Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Họ Đạo Cai Quá

z5320816727828bcb629e4361c88a61c465299dbdc763c 
Địa chỉ:
 ấp III, xã Hậu Lộc, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Chầu lượt: CN III Thường niên

Số giáo dân540

Năm thành lập: 1904

Giờ lễ

Chúa nhật:   06g00 ;  08g00
Ngày trong tuần: 05g00      

Chiều thứ Bảy (Thánh lễ thay Chúa nhật): 18g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Hữu Trí

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

     Vào năm 1904, Cha Philipphe Nguyễn Công Quờn, Cha sở Họ Đạo Hồi Xuân (Tức Họ Xuân Hiệp bây giờ), đã đến vùng đất Cai Quá để Dâng Thánh Lễ và Rửa tội cho những người dân ở đây. Số giáo dân lúc bấy giờ khoảng 30 - 40 người (xem Nam Kỳ Địa phận 1920, tr. 117).

     Một tài liệu khác mà chúng con tìm được từ bút tích của Cha Phaolô Trần Hiếu Ngãi, Cha sở Họ Tường Lộc (bây giờ là Họ Tam Bình) thì là: Lối năm 1908, Cha Phaolô Ngãi coi sóc 9 Họ Đạo, và Cha đã chọn Họ Tường Lộc như là Họ Đạo trung tim để cho tiện việc Cha đi lại mà coi sóc giáo dân, trong số 9 Họ Đạo này, có Họ Đạo Cai Quá. Và cũng theo sổ Rửa tội còn lưu lại tại Họ Tường Lộc (Tam Bình), thì những tín hữu đầu tiên có gốc tích tại Cai Quá là vào năm 1912.

     Như vậy, tiểu sử Họ Đạo Cai Quá dính liền với Họ Đạo Tường Lộc. Quý Cha coi sóc Họ Đạo Tường lộc vào những năm từ 1908 - 1963, cũng là những Cha lui tới coi sóc Họ Đạo Cai Quá. Bao gồm Quý Cha sau đây: Cha Phaolô Trần Hiếu Ngãi, Cha Tôma Nguyễn Văn Rở, Cha Đôminicô Tỏ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Mừng, Cha Raphael Quý...

    Từ năm 1964 – 1968, Họ Đạo Cai Quá được sự dẫn dắt của Cha sở Họ Đạo Long Hiệp lúc bấy giờ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Thãnh. Cha Phaolô đặc biệt huấn luyện thiếu nhi Thánh Thể cho Họ Đạo. Cha cất trường học, có Quý Dì và Quý Thầy tới giúp dạy giáo lý và chăm sóc Mục vụ với Cha Phaolô. Họ Đạo Cai Quá thật sự khởi sắc trong những năm này.

      Thế rồi, cũng trong năm này, tai họa đã đến với chúng con. Nhà Thờ bị bom đạn phá sập tan tành.

     Từ đây, Gáo dân của Họ Đạo Cai Quá phiêu bạt khắp nơi, mọi sinh hoạt trong Họ Đạo không còn nữa. Họ Đạo hoang vắng tiêu điều.

     Sau năm 1975, một số ít Bổn đạo trở về Cai Quá sinh sống. Vào ngày Chúa nhật, họ tìm đến những Họ Đạo lân cận như Ba kè, Long Hiệp, Tam Bình dự lễ.

    Mãi đến năm 1996, Cha Gioakim Đỗ Duy Thản, Cha sở Họ Đạo Ba Càng lúc bấy giờ đã tái thiết lại Họ Đạo Cai Quá.

    Từ đây, vâng từ đây, Chúa đã đoái thương cách đặc biệt cho chúng con. Mọi người trong Họ Đạo vui mừng xúm xít trở lại đọc kinh dự Lễ. Lúc bấy giờ về nam phụ lão ấu đặng hơn 400 phần hồn. Cha Gioakim lập Ban Quới Chức, ca đoàn... để cộng tác với Cha.

    Bên cạnh Cha sở Gioakim, trong khoảng thời gian này có Quý Cha thay phiên nhau đến Dâng Lễ vào các ngày Chúa nhật: Cha Giuse Lưu Văn Minh, Cha Anrê Phạm Văn Bé, Cha Tôma Nguyễn Ngọc Tân, Cha Giuse Võ Phú Quốc.

     Bước sang năm 2007, Đức Cha sai Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn về ở Cai Quá.

     Có Cha ở thường xuyên, Họ Đạo như ấm lên hơn, Cha cùng với Quý Ông Quới chức nghĩ đến nhu cầu cơ sở mục vụ của Họ Đạo. Và đã đề đơn tới Chính Quyền xin lại phần đất của Họ Đạo.

     Gần 3 năm trời từ 2007 - 2010, Họ Đạo mới có thêm được một chút xíu đất (1000m2). Họ Đạo nghèo nên Cha Giacôbê phải kêu gọi khắp nơi xin giúp đỡ. Và Chúa đã thương, vào ngày 19.10.2009, Họ Đạo khởi công làm lại Nhà Thờ và nhà Giáo lý với ơn Phù Trợ của Thánh Tâm Chúa và Đức Trinh Nữ Maria.

     Viết lại đôi dòng tiểu sử Họ Đạo Cai Quá, chúng con càng viết càng thấy choáng ngợp, choáng ngợp bởi lượng Hồng Ân của Chúa thương ban cho chúng con.

     Hơn 100 năm qua, kể từ cái ngày mà tổ tiên chúng con, những người đầu tiên chịu phép rửa trên mãnh đất Cai Quá này đến nay, dẫu có quá nhiều nghiệt ngã, có quá nhiều đau thương mất mát, người đời họ tưởng chừng đức tin của chúng con sẽ không còn ở nơi này nữa. Nhưng kỳ thực chúng con vẫn sống, vẫn phát triển đức tin của mình. Quả thật, không sao kể hết Ơn phù trợ của Chúa đã dành cho chúng con.       

7451    11-09-2012 06:05:47