Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Họ Đạo Giồng Luông

z5242981043907d9d4dec0bf3eecb4621f9bf9d4b86067
Địa chỉ:
 xã Đại Điền, Thạnh Phú, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Số giáo dân: 275

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                  16g30

Ngày thường: 16g30

Linh mục Chánh sở: Antôn Nguyễn Tri Phương

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. CÁC LINH MỤC TIỀN NHIỆM

    Cha Trí, Cha Quờn, Mt Nguyễn Văn Xuân, Phêrô Phạm Hoàng Điềm, GBt Huỳnh Cao Thượng, Giacôbê Nguyễn Công Lành, Giuse Nguyễn Văn Thượng, Gioan Phạm Hữu Diện.

II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

    Năm 1868, Cha Trí và Cha Quờn thành lập Họ Đạo này. Số giáo dân ban đầu lên đến 300 người. Việc đạo rất thịnh. Có một ân nhân dâng trăm mẫu đất, nhưng sau đó kiện cáo đòi lại phần đất đã dâng.

    Gần 100 năm sau (1868 – 1963), một trong những người có đạo còn sót lại là ông Tổng Y cùng với Cha Mt Nguyễn Văn Xuân xây dựng ngôi Nhà Thờ đầu tiên gần khu chợ Đại Điền, ngày 21 tháng 5 năm 1963.

III. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

    Từ năm 1975 – 1989, vắng bóng chủ chăn. Năm 1989 Cha Giacôbê Lành về phụ trách vùng Thạnh Phú sửa lại Nhà Thờ. Năm 1994, Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng phụ trách. Năm 1995, Cha Gioan Phạm Hữu Diện trực tiếp phụ trách tu bổ lại Nhà Thờ và nhà xứ.

IV. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Số giáo dân trên dưới 275 người.

V. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI.  Xây dựng Họ Đạo hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ và truyền giáo.

2727    15-01-2011 09:02:47