Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Đìa Cừ

z5139375831301a3b8228eed44a9c7fdb7f22c27437100

Địa chỉ: ấp Tân Thạnh – xã Tân Thiềng – huyện Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: 

Chầu lượt: Chúa Nhật V Thường Niên.

Số giáo dân: 520.

Năm thành lập: 1953.

Giờ lễ

Chúa nhật:       05g00     ;    17g00    

Ngày thường: Sáng : 05g00

Linh mục Phụ tá:

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

    Đông giáp Họ đạo Cái Mơn xã Vĩnh Thành. Tây giáp Họ đạo Cái Nhum, ấp Long Quới, xã Long Thới. Nam giáp Họ đạo Giồng Thủ Bá, ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng. Bắc giáp Họ đạo Cái Nhum, ấp Tân Thạnh, xã Long Thới.

     Diện tích khoảng 12km2.

- Năm 1947-1953, đầu tiên do có nhiều người ở đây hiến đất cho Dòng Kitô Vua, nên cha Giuse Boismery (Mỹ) cho cất một kho lúa (lẫm lúa) để chứa lúa ruộng do nông dân mướn canh tác với lãi suất nhẹ để nuôi anh em tu sĩ. Phụ trách thu lúa ruộng bấy giờ là sư huynh Giacôbê Nguyễn Văn Trạng và sư huynh Phêrô Tường. Các thầy dùng nhà khách trong nhà lẫm để dạy giáo lý cho số dự tòng, họ đạo Đìa Cừ bắt đầu thành hình.

- Năm 1953 vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Họ đạo Đìa Cừ được chính thức thành lập do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Văn Lực (tu viện trưởng dòng Kitô Vua) làm cha sở họ Đìa Cừ, cha mới cho cất một Nhà nguyện bằng lá, vách ván, nền đất, số bổn đạo khoản 50 người.

- Năm 1956-1957: Đức Cha bổ nhiệm cha Giuse Trần Hữu Khánh làm cha sở đến hành lễ vào các ngày Chúa Nhật.

- Năm 1957-1960: Vì cha Giuse Khánh già yếu nên Đức Cha bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Văn Thượng làm cha sở thay cho cha Giuse Khánh. Thời kỳ này số người theo đạo ngày càng tăng mà Nhà nguyện thì chật hẹp nên cha lo xây dựng Nhà thờ mới kiên cố bằng bêtông cốt thép và gạch ngói. Khoảng đầu năm 1958 thì khánh thành có Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đến làm phép thánh hiến. Số giáo dân hiện giờ khoảng 300 người.

- Năm 1960-1969: Đức Cha bổ nhiệm cha Micae Lực phụ trách họ Đìa Cừ vì chiến tranh nên cha Thượng không đến Đìa Cừ được.

- Năm 1969-1978: Đức Cha bổ nhiệm cha Hermênêgilđô Nguyễn Văn Hiệu phụ trách Họ đạo. Thời kỳ này cha có công tu sửa Nhà thờ lại vì bom đạn tàn phá.

- Ngày 13/6/1978 cha Hiệu bệnh nặng nên cha xin Đức Cha bổ nhiệm cha Bênađô thay cha phụ trách họ Đìa Cừ và họ Giồng Thủ Bá.

- Ngày 2-7-2996 cha Bênađô Trương Vĩnh Thiện cho tái thiết lại Nhà thờ và cho cất mới nhà xứ để có nơi cho các Dì Phước đến giúp họ.

Từ năm 1999, Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Cha Phêrô Phan Văn Bình phụ trách Họ đạo Đìa Cừ và Giồng Thủ Bá. Cha cũng tiếp tục cho chỉnh trang thêm, như cho đặt tượng Thánh Phan Văn Minh trên tháp Nhà thờ, lát nền bằng gạch men, đóng Plafond, lát gạch sân Nhà thờ và nới rộng nhà xứ để có nơi hội họp, sinh hoạt mục vụ. Đặc biệt, Cha lo cho Nhà thờ có được quả chuông treo trên tháp Nhà thờ, đó là niềm vinh hạnh lớn cho Họ đạo.

Tháng 08/2018, do sức khỏe và tuổi tác, Đức cha Phêrô đã cho phép Cha Phêrô Bình nghỉ hưu. Đồng thời, Giáo phận vẫn còn trong tình trạng thiếu Linh mục, nên Đức cha đã quyết định tháp nhập Đìa Cừ vào Họ đạo Cái Mơn. Sau khi nhận thêm Họ đạo Đìa Cừ, Cha sở Gioan Baotixita Lê Đình Bạch đã ủy nhiệm Cha phó Giuse Võ Phú Quốc và Cha Antôn Nguyễn Văn Thường đồng phụ trách Họ đạo Đìa Cừ. Phục vụ bên cạnh quý Cha, hiện nay có 8 vị trong Ban Quới chức và trên dưới 500 giáo dân.

3397