Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Cái Sơn

z5052569288566a760f02132841949d384b01f877eefcf

Địa chỉ: Ấp 6B, xã Long Phú, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN II Mùa vọng

Số giáo dân: 888

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      05g00 ;  16g00           

Ngày thường:   05g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Thành Nam

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

            Họ Đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và Khu trù mật Cái Sơn. Giáo dân khoảng 888 nhân danh. Đa phần sống xa Nhà Thờ. Cái Sơn là Họ nhỏ thuộc Họ Chánh tòa Vĩnh Long, được sự cai quản do các Cha:

            1958 – 1961 Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, ngài xây Nhà Thờ và nhà Cha sở. Mỗi Chúa nhật ngài xuống ban Thánh Lễ. Tại Họ Đạo có một thành viên dòng trông coi.

            1962 – 1972 Cha Phaolô Trịnh Công Trọng.

            1972 – 1973 Cha Jos. Lâm Qang Bỉ.

            1974 Không có Cha trông coi.

            1975 Cha GioaKim Đỗ Duy Thản (6 tháng).

            1976 – 2003 Cha JBt Nguyễn văn Trác.

            1998 Họ Đạo được nâng lên Giáo Xứ Cái Sơn.

            2004 Cha Jos. Nguyễn Phát cai quản. Ngài xây nhà sinh hoạt cho Họ Đạo, nhà Giáo lý, nhà quí Dì.

            Năm 2005 ngài xây Nhà Thờ mới, nâng cấp nhà Cha sở, cất nhà Đa dụng, khuôn viên Nhà Thờ rất khang trang sạch đẹp. Năm 2011, Vì lý do sức khoẻ của Cha Giuse Nguyễn Phát, Đức Giám Mục Giáo Phận đã bổ nhiệm Cha Gioakim Nguyễn Ngọc Sáng về Họ Đạo Cái Sơn để tiếp tục công việc mục vụ Họ Đạo.

            Số giáo dân hiện còn khoảng 888 nhân danh. Do kinh tế khó khăn, một số ở khu trù mật và Ngãi Tứ bỏ đi kinh tế mới hoặc hồi hương. Tài sản Họ Đạo gồm có: 2 miếng đất ruộng 5.000m2. Khuôn viên Nhà Thờ và vườn 10.000m2.          

5368