Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Họ Đạo Động Cao

TÊN CŨ: Động Cao
ẤP: Động Cao
XÃ: Đông Hải
HUYỆN: Duyên Hải
TỈNH: Trà Vinh
ĐT: (074) 3837015
BỔN MẠNG: Giuse 19/3
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 550

GỐC TÍCH:

Là họ nhỏ của họ Cái Đôi được thành lập từ lâu đời. Các nhân chứng đều chết sạch, chứng từ đốt sạch. Giáo dân 550 người - quá dư để tái lập họ đạo.
"Tình Chúa như đại dương- Xin cho giọt sương nầy hòa tan trong biển cả"


5991