Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Họ Đạo Giồng Ổi

  1. Tên cũ: Giồng Ổi
  2. Ấp: 5, Xã: Sơn Phú, Huyện: Giồng Trôm, Tỉnh: Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân

Viết theo tài liệu Cha Danvy (1910 - 1911). Kể rằng - Giồng Ổi được thành lập khoảng 1850, nhờ ông Trần Văn Trung, bổn đạo Thành Triệu, đến đây khẩn đất lập nghiệp năm 1830. Ông qui tụ người có đạo và dâng tiền của xây dựng Nhà thờ thô sơ (1865). Cách đặc biệt, ông còn là tạo mọi điều kiện đi rước Cha từ nơi khác đến dạy giáo lý, cho Thánh lễ và ban các Bí tích. Đến năm 1917, Cha Mẫn (P. Ackermann xếp họ Giồng Ổi là họ nhỏ của Giồng Quít. Qua thời gian chiến tranh, bom đạn đã bình địa quê hương này. Dân di tản.

Đến năm 1975, hòa bình trở lại trên quê hương. Đồng bào lương giáo trở về quê cũ. Mãi đến ngày 01/11/1995, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ - Cha sở Ba Châu - Giồng Trôm, mới được phép xây dựng ngôi Nhà thờ mới cho họ này.

Ngày 26/8/1996, Đức Cha Jacôbê Nguyễn Văn Mầu đến làm phép khánh thành và chọn Chúa Jesus là Vua làm bổn mạng Nhà thờ.

Số bổn đạo hiện giờ là 320 người. Đây là Nhà thờ thứ ba, kể từ ngày thành lập họ đạo được các Cha coi sóc :
1. Cha Nhạn
2. Cha Thái
3. Cha Giuse Năng....................1925
4. Cha Pet. Trần Hữu Dư .......... 1932
5. Cha Antôn Trần Công.............1950
6. Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ 1993
7. Cha Pet. Nguyễn Văn Hiến - Cha sở Bến Tre 2000 và Cha Phó Pet. Nguyễn Văn Nhẫn.

2531