Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Họ Đạo Cây Gòn

z503363970464041ddfac87b0057fa2b5d7922edc9fd40
Địa chỉ:
 ấp Cây Gòn, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh

Bổn mạng

Chầu lượt: Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8

Số giáo dân: 450

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                        06g00

Ngày thường:       18g00

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Bùi Văn Đảm

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH HỌ ĐẠO

    Theo sổ Rửa tội của Họ Đạo Tiểu Cần thì ngày 19/ 6/ 1940 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã Rửa tội cho 34 tân tòng gồm cả Cây Gòn và Tiểu Cần. Trong đó, gia đình con cháu của ông bà Gioakim Đặng Văn Trực sinh năm 1899 và bà Cêcilia Trần Thị Sơ sinh năm 1892 là những nhóm người đầu tiên đến lãnh nhận đức tin Họ Cây Gòn.

    Qua thời gian nẩy mầm và phát triển đến năm 1954 Họ Đạo Tiểu Cần được trao cho các Cha Dòng Phanxicô, thì Họ Cây Gòn cũng được tiếp tục phát triển và năm 1957 Nhà Thờ được xây dựng đời Cha Paul – Joseph. Nhưng đến năm 1961 Nhà Thờ  đã bị phá huỷ do chiến tranh. Nền Nhà Thờ cũ nay là một trường học cấp I.

    Năm 1985 Dì Maria Nguyễn Thị Sa, Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, cha mẹ ở Cây Gòn, được tạm về giúp Họ nhà. Có người bán miếng ruộng 2500m2, nên Dì đã nhờ Nhà Dòng mua. Dì cùng với Dì Anna Nguyễn Thị Nhung cất nhà thô sơ để dạy học và qui tụ giáo dân để đọc kinh. Thỉnh thoảng có Cha ở Mặc Bắc đến làm lễ.

      Năm 1991 Cha Tôma Nguyễn Văn Lễ về làm Cha sở Họ Tiểu Cần. Họ Cây Gòn có Thánh Lễ thường xuyên mỗi Chúa nhật.

      Ngày 15/ 8/ 1999 Cha Tôma Lễ đã khởi công xây dựng ngôi Nhà Thờ trên phần đất hiện nay do Nhà Dòng đã để lại cho Họ Đạo.

      Ngày 15/ 12/ 1999 Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã làm phép Nhà Thờ mới.

II. CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ

       Họ Cây Gòn là Họ nhỏ của họ Tiểu Cần được các Cha Dòng Phanxicô thành lập đầu tiên là:

         Cha Paul – Joseph (1954 – 1963): Cha sở Tiểu Cần.

         Cha Phêrô Nguyễn Văn Triệu (1964 – 1965): Cha sở Tiểu Cần.

         Không có Nhà Thờ, không có Thánh Lễ;

         Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn (1979 – 1991): Cha sở Mặc Bắc.

         Cha Tôma Nguyễn Văn Lễ (1991 – 2006): Cha sở Tiểu Cần.

         Cha Phil. Nguyễn Như Thường (2006 – 2010): Cha sở Tiểu Cần.

         Cha F.X Nguyễn Thanh Bình (2010 – ): Cha sở Tiểu Cần.

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     Họ Cây Gòn là Họ nhỏ của Họ Tiểu Cần, giáo dân đang phục hồi tốt và sốt sắng nên được Cha sở dâng Thánh Lễ sáng Chúa nhật và ba ngày lễ chiều trong tuần cho các em thiếu nhi

       Hiện nay có Dì tám Ysave Nguyễn Thị Huệ cộng tác thuộc Hội Dòng MTG Cái Mơn, Cha mẹ gốc ở Cây Gòn, quản lý trông coi Nhà Thờ. 

       Cơ sở vật chất: hiện có một Nhà Dì, một phòng khách và phòng sinh hoạt giáo lý.

       Ban Quới chức và Thiếu Nhi cũng được củng cố và ra mắt cùng ngày 19/ 12/ 2010 tại Họ Tiểu Cần.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

      Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đối tượng là học trò nghèo có nguy cơ bỏ học.

      Khôi phục lại đời sống đức tin, giúp giáo dân hiểu biết thêm về giáo lý và siêng năng lãnh nhận các Bí tích.

     Mở các lớp giáo lý cho giới trẻ nhằm thu hút các em tham gia vào các hoạt động chung; tạo điều kiện để các em có cơ hội gần gũi, tích cực hơn trong công việc của Họ Đạo.

     Việc Tông đồ truyền giáo: Cha sở và Quới chức sẽ thăm các gia đình, làm sổ Họ và khích lệ những người trễ nải trở về với Chúa. 

2691