Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Họ Đạo Đức Hoà

img7267Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3)

Chầu lượt: CN XXIV Thường niên

Số giáo dân: 958

Năm thành lập: 1900 - Năm  tái lập: 1997

Giờ lễ

Chúa nhật: 04g45; 16g00     

Ngày thường: 04g45

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Đã trải qua thời gian khá dài với nhiều giai đoạn thật bi đát trong lịch sử. Họ Đạo đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau không được ghi lại đầy đủ, nay còn lại vài người lớn tuổi đã nghe và nhớ lại những gì đã qua, nên sưu tập và ghi lại tương đối không được chính xác.

      Năm 1888, một ông cụ tên Sương, không nhớ rõ tên Thánh, xin cất Nhà Thờ đầu tiên ở khu vực Đình Đức Hoà hiện nay. Lúc này có một Linh Mục người Pháp tên Bellocq trông coi.

     Hoạt động một thời gian Nhà Thờ được di dời về cất lại tại nhà Tư Tuấn (Tí) ở hiện nay, bổn đạo độ khoảng 100 người. Nhà Thờ lợp lá, gọn nhỏ.

     Khoảng năm 1900 Nhà Thờ Đức Hoà được xây dựng bán kiên cố tại khu vực Nhà Thờ cũ hiện nay, Nhà Thờ lúc này lợp ngói, mặt trước xây bằng gạch tiểu, hai bên hong đóng vách ván,

      Thời gian này có các Cha ở Họ Đạo Bãi Xan lên xuống cử hành Thánh Lễ. Trong các Cha cử hành Thánh Lễ lúc này có Cha Bellocq (Người Pháp), Cha Trông, Cha Phaolô Xuân, Cha Giuse Đặng Ngọc Linh.

     1934 – 1937 các Cha Phaolô Lê Đình Hiền, Phêrô Trần Hữu Dư từ Họ Đạo Bãi Xan lên xuống cử hành Thánh Lễ.

      1937 – 1948  từ năm 1937 Cha Giuse Đặng Phước Hai xây dựng kiên cố Nhà Thờ Đức Hoà và ở tại Họ Đạo. Trong thời gian này có đổi Cha Tađêô Võ Văn Nam đến ở, mãi đến 1945 Nhật đảo chánh Pháp, Cha Nam sợ, về Bãi Xan và đi luôn.

       1948 – 1955 mãi đến 1948 Cha Micae Lê Phước Sinh về ở Họ (Lúc này đã có Dì phước về ở Họ Đạo, thời Pháp đô hộ), sau đó đổi Cha Antôn Bùi Thanh Long (Lúc này giáo dân trên 2000 người, có 9 Dì phước ở dạy).

       1955 - 1962 (Không rõ) Cha Marcô Trần An Thạch ở Họ, sau đó đổi Cha Eusêbiô Thới về không mấy ngày rồi đi.

        1962 - 1964 (Không rõ) Cha Phêrô Nguyễn Văn Vỡ.

       1964 - 1975 tất cả Họ Đạo di tản vì chiến tranh, không còn bao nhiêu người ở Họ Đạo nữa, Nhà Thờ bị chiến tranh tàn phá.

       1975 - 1997 giáo dân trở về, lên xuống Nhà Thờ Vũng Liêm đi lễ Chúa nhật, thời gian này Cha Carôlô Nguyễn Văn Bá trông coi Họ Đạo, và tổ chức lễ Chúa nhật tại nhà ông Sáu Quyển.

        1997 Cha Giuse Phan Trung Nghĩa xây dựng lại Nhà Thờ Đức Hoà tại khu vực hiện nay: Ấp Hoà Thuận – Xã Trung Thành Đông – Huyện Vũng Liêm – Tỉnh Vĩnh Long.

         2002 – 09/2009 Cha Antôn Lê Văn Thiềng về làm Cha sở.

         24/08/2009 - 04/08/2014 Cha Giuse Nguyễn Hữu Nha về làm Cha sở Họ Đạo Đức Hoà.
         09/12/2014 - 04/08/2018 Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy.
         04/08/2018 - ....đến nay Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

3664    22-02-2011 15:51:40