Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Giồng Quít

27ac2ec17ca493facab5
  1. Tên cũ: Giồng Quít
  2. Ấp: 7 Xã Phước Long, Huyện Giồng Trồm, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: Thánh Antôn 13. 06
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 350 người

Theo tài liệu Cha Danvy (1910 - 1911). Năm 1890, tại làng Long Sơn, tổng Bảo Hửu, cách Bến Tre 10 km, có nhóm người có đạo tản cư từ nhiều nơi đến đây lập nghiệp sinh sống. (Similis Similem) có ông Gioan-Baotixita Nguyễn Văn Thành gốc Bắc Kỳ - cựu thầy giảng học ở Hà Nội - thông dịch viên cho quan Pháp, giải ngũ về nghỉ hưu tại Giồng Quít, khai phá đất sinh sống và ân cần lập một nhà dạy giáo lý và đọc kinh trên đất của mình. Hạt giống âm thầm đã đâm chồi nảy lộc. Ông dâng 6 mẫu ruộng để lo việc giảng đạo, một Nhà thờ, nhà dì được xây trên đất của ông. Anh em có đạo đương nhiên chọn ông là người lãnh đạo - ông câu Thành. Năm 1907, Chúa rước ông về, có người con gái kế thừa sự nghiệp.

Trong thời gian này, có các dì Mến Thánh Giá Cái Mơn đến thường trú, lo dạy giáo lý và dạy chữ nghĩa khai tâm cho trẻ em, không phân biệt tôn giáo.

Các Cha từ Cái Sơn lâu lâu đến cho lễ và các Bí tích. Cha Mẫn (Ackermann) cất Nhà thờ Giồng Quít và vào ngày 08/5/1917 Họ đạo hoàn thành. Đức Cha Quinton đến làm phép Nhà thờ Giồng Quít và ban phép Xức trán. Bổn đạo hiện giờ tính luôn Giồng Ổi - Giòng Kè là 250 người.

Viết theo báo Nam Kỳ địa phận số 615 trang 774 : Theo sổ lưu họ đạo.
( Năm 1994, Cha Pet Trần Hữu Dư tu sửa Nhà thờ bị hư hại nhiều do chiến tranh.
( Từ năm 1950 - 1967 : chiến tranh dữ dội, bình địa toàn bộ, dân tình đói khổ tha phương cầu thực.
( Sau năm 1975, hòa bình trở lại. Tinh thần thư thái, vẫn còn e ngại, đeo đuổi mãi mãi.
( Đến ngày 28/6/1993, được phép phục hưng, con chiên vui mừng. Tình người, tình Chúa, tái thiết cơ đồ.
( Ngày 20/6/1998, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ- Cha sở Ba Châu được phép xây cất mới Thánh đường và năm tháng sau - ngày 20/11/1998, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến khánh thành : Làm phép Nhà thờ, bàn thờ và đài Đức Mẹ.

Các Cha phụ trách :
1. Cha Mẫn (P. Ackermann) ....1917
2. Cha Gioan Đặng Ngọc Thái
3. Cha Đặng
4. Cha Giuse Năng ...1925
5. Cha Phêrô Dư ...1932
6. Cha Antôn Quyền....1950
7. Cha Antôn Lệ...1993
8. Cha Phêrô Hiến...2000 và Cha Phó Phaolô Lê văn Nhẫn (từ Bến Tre) đến chăm sóc họ Giồng Quít. Số giáo dân hiện nay là 540 người.

3372