Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Cần Thư

  1. Tên cũ: Cần Thư
  2. Ấp: Thái Bình, Xã: Thanh Bình, Huyện: Vũng Liêm, Tỉnh: Vĩnh Long.
  3. Đt: 0702249759 (ông biện Lê)
  4. Bổn mạng: Lễ Thánh Gia Thất
  5. Chầu lượt: CN V Mùa Chay
  6. Giáo dân: 174 người

1. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH:

Họ đạo Cần Thư được hình thành khoảng 1940 trực thuộc họ đạo Rạch Dầu. Số giáo dân lúc ban đầu gốc gác ở Họ đạo Rạch Dầu đến sinh sống tại Cần Thư. Có các Thầy Dòng Kitô Vua hướng dẫn và mở nhà nguyện. Tồn tại một thời gian, chiến tranh xảy đến, Nhà thờ hư hại giáo dân tứ tán.

Số còn lại sau năm 1975 hoàn cảnh khó khăn phải chạy đến các Họ Đạo chung quanh như Vũng Liêm, Rạch Dầu, Cù Lao Dài để dự lễ và lãnh các Bí Tích. Có ông Mười Carôlô Nguyễn Văn Linh qui tụ bà con đến nhà ông đọc kinh mỗi Chúa nhật, nuôi dưỡng đức tin của Họ đạo. Đến năm 1991 ông qua đời. Tiếp nối công việc của ông Mười có người con là anh Phêrô Nguyễn Văn Lê, hiện là Qưới Chức của Họ Đạo Cần Thư. Anh cũng mời gọi anh chị em giáo dân đến đọc kinh vào mỗi Chúa nhật.

 Đến năm 1992, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Linh Mục Micae Lê Quang Nguyện về phụ trách Họ Đạo Cù Lao Dài kiêm nhiệm luôn Họ Đạo Cần Thư.

Công việc đầu tiên là sửa chữa căn nhà của anh Nguyễn Văn Lê để dâng thánh lễ. Sau đó gia anh Phêrô Nguyễn Văn Lê và chị Catarina Võ Thị Nương đã hiến cho Họ Đạo Cần Thư một phần đất là 1500 m2  để xây dựng Nhà Nguyện bằng lá.

Năm 1997 xây dựng Nhà Nguyện bán kiên cố lợp tôle vách ván.

Năm 2002 xây dựng Nhà Thờ kiên cố có tháp chuông, xây dựng nhà Dì, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã đến để làm phép Nhà Thờ và tháp chuông vào ngày 27-2-2003.

Đời sống của người giáo dân có phần khởi sắc hơn sau khi có ngôi Nhà Thờ mới, đức tin dần dần được củng cố. Cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn phải đi làm ăn xa nhưng mỗi khi trở về gia đình không bao giờ quên đến với ngôi Nhà Thờ thân yêu của mình.

Họ Đạo Cần Thư không có bề dầy lịch sử như các Họ Đạo khác, nhưng có một đức tin vững vàng; giờ đây có được ngôi Nhà Thờ có Linh Mục dâng lễ hàng tuần đó là niềm an ủi rất lớn cho số tín hữu nhỏ bé này.

2 . ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI:

Cố gắng củng cố đức tin bằng giờ giáo lý trước lễ Chúa nhật, quan tâm nhiều đến việc thăm viếng gia đình trong Họ Đạo.

1889