Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

Họ Đạo Cù Lao Dài

  1. Tên cũ: Cù Lao Dài
  2. Ấp: Phước Lý Nhì, Xã: Qưới Thiện, Huyện: Vũng Liêm, Tỉnh: Vĩnh Long
  3. Đt: 0703980815
  4. Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm
  5. Chầu lượt: CN IV Mùa Chay
  6. Giáo dân: 935 người

* Các Cha Sở Giồng Thủ Bá kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

1 .   Cha Anrê Miều: ?- 1893

2 .   Cha Gioan Trung: 1893-1914

3 .   Cha Phanxicô xaviê Đặng: 1915-1930

4.    Cha Phêrô Tuyển: 1930-1940

5.    Cha Phêrô Thà: 1940-1943

6 .   Cha Giuse Nguy?n Tồn N?ng:1944-1961

  • 7. Cha Phaolô Phan Tùng L?c: 1961-1962

* Các cha sở Mỹ Chánh kiêm nhiệm Cù Lao Dài:

8. Cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả: 1962-1967

Đến ngày 14-7-1972 có cha sở chính thức Cù Lao Dài

10. Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ:  1972-1992

11. Cha Micae Lê Quang Nguyện: 1992- đến nay

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH:

Vào khoảng năm 1840 đã có mặt ít gia đình Công giáo ở các họ đạo xung quanh như: Cái Mơn, Giồng Thủ Bá, Mỹ Chánh đến lập nghiệp ở Cù Lao Dài. Họ Đạo đã qui tụ một ít gia đình long dân vào đạo và đã cất nhà dạy giáo lý.

Khi cha Anrê Miều nhận họ Giồng Thủ Bá, kiêm luôn Cù Lao Dài có ý muốn lập họ Cù Lao Dài, đã xin Bà Nhất Tu Viện MTG Cái Mơn cho người đến giúp cha lập họ mới. Bà Nhứt phái Bà Nhì Thức đến nơi ở trọ nhà dạy nằm phía trên Vàm kinh Phước Lý; mở thêm một nhà dạy ở Vàm Rạch Sâu, cũng nằm trên kinh đào Phước Lý.

Từ khi lập họ đến nay đã có 3 ngôi Nhà thờ:

1.  Cha Gioan Trung dẹp nhà dạy xây Nhà thờ lợp ngói hướng mặt tiền về Sông Cái Cổ Chiên khoảng năm 1917 vì chưa có kinh đào Phước Lý. Sau đó cha Gioan Trung xin nhà nước đào Kinh Phước Lý để ghe xuồng qua lại Cù Lao dễ dàng và được nhà nước chấp thuận.

2. Nhà thờ cũ hư. Vào năm 1931 Cha Phêrô Tuyển xây cất Nhà thờ thứ hai hướng mặt tiền ra kinh đào Phước Lý.

3. Nhà thờ cũ quá hẹp. Vào năm 1970 Cha Phêrô Chính xây cất Nhà thờ mới rộng rãi hơn. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã đến làm phép và khánh thành ngôi Nhà thờ mới vào ngày 13/11/1971.

4. Trải dài 25 năm từ năm 1970-1995 Nhà thờ bị hư hại nhiều. Cha Micae Lê Quang Nguyện đã tu sửa cung thánh, mặt tiền và làm tháp chuông mới vào năm 1995. Ngày 31/1/1996, Đức Cha Giacôbê đến dâng lễ tạ ơn và làm phép ngôi thánh đường mới tu sửa này.

 

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:

Hiện nay, năm 2007 vì cuộc sống nông thôn quá khó khăn, nên nhiều gia đình cũng như giới trẻ đã lên thành phố để tìm việc làm. Họ đạo có phần thưa thớt. Số còn lại giữ đạo tốt để củng cố đức tin cho gia đình.

Họ đạo hiện có 1150 giáo dân, được tổ chức theo các ban:

1. Ban Qưới Chức.

2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

3. Ca đoàn: có 2 ca đoàn:

o Ca đoàn Phục Sinh

o Ca đoàn Têrêsa.

4. Ban giúp lễ lớn- nhỏ

5. Thiếu nhi được tổ chức theo các lớp giáo lý:

o Rước lễ

o Thêm sức

o Bao đồng.

Có những buổi sinh hoạt giáo lý theo lớp mỗi Chúa Nhật

6. Một trường học nhà nước sử dụng từ năm 1975 đến năm 2002 đã trả lại cho Họ Đạo. Hiện đang sử dụng cho việc học giáo lý và các buổi sinh hoạt chung.

4344