Sidebar

Thứ Bảy
10.06.2023

Họ Đạo Cây Gòn

TÊN CŨ:
ẤP: Cây Gòn
XÃ: Hiếu Trung
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh.
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 507

1. Giai đoạn hình thành họ đạo:

 1. Họ đạo Cây Gòn được thành lập từ năm 1958, do các cha dòng Phanxicô, cha Paul Joseph.
 2. Năm 1963: Nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh.
 3. Năm 1984: có hai Dì MTG Cái Mơn về mua đất (không phải tại nơi Nhà thờ cũ), dựng tạm ngôi Nhà thờ thô sơ để dạy học. Thỉnh thoảng, có các linh mục ở Mặc Bắc đến dâng thánh lễ cho bà con giữ Mùa Phục Sinh.
 4. Năm 1991 Cây Gòn có thánh lễ thường xuyên hơn do Tiểu Cần có cha sở.
 5. Ngày 23/5/1999: Cây Gòn chính thức trở thành Họ đạo; có các Dì quản lý và có thánh lễ mỗi tuần.
 6. Ngày 15/8/1999: khởi công xây dựng Nhà thờ.
 7. Ngày 15/12/1999: Đức Cha Giacôbê làm phép Nhà thờ mới.
 8. Linh mục tiền nhiệm: Tôma Lễ.

2. Giai đoạn hiện nay:

 1. Linh mục đương nhiệm: Philipphê Nguyễn Như Thường (từ tháng 4/2006).
 2. Các sinh hoạt mục vụ: là họ lẽ của họ đạo Tiểu Cần nên phương thức sinh hoạt như nhau.
 3. Cơ sở vật chất: hiện có một nhà Dì.

3. Định hướng tương lai:

 1. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đối tượng là học trò nghèo có nguy cơ bỏ học.
 2. Khôi phục lại đời sống đức tin, giúp giáo dân hiểu biết thêm về giáo lý và siêng năng lãnh nhận các Bí tích.
 3. Mở các lớp giáo lý cho giới trẻ nhằm thu hút các em tham gia vào các hoạt động chung; tạo điều kiện để các em có cơ hội gần gũi, tích cực hơn trong công việc của Họ đạo.
2454