Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Họ Đạo Cái Tàu Hạ

jjjjjj
Địa chỉ: 426 ấp Mỹ Phú Hiệp, TT Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXIX Thường niên

Số giáo dân: 500

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

 Chúa nhật:  06g00;    17g00  

 Ngày thường:  05g45

Linh mục Chánh sở: Giuse Võ Ngọc Toàn

 

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

- Giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển họ đạo:

Cha Đặng và các cha sở An Hiệp: cha Tôma Vàng và cha Quyển, đi lại tiếp xúc với một số bổn đạo. Cha Vàng cùng ông Giáp Chiếu đã khởi công xây dựng một Nhà thờ lá, sau đó mua đất xây dựng Nhà thờ gạch ngói tốt vào khoảng năm 1910.

- Thời gian đầu là cha Tôma Vàng, cha Quyển lo công việc mục vụ, về sau là cha sở Vĩnh Long Henry Bellemin. Cha sở đầu tiên là cha Giacôbê Tỏ, rồi tới cha Micae Học, cha Phaolô Đậu. Cách mạng tháng 8 xong, loạn lạc. Cha Phaolô Đậu đi và bổn đạo tản lạc mỗi người mỗi ngã. Sau năm 1954 cha Thiên, cha Bạch từ Cao Lãnh lui tới dâng thánh lễ và ban Bí tích. Cha Án về Cái Tàu dưỡng bệnh được hai tháng. Năm 1957 cha Phaolô Phan Tùng Lộc thay thế. Năm 1963, Cha Triệu được bổ nhiệm về làm cha sở thực thụ. Kế tiếp là cha dòng Kitô Vua: cha Henry Phán.

Mậu Thân 1968 Nhà thờ bị bom sập. Năm 1969 cha Micae Lực, cha Hirônimô Hiệu coi sóc. Họ đạo do sự bồi thường xây dựng được một Nhà nguyện. Năm 1972 cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi (ở nhà thờ Mỹ Thuận) đến dâng thánh lễ và cử hành Bí tích.

Sau tiếp thu 1975 hai cha dòng Chúa Cứu Thế là cha Nguyễn Quang Duy và cha GBt Nguyễn Minh Sang coi sóc họ đạo. Năm 1987 cha Duy nhận họ khác còn lại mình cha Sang coi sóc họ đạo cho đến nay. Năm 1992 cha Sang khởi công xây dựng Nhà thờ mới bằng gạch và lợp tôle là Nhà thờ hiện nay.

Thời cha Tỏ bổn đạo sinh hoạt khá mạnh mẽ.

Thời cha Triệu bổn đạo lên tới 400.

Thời cha Lợi gốc Cái Tàu con ít, nhưng có bổn đạo vùng trong ra tạm trú. Sau tiếp thu bổn đạo còn khoảng 200.

Thời cha Sang đến nay số giáo dân hơn 500.

- Hiện nay Họ đạo có ban Quới chức, ca đoàn cộng tác với cha sở trong sinh hoạt mục vụ.

- Cơ sở vật chất của họ đạo hiện nay: Nhà thờ, nhà cha sở, phòng họp, phòng sinh hoạt, tháp chuông, tượng đài Đức Mẹ, hàng rào (ở mặt tiền Nhà thờ).

- Đất đai Nhà thờ: còn khoản 13 công.

- Định hướng tương lai: sửa nhà cha sở.

5179