Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ Đạo Giồng Luông

TÊN CŨ:
ẤP: Khu Phố
XÃ: Đại Điều
HUYỆN: Thạnh Phú
TỈNH: Bến Tre
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 150

GỐC TÍCH:

- Các linh mục tiền nhiệm: Cha Trí- Cha Quờn- Mt Nguyễn Văn Xuân- Phêrô Phạm Hoàng Điềm- GBt Huỳnh Cao Thượng- Giacôbê Nguyễn Công Lành- Giuse Nguyễn Văn Thượng.

- Linh mục đương nhiệm: Gioan Phạm Hữu Diện.

- Giai đoạn hình thành:

Năm 1868 Cha Trí và Cha Quờn thành lập họ đạo này. Số giáo dân ban đầu lên đến 300 người. Việc đạo rất thịnh. Có một ân nhân dâng trăm mẫu đất, nhưng sau đó kiện cáo đòi lại phần đất đã dâng.

Gần 100 năm sau (1868-1963), một trong những người có đạo còn sót lại là Ông Tổng Y cùng với Cha Mt Nguyễn Văn Xuân xây dựng ngôi Nhà thờ đầu tiên gần khu chợ Đại Điền ngày 21 tháng 5 năm 1963.

- Giai đoạn xây dựng và phát triển:

Từ năm 1975- 1989 vắng bóng chủ chăn. Năm 1989 Cha Giacôbê về phụ trách vùng Thạnh Phú sửa lại nhà thờ. Năm 1994 Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng phụ trách. Năm 1995 Cha Gioan Phạm Hữu Diện trực tiếp phụ trách tu bổ lại Nhà thờ và nhà xứ.

- Giai đoạn hiện nay:
-
Số giáo dân trên dưới 150 người.
- Ban Quới chức: 4 người.

- Định hướng tương lai: Xây dựng họ đạo hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ và truyền giáo.

2533