ngày 25/12/1990: Cha Pet. Tri được đến chủ sự.
( Ngày 08/12/1991: Bổn mạng Nhà thờ. Không Cha nào được đến cho lễ !!!

( Ngày 08/12/1992: Đức Cha Jacôbê Nguyễn Văn Mầu mượn dịp Thêm Sức đến dâng lễ Tạ Ơn. Khánh thành, làm phép nhà thờ, cùng đồng tế chỉ có 12 Cha! (trường hợp giống vậy - nếu nơi khác có thể hơn 30 Cha đồng tế).

Rồi từ đó - vâng - từ đấy - nhờ ơn Mẹ Maria giải tỏa cấm vận. Mỗi Chúa nhật, có khi cả chiều thứ bảy, đều có Cha đến cho lễ và ban Bí tích. Nhiều người bỏ đạo nay trở lại. Một phật tử cho cây đàn Organ. Ảnh Mẹ được rước đi thăm các gia đình trong ba xã: Sơn Đông, Sơn Hòa và Mỹ Thành.

Câu kinh «Maria - Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền. Xin Mẹ cứu giúp người dương thế» được vang lên, vang mãi tới hôm nay.

Số giáo dân hiện nay khoảng 200 người, có Cha sở Bến Tre Pet. Nguyễn Văn Hiến (1998) và Cha Phó Phaolô Lê Văn Nhẫn (2000) thay nhau chăm sóc tận tình.

3717