Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Họ Đạo Cù Lao Dài

z50189487942572ae00fc8bd63864e0fa4b7e6299725eb

Địa chỉ: Ấp Phước Lý Nhì, Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm

Chầu lượt: CN IV Mùa chay

Số giáo dân: 1050

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật: 05g00; 16g00        

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. LINH MỤC PHỤ TRÁCH

Các Cha sở Giồng Thủ Bá kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

            1. Cha Anrê Miều: ?– 1893

            2. Cha Gioan Trung: 18931914

            3. Cha Phanxicô xaviê Đặng: 1915 – 1930

            4. Cha Phêrô Tuyển: 1930 – 1940

            5. Cha Phêrô Thà: 1940 – 1943

            6. Cha Giuse Nguyễn Toàn Năng: 1944 – 1961

            7. Cha Phaolô Phan Tùng Lộc: 19611962

Các Cha sở Mỹ Chánh kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

            8. Cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả: 1962 – 1967

            9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính: 1967 – 1972

Đến ngày 14.7.1972 có Cha sở chính thức Cù Lao Dài

            10. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ:  1972 – 1992

            11. Cha Micae Lê Quang Nguyện: 1992 – 2010

            12. Cha Micae Nguyễn Văn Công: 2010 - 2020

            13. Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm:  2020 - nay

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

Vào khoảng năm 1840 đã có mặt ít gia đình Công giáo ở các Họ Đạo xung quanh như: Cái Mơn, Giồng Thủ Bá, Mỹ Chánh đến lập nghiệp ở Cù Lao Dài. Họ Đạo đã qui tụ một ít gia đình lương dân vào đạo và đã cất nhà dạy giáo lý.

Khi Cha Anrê Miều nhận Họ Giồng Thủ Bá, kiêm luôn Cù Lao Dài có ý muốn lập Họ Cù Lao Dài, đã xin Bà Nhất Tu Viện MTG Cái Mơn cho người đến giúp Cha lập Họ mới. Bà Nhất phái Bà Nhì Thức đến nơi ở trọ nhà dạy nằm phía trên Vàm kinh Phước Lý; mở thêm một nhà dạy ở Vàm Rạch Sâu, cũng nằm trên kinh đào Phước Lý.

Từ khi lập Họ đến nay đã có 3 ngôi Nhà Thờ:

     1. Cha Gioan Trung dẹp nhà dạy xây Nhà Thờ lợp ngói hướng mặt tiền về Sông Cái Cổ Chiên khoảng năm 1917 vì chưa có kinh đào Phước Lý. Sau đó Cha Gioan Trung xin nhà nước đào Kinh Phước Lý để ghe xuồng qua lại Cù Lao dễ dàng và được nhà nước chấp thuận.

    2. Nhà Thờ cũ hư. Vào năm 1931 Cha Phêrô Tuyển xây cất Nhà Thờ thứ hai hướng mặt tiền ra kinh đào Phước Lý.

     3. Nhà Thờ cũ quá hẹp. Vào năm 1970 Cha Phêrô Chính xây cất Nhà Thờ mới rộng rải hơn. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã đến làm phép và khánh thành ngôi Nhà Thờ mới vào ngày 13/11/1971.

    4. Trải dài 25 năm từ năm 1970-1995 Nhà Thờ bị hư hại nhiều. Cha Micae Lê Quang Nguyện đã tu sửa cung Thánh, mặt tiền và làm tháp chuông mới vào năm 1995. Ngày 31/1/1996, Đức Cha Giacôbê đến dâng lễ tạ ơn và làm phép ngôi Thánh Đường mới tu sửa này.

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     Hiện nay, năm 2007 vì cuộc sống nông thôn quá khó khăn, nên nhiều gia đình cũng như giới trẻ đã lên thành phố để tìm việc làm. Họ Đạo có phần thưa thớt. Số còn lại giữ đạo tốt để củng cố đức tin cho gia đình.

            Họ Đạo hiện có 1050 giáo dân, được tổ chức theo các ban:

            1. Ban Qưới Chức

            2. Legio Mariae

            3. Xứ đoàn TNTT

            4. Ca đoàn: 3 ca đoàn: Quới chức, Legio, Thiếu nhi
      Xứ đoàn TNTT sinh hoạt mỗi tuần buổi sáng từ 7g30 - 9g00, buổi chiều có 3 lớp giáo lý học trước Thánh lễ khoảng 30 phút mỗi tuần. 

4665    22-02-2011 15:50:08