Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Họ Đạo Cầu Đúc - Quới Điền

TÊN CŨ:
ẤP: Quí Đức
XÃ: Quới Điền
HUYỆN: Thạnh Phú
TỈNH: Bến Tre
ĐT: 075 8775.
BỔN MẠNG: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8.
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

GỐC TÍCH:

Một số giáo dân họ Cái Cá (ấp Quí Thế) vì điều kiện sinh sống, buôn bán ở chợ xã Quới Điền ngày một đông, yêu cầu có một Nhà thờ để việc lễ lạc thuận tiện, nên khoảng năm 1960, cha Matthêu Xuân về nhậm sở Thạnh Phú (Giồng Miễu) thành lập họ này (ấp Quí Đức).

Đầu tiên chỉ có École chapelle - có Dì dạy - lâu lâu cha đến dâng lễ. Họ Cầu Đúc nằm trên trục lộ Thạnh Phú. Lúc đó chỉ ở đây có cầu đúc, nên họ đạo được mang tên như thế. Họ đạo nằm trên phần đất xã Quới Điền, giáp ranh xã Thạnh Phú (nay được tách ra khỏi Thị Trấn thành xã Mỹ Hưng).

Sau 1975 cùng chung số phận với các Nhà thờ trong địa sở Thạnh Phú, Nhà thờ vắng bóng Cha Thầy. Cuối năm 1989 Cha Giacôbê Lành về nhậm sở và hồi sinh họ Cầu Đúc. Chủ tương một xã chỉ một nhà thờ (Quới Điền) đã có nhà thờ Cái Cá, Mỹ Hưng có nhà thờ Thạnh Hưng, còn Cầu Đúc phải xoá sổ); thế nhưng nhờ kiên trì giải thích, thuyết phục, nhà thờ Cầu Đúc được phép mở cửa và hoạt dông trở lại.

Năm 1999 Cha Giuse Thượng sang thêm đất của ông bảy Mãnh, được giấy chứng nhận sử dụng đất và cất lại nhà thờ. Cha đã cất lại nhà thờ mới khang trang và rộng rãi cho công việc mục vụ đến ngày nay.

Từ năm 1999 Cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp phụ trách.
Từ 4/10/2003 Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa tiếp tục công việc mục vụ.


2204