Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Họ Đạo Đìa Cừ

TÊN CŨ:
ẤP: Tân Thạnh
XÃ: Tân Thiềng
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

 1. Đông Giáp họ đạo Cái Mơn xã Vĩnh Thành
 2. Tây giáp họ đạo Cái Nhum, ấp Long Quới, xã Long Thới
 3. Nam giáp họ đạo Giồng Thủ Bá, ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng
 4. Bắc giáp họ đạo Cái Nhum, ấp Tân Thạnh, xã Long Thới.

Diện tích khoảng 12km2.

- Năm 1947-1953, đầu tiên do có nhiều người ở đây hiến đất cho Dòng Kitô Vua, nên cha Giuse Boismery (Mỹ) cho cất một kho lúa (lẫm lúa) để chứa lúa ruộng do nông dân mướn canh tác với lãi suất nhẹ để nuôi anh em tu sĩ. Phụ trách thu lúa ruộng bấy giờ là sư huynh Giacôbê Nguyễn Văn Trạng và sư huynh Phêrô Tường. Các thầy dùng nhà khách trong nhà lẫm để dạy giáo lý cho số dự tòng, họ đạo Đìa Cừ bắt đầu thành hình.

- Năm 1953 vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Họ đạo Đìa Cừ được chính thức thành lập do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Văn Lực (tu viện trưởng dòng Kitô Vua) làm cha sở họ Đìa Cừ, cha mới cho cất một Nhà nguyện bằng lá, vách ván, nền đất, số bổn đạo khoản 50 người.

- Năm 1956-1957: Đức Cha bổ nhiệm cha Giuse Trần Hữu Khánh làm cha sở đến hành lễ vào các ngày Chúa Nhật.

- Năm 1957-1960: Vì cha Giuse Khánh già yếu nên Đức Cha bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Văn Thượng làm cha sở thay cho cha Giuse Khánh. Thời kỳ này số người theo đạo ngày càng tăng mà Nhà nguyện thì chật hẹp nên cha lo xây dựng Nhà thờ mới kiên cố bằng bêtông cốt thép và gạch ngói. Khoảng đầu năm 1958 thì khánh thành có Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đến làm phép thánh hiến. Số giáo dân hiện giờ khoảng 300 người.

- Năm 1960-1969: Đức Cha bổ nhiệm cha Micae Lực phụ trách họ Đìa Cừ vì chiến tranh nên cha Thượng không đến Đìa Cừ được.

- Năm 1969-1978: Đức Cha bổ nhiệm cha Hermênêgilđô Nguyễn Văn Hiệu phụ trách Họ đạo. Thời kỳ này cha có công tu sửa Nhà thờ lại vì bom đạn tàn phá.

- Ngày 13/6/1978 cha Hiệu bệnh nặng nên cha xin Đức Cha bổ nhiệm cha Bênađô thay cha phụ trách họ Đìa Cừ và họ Giồng Thủ Bá.

- Ngày 2-7-2996 cha Bênađô Trương Vĩnh Thiện cho tái thiết lại Nhà thờ và cho cất mới nhà xứ để có nơi cho các Dì Phước đến giúp họ.

- Từ năm 1999 đến nay: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm cha Phêrô Phan Văn Bình phụ trách họ Đìa Cừ và Giồng Thủ Bá. Cha cũng tiếp tục cho chỉnh trang thêm như cho đặt tượng Thánh Phan Văn Minh trên tháp Nhà thờ, lót nền bằng gạch bông, đóng plafond, lót gạch sân Nhà thờ và nới rộng nhà xứ để có nơi hội họp, sinh hoạt mục vụ đặc biệt nhất là cha lo cho Nhà thờ có được cái chuông treo trên tháp Nhà thờ, đó là niềm vinh hạnh lớn cho Họ đạo.

Phục vụ bên cạnh cha hiện nay có ban Quới chức gồm 8 người:

 1. Phêrô Nguyễn Văn Sinh
 2. Micae Nguyễn Văn Danh
 3. Giacôbê Mai Văn Liệt
 4. Phêrô Nguyễn Văn Phỉ
 5. Gioan Mai Văn Khả
 6. Phêrô Mai Văn Minh
 7. Phêrô Nguyễn Văn Châu
 8. Giuse Huỳnh Hồng Thông

Với số trên dưới 400 giáo dân.

3231