Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Họ Đạo Giáo Mẹo

TÊN CŨ:
ẤP:
XÃ:
HUYỆN:
TỈNH:
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 117

I. LƯỢC SỬ

Họ đạo Giáo Mẹo là một cộng đoàn truyền giáo, khởi đầu do công của ông Phan văn Trận:

Năm 1936, ông Phan văn Trận (thường gọi là ông năm Trận) và một vài người đến Trà Ôn xin Cha Phaolô Nguyễn tấn Sử cất Nhà Thờ.

Cha Phaolô Nguyễn tấn Sử chấp thuận cho cất Nhà Giảng, nhờ sự trợ giúp của ông bà Đốc Phủ Sứ Nguyễn văn Yên, ở Trà Ôn.

Nhà Giảng được cất bằng cây lá trên mảnh đất 3.000 m2 thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Và trao cho các sư huynh Kitô Vua, khởi đầu là thầy Raymond Sang phụ trách dạy giáo lý cho dự tòng.

Năm 1938, thầy Raymond Sang đổi đi nơi khác, Thầy Marcô đến thay. Trong năm 1938, Nhà Giảng Giáo Mẹo được cất lại khang trang: Cột bằng cây Trâm, lợp ngói, nền lót gạch tàu. Mọi chi phí do ông bà Đốc Phủ Sứ Nguyễn văn Yên đài thọ.

Năm 1939, số dự tòng lên đến khoảng 80 người. Và cuối năm 1939, lần đầu tiên, tại Nhà Giảng Giáo Mẹo, Cha Phaolô Nguyễn tấn Sử về làm Lễ và Rửa Tội cho khoảng 60 người.

Năm 1941, thầy Marcô đổi đi nơi khác, Cha Phaolô Nguyễn tấn Sử có điều động 2 dì phước về, để tiếp tục công việc truyền giáo. Hai dì đó là dì Năm Thời và dì Tám Xem.

Năm 1946, vì lý do chiến tranh loạn lạc, hai dì phải về Nhà Dòng, còn bổn đạo thì tản cư đi khắp nơi,

Năm 1950, Nhà Giảng bị tàn phá hoàn toàn.

Năm 1975, Nền Nhà Giảng vẫn còn đó với một đống gạch vụn ngổn ngang, nhưng chủ quyền đất lại thuộc về người ta rồi.

Ngày 30 . 04 . 1975, chiến tranh chấm dứt, bổn đạo Giáo Mẹo lụt cụt trở về quê nhà. Nhà Giảng không còn nữa, mỗi ngày Chúa Nhật bổn đạo cực khổ đi bằng xuồng chèo đến Trà Ôn, quảng đường sông dài trên 15 km để tham dự Thánh Lễ.

Năm 1977, Cha Giuse Nguyễn Phát về làm cha sở Trà Ôn, kiêm nhiệm cộng đoàn Giáo Mẹo, lâu lâu cha có đến viếng thăm họ đạo Giáo Mẹo và làm lễ tại một gia đình nào đó, giúp cho những người già yếu xưng tội, rước lễ.

Từ năm 1977 đến năm 1994, bổn đạo Giáo Mẹo đi lễ ngày Chúa Nhật tại Nhà Thờ Bình Minh, đoạn đường dài 10 km. Lý do: đi Bình Minh gần hơn đi Trà Ôn, lại có đường liền, mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng có thể đi xe đạp được. Hơn nữa, xét về hành chánh, Giáo Mẹo thuộc xã Đông Thạnh , huyện Bình Minh.

Từ năm 1936 đến năm 1994, họ đạo Giáo Mẹo thuộc Trà Ôn. Năm 1994 Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn văn Mầu trao họ đạo Giáo Mẹo về Bình Minh, thuộc Cha Gioakim Đỗ Duy Thản.

Ngày 08 . 12 . 1994, cha Gioakim Đỗ Duy Thản và giáo dân Giáo Mẹo làm đơn xin cất Nhà Nguyện. Ngày 27 . 04 . 1995 UBND huyện Bình Minh chấp thuận cho cất Nhà Nguyện bằng vật liệu cây lá vườn tạm thời (dài 15m, rộng 6m), trên phần đất của ông Raymondô Phan văn Nghĩa cho mượn (cách nền Nhà Giảng củ khoảng 300 m). Ngày 29 . 07 . 1995 Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu làm phép Nhà Nguyện bằng cây lá này.

Năm 1997, cha Anrê Phạm văn Bé, được chỉ định phụ trách họ đạo Giáo Mẹo.

Năm 1998, cha Anrê Phạm văn Bé cất lại Nhà Nguyện Giáo Mẹo bằng Bêtông cốt thép (dài 21 m 50, rộng 6 m 60), có tháp chuông bằng gỗ, sân lát gạch tàu (dài 9 m 60, rộng 8 m 40), có con đường bằng Bêtông cốt thép dẫn vào Nhà Nguyện (dài 36 m 60, rộng 1m 60).

II. TỔ CHỨC
- Số giáo dân : 117 (43 gia đình)
- Ban Quới chức : 7 ông Biện
1. Raymonđô Phan văn Nghĩa
2. Anselmô Trần Trung Kiên (hưu)
3. Giuse Trần Hữu Thạo
4. Giuse Phan Thanh Trường
6. Phaolô Trần Thanh Tâm
7. Phanxicô Nguyễn Hoàng Mây
- Ca đoàn : 8
- Thiếu Nhi : 15
- Giáo lý viên : 1
- Giờ lễ : Chúa Nhật : 5giờ 15
- Ngày thường chỉ có 1 lễ vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ sáu.

1892