Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Giồng Lớn

z51027192597390c5233c9c78130a7bf572a5c61ed87e1

Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Bổn mạng: Thánh Micae 29/9

Chầu lượt: CN XXIII Thường Niên

Số giáo dân:2.094

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:       04g30   ;     16g30

Ngày thường:   04g30   ;   17g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Lê Thanh Tú

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. ĐỊA CHỈ VÀ PHÁT TRIỂN

 Từ sông cái Cổ Chiên, có con rạch gọi là "Rạch Rập" xuyên qua con Giồng của hai ấp Thôn Rôn và Giồng Lớn (nay thuộc xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Qua con rạch này mà xưa kia cha Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh có đến Giồng Lớn dâng thánh lễ.

Thời các cha thừa sai coi sóc, như cha Benoýt, Guégend, David... chỉ xem Giồng Lớn như một họ nhánh, nên giáo dân phải đến họ Chà Và (họ Vinh Kim ngày nay) để dự lễ và lãnh các Bí tích.

Thời cha Antôn Luật và cha Phaolô Quang phụ trách họ Chà Và (? - 1938), tại ấp Giồng Lớn có Nhà thờ tạm, làm bằng gỗ lợp lá (điểm hiện nay là Nhà thờ chánh). Năm 1959 được xây dựng lại bán kiên cố và được sử dụng cho đến năm 1965 thời cha Phêrô Nguyễn Cang Thường đảm trách.

Năm 1985, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu nâng họ Giồng lớn thành họ chánh cho đến ngày nay. Ngôi Nhà thờ hiện nay do cha Matthêu Nguyễn Văn Xuân xây dựng lại vào năm 1996, trên nền Nhà thờ cũ.

II. TỪ KHI CHÍNH THỨC THÀNH LẬP ĐẾN NAY CÁC CHA ĐÃ VÀ ĐANG PHỤC VỤ

  1. Từ 1965 - 1972: cha Anrê Nguyễn Trung Binh, cha sở.
  2. Từ 1972 - 1974: cha Tađêô Võ Văn Nam, cha sở.
  3. Từ 1974 - 1993: cha Đôminicô Lê Văn Thanh, cha sở.
  4. Từ 1975 - 1976: cha Bênađô Trần Văn Tiền, cha phó.
  5. Từ 1993 - 2007: cha Matthêu Nguyễn Văn Xuân, cha sở.
  6. Năm 2005 cha Philipphê Nguyễn Như Thường
  7. Năm 2007 cha Rabriel Lương Phước Trung, cha sở.

III. SỐ GIÁO DÂN

 Hiện nay khoảng 1800 người, được chia thành bốn xóm giáo: Phaolô, Antôn, Gioan và Phanxicô. Nhưng chỉ có xóm giáo Phaolô và Antôn Công giáo được đài Đức mẹ chung, còn hai xóm giáo kia do hoàn cảnh, nên chỉ xây dựng được các đài Đức Mẹ mang tính gia đình.

Ban Quới chức của Họ đạo gồm 24 thành viên, công tác rất tích cực với cha sở. Lêgiô Mariae khá phát triển gần 90 thành viên, gồm sáu nhóm trưởng thành và một nhóm Junior. Các giới dần dần được củng cố ... họ đạo có ba ca đoàn phục vụ và nhiều con em trong họ dấn thân trong ơn gọi tu trì.

Tuy là một Họ đạo nghèo nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các Đức Giám Mục địa phận, và quí ân nhân xa gần... các sở vật chất của Họ đạo như: nhà xứ, nhà giáo lý, nhà trẻ...dần dần được hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Bà con lương giáo nghèo, neo đơn, bệnh tật... thuộc khu vực Họ đạo cũng được các cơ quan từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ nên bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

IV. ĐỜI SỐNG
Tuy còn khó khăn trong cuộc sống nhưng cách chung nhờ ơn Chúa giúp, bà con giáo dân họ đạo Giồng Lớn quyết noi gương bậc cha ông, quyết tâm sống đạo và truyền đạo.

12088