Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Họ Đạo Cầu Đúc - Quới Điền

z5242938720008ca3c92a7df5fc0d69520bfe6bec37079

Địa chỉ:
 xã Quới Điền,Thạnh Phú, BẾN TRE

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8

Chầu lượt: CN Lễ Thăng Thiên

Số giáo dân: 390

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                  07g30

Ngày thường: 06g00

Linh mục Chánh sở: Ph. Xaviê Lê Quang Dũng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

   Một số giáo dân Họ Cái Cá (ấp Quí Thế) vì điều kiện sinh sống, buôn bán ở chợ xã Quới Điền ngày một đông, yêu cầu có một Nhà Thờ để việc lễ lạc thuận tiện, nên khoảng năm 1960, Cha Matthêu Xuân về nhậm sở Thạnh Phú (Giồng Miễu) thành lập Họ này (ấp Quí Đức).

   Đầu tiên chỉ có École Chapelle – có dì dạy – lâu lâu cha đến dâng lễ. Họ Cầu Đúc nằm trên trục lộ Thạnh Phú. Lúc đó chỉ ở đây có cầu đúc, nên Họ Đạo được mang tên như thế. Họ Đạo nằm trên phần đất xã Quới Điền, giáp ranh xã Thạnh Phú (nay được tách ra khỏi Thị Trấn thành xã Mỹ Hưng).

    Sau 1975, cùng chung số phận với các Nhà Thờ trong địa sở Thạnh Phú, Nhà Thờ vắng bóng cha thầy. Cuối năm 1989, Cha Giacôbê Lành về nhận sở và hồi sinh Họ Cầu Đúc. Chủ trương một xã chỉ một Nhà Thờ mà Quới Điền đã có Nhà Thờ Cái Cá, Mỹ Hưng có Nhà Thờ Thạnh Hưng, còn Cầu Đúc phải xoá sổ. Thế nhưng, nhờ kiên trì giải thích và thuyết phục, Nhà Thờ Cầu Đúc được phép mở cửa và hoạt động trở lại.

     Năm 1999, Cha Giuse Thượng sang thêm đất của ông bảy Mãnh, được giấy chứng nhận sử dụng đất và cất lại Nhà Thờ. Cha đã cất lại Nhà Thờ mới khang trang và rộng rãi cho công việc mục vụ đến ngày nay.

      Từ năm 1999 – 2003, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp phụ trách.

      Từ 2003 – 2008, Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa phụ trách.

      Từ 2008 – 2009, Cha Gioan Phạm Hữu Diện phụ trách.

     Năm 2009 – nay, Cha Phanxicô Xaviê Lê Quang Dũng phụ trách. Cha tập trung xây dựng con người và củng cố đời sống đạo của bà con giáo dân. Cha cũng đã nới rộng mái che phần đường đi bên hông để bà con có thể tham dự Thánh Lễ, vì diện tích ở đây quá hẹp.

2380    15-01-2011 08:59:34