Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Họ Đạo Đồng Phú

z5055864297368bd3b91357ee0a39536ab47f1971cbd63

Địa chỉ: ấp Thuận Long, xã Đồng Phú, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN VI Thường niên

Số giáo dân: 291

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      06g00

Ngày thường:   05g30

Linh mục Chánh sở: Philipphê Phạm Huy Phong

Linh mục Phụ tá: Laurensô Lê Anh Duy

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

I. NÉT TỔNG QUÁT

Vị trí Địa Lý

            Họ Đạo Đồng Phú nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long, cách trung tâm Thị xã 6km. Nhà Thờ Đồng Phú lấy tên theo địa danh hành chính từ trước tới nay.

            Họ Đạo Đồng Phú nằm ở phần trên cùng của vùng Cù Lao Minh, nơi sông Tiền Giang chia thành 2 nhánh:

            Hữu ngạn chảy ra biển qua 2 cửa Ba Lai và Hàm Luông

            Tả ngạn là dòng Cổ Chiên chảy ra 2 cửa Cổ Chiên và Cung Hầu.

            Đất đai cù lao phù sa mầu mỡ, do vậy đa phần giáo dân Đồng Phú sống bằng nghề nông, chuyên canh các loại cây ăn trái đặc sản như: Nhãn, Xoài, Cam, Quít, Chôm Chôm…

Các Linh Mục phụ trách Họ Đồng Phú qua các thời kỳ

            Cha sở tiền nhiệm

            Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ 1969– 1974

            Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh 1974 – 2002

            Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành 2002 – 2003

            Cha phụ trách đương nhiệm

            Cha Phanxicô Xaviê Trần Hữu Nhạn 2003.

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

            Do việc giáo dân đi lễ gặp khó khăn, năm 1969 Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ đã tách một số bà con giáo dân thuộc ấp Bình Tòng khỏi Họ Cái Muối và lập nên Họ Đồng Phú. Lúc này có 23 gia đình với 60 giáo dân.

            Năm 1970 Bà Nguyễn Thị Quý (Bảy Quý) hiến một số đất và Cha Tôma Vẽ mua thêm của một số gia đình được khoảng 6 công để xây Nhà Thờ Đồng Phú.

            Cha Tôma Vẽ cùng với các ông trong ban Quý chức như: Giuse Nguyễn Văn Tảo, Phêrô Nguyễn Văn Đức, Phêrô Phạm Văn Sồi và bà con đã góp công sức và cất được một ngôi Nhà Thờ xinh xắn, lấy Thánh Giuse làm Bổn mạng kính vào ngày 19 tháng 03 hằng năm. Ngoài ra, Họ Đạo còn xây được nhà ở cho các Dì và hai phòng học văn hoá.

            Từ khi được thành lập năm 1969 Họ Đạo cũng lớn lên về nhiều mặt, bà con sốt sắng giữ đạo hơn. Họ Đồng Phú là Họ nhánh của Họ Cái Muối nên các Cha ở Cái Muối tới lui làm lễ cho bà con. Còn các sinh hoạt khác do các Dì và Quý Chức trong Họ đảm trách.

            Sau năm 1975, đời sống bà con nói chung gặp nhiều khó khăn. Riêng đời sống đạo lại càng gặp khó hơn, các Nhà Thờ chỉ có Thánh Lễ Chúa nhật, các hội đoàn đều phải giải tán. Nhưng bà con vẫn cố gắng gìn giữ nếp sống đạo đức.

            Đến thời kỳ đổi mới, đời sống đạo có phần dễ dàng hơn trước. Kinh tế của bà con cũng khởi sắc hơn. Những giáo dân trước đây nguội lạnh nay trở lại sinh hoạt đạo đức. Năm 1998 Cha Mt. Nguyễn Văn Sánh cùng giáo dân xây được bờ kè kiên cố trước Nhà Thờ.

III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các sinh hoạt mục vụ của Họ Đạo

            Ban Quý Chức được Đức Cha Tôma trao tác vụ vào ngày 10 tháng 08 năm 2007. Các vị này được phân công theo Biện sở, đồng thời cộng tác với Cha sở để lo việc Họ Đạo.

            Một ca đoàn sinh hoạt đều đặn.

            Thiếu nhi và giới trẻ ít, có sinh hoạt giáo lý.

            Cơ sở vật chất còn thiếu, đất của Họ Đạo bị lấn chiếm hiện còn khoảng 2 công.

IV. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI 

            Cũng cố đời sống đạo đức qua Thánh Lễ, dạy giáo lý.

            Tổ chức cũng cố các đoàn thể.

            Tu sửa lại cơ sở vật chất.

Với những bước thăng trầm qua 38 năm, đến nay Họ Đồng Phú có khoảng 291 giáo dân. Trước mắt Họ Đạo phải cố gắng để ổn định đất đai, cất lại nhà xứ, Nhà Thờ và các hạng mục khác…

2274