Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Họ Đạo Giồng Bá Trung

  1. Tên cũ: Giồng Bá Trung
  2. Ấp: , Xã:    , Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân:

Báo Nam Kỳ địa phận năm 1919 - 1920 có nhắc Giồng Bá Trung, là một điểm truyền giáo gần huyện Ba Tri, có lẽ bây giờ là Giồng Trung (?). Nằm cạnh Giồng Bông và Giồng Giá, có thời gian cũng gọi đây là Ba Giồng (Giồng Bông - Giồng Trung - Giồng Giá).

Ngược dòng Ba Lai, giáp ranh huyện Giồng Trôm - Ba Tri, có vùng Ba Mỹ (gồm Mỹ Nhơn - Mỹ Thạnh - Mỹ Chánh) và vùng Ba Châu (gồm Châu Thới - Châu Bình - Châu Phú).

Thời Cha Tuyết làm sở Cái Bông (1867 - 1875) thì có ông Hương Nhì Ung, cùng con cháu xin tòng giáo. Thời gian sau cũng rất nhiều người theo đạo vì thời cuộc.

Trước năm 1945, có nhà thờ Bảo Thuận, gần địa bàn Giồng Trung, là họ nhỏ của Giồng Giá. Thời Cha Phêrô Chính làm sở Giồng Giá (1949 - 1950) kiêm luôn Bảo Thạnh và Bảo Thuận.

Thời chiến tranh kéo dài, bom đạn hủy diệt nhà cửa tiêu tan. Con chiên tan nát, họ đạo điêu tàn, mất gốc mất nguồn.

Sau năm 1975, hòa bình trở lại, nhà thờ Giồng Trung mất bóng. Con chiên lêu lỏng không biết đâu là vết tích. Thầy chạy, dì cũng chạy, vài con chiên què ở lại núp bóng Giồng Giá hay Ba Tri.

1657