Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Họ Đạo Giồng Dầu

z5189659833518b75e63c873de17d1a7c741cf0c6c8582
Địa chỉ: 
Ấp Tân Hòa, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12

Chầu lượt: CN XXI Thường Niên

Số giáo dân: 400

Năm thành lập: 1927

Giờ lễ

Chúa nhật:                  17g00

Ngày thường: 17g00

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Nguyễn Thanh Bình

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Theo lời người lớn tuổi: Họ Giồng Dầu thành lập khoảng năm 1927. Năm 1930, có Nhà thờ lá tại Giồng Xép. Năm 1933, dời về Giồng Dầu, cách điểm cũ 3 km. Vì có đông bổn đạo làm đất nhà chung, bấy giờ là họ nhánh của Rạch Dầu, Cha Rạch Dầu đến cho lễ và các Bí tích.

Từ năm 1960 trở đi, Phong trào Đồng khởi, Cha Giuse Giỏi (Rạch Dầu) không đến được - giao lại cho Ba Vát.

Từ năm 1973 - cột kèo Nhà thờ mục nát, Cha Phaolô Lê Quang Chỉnh cho thay từ từ, tu sửa từng đoạn - vì hoàn cảnh lộn xộn. Đến năm 1987, Nhà thờ mới được sửa toàn bộ có mặt dựng - lợp lại mái bằng Fibrô Ciment. Vì kinh tế khó khăn, việc đạo cũng bị ảnh hưởng.

Kể từ khi giao về cho Ba Vát, có các Cha phụ trách: (1961 - 1971) - Cha Giuse Khánh, (01/1971 - 4/1972) - Cha Phaolô Diên, (4/1972 - 7/1973) - Cha Phaolô Nguyễn Phước Thuận, (3/1974 - 1975) - Cha Eusebiô Nguyễn Văn Tiền, (12/1975 - 11/1983) - Cha Bernard Phạm Văn Tôn.

Từ năm 1987, Cha Thomas Trần Quốc Hùng phụ trách. Chính năm đó (1987) Cha trùng tu mọi mặt khá hơn.

Từ năm 2006 – 2017: Cha Micae Lê Quang Phát coi sóc Họ Đạo. Trong giai đoạn này, Cha đã cố gắng xây dựng thêm các cơ sở. Cha xây nhà xứ, trường mẫu giáo, xây tường rào chung quanh Nhà Thờ.

Từ năm 2017 đến nay: Cha Giacôbê Nguyễn Thanh Bình tiếp tục những công viêc của Họ Đạo. Cha đã xây dựng đài Đức Mẹ kiên cố hơn, để có thể dâng lễ tại đài và cũng có thể sử dụng làm sân khấn cho các buổi văn nghệ. Sửa chữa hệ thống nước sạch cho bà con trong khu vực sử dụng. Cha cũng đã lắp cát để khuôn viên có mặt bằng sạch đẹp hơn, làm mới lại tường rào và mặt tiền Nhà Thờ.

Còn nhiều dự định cho tương lai. Hy vọng sẽ thực hiện dần dần trong thơi gian tới khi có điều kiện…

Lạy Chúa Thánh Thần - Xin Ngài hãy đến - Để Giồng Dầu tươi vui và phát triển hơn!

4388    22-02-2011 10:37:43