Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Giồng Quéo

  1. Tên cũ: Long Phụng
  2. Ấp: Phú Mỹ, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 120 người

Năm 1945, Cha Phaolô Hiếu - Cha sở Phú Thuận lập họ này. Nhà thờ được xây trên đất nhà của ông Câu Kỷ, ông thân của Sáu Ngàn - Bảy Dặm.

Lúc đầu chỉ là "Ecole Chapelle" có hai Dì Cái Mơn phụ trách - Chủ Nhật có Cha đến cho lễ - Nhà thờ này cách Nhà thờ Phú Thuận 3, 5 km.

Cha có mua cho họ đạo 12 mẫu ruộng, lấy huê lợi nuôi Dì - nuôi Cha - dư ra kiến thiết họ đạo. Các trào Cha kế tiếp ở Phú Thuận - coi Vang Quới và Giồng Quéo - cũng đi theo đường lối của tiền nhân.

Năm1960, "Chiến dịch Đồng Khởi" phất cao ngọn cờ cách mạng. Đồng bào di tản, thanh niên tòng quân, mọi sinh hoạt tôn giáo gần như im hơi lặng tiếng.

Bom đạn, khói lửa chiến tranh không dung tha cho vật cản nào.

Rồi khi hòa bình trở lại, mùa xuân năm 1975. Sắp đặt lại "Hành Chánh", nhập xã - mất Nhà thờ Giồng Quéo.

Hiện giờ chỉ còn khoảng 120 tín đồ lớn nhỏ. Chúa Nhật - lễ trọng - tiện đâu đi đó, hoặc Phú Thuận hoặc Bến Tre hoặc Mỹ Tho. Phương tiện thủy bộ dễ dàng.

2460