Sidebar

Thứ Năm
20.06.2024

Họ Đạo Giồng Quít

z5285909526567ac27d98237a1c771f6464606d20d7a97
Địa chỉ:
ấp7, xã Phước Long, Giồng Trôm, BẾN TRE 

Bổn mạng: Thánh Antôn 13/6

Chầu lượt: CN III Phục Sinh

Số giáo dân: 700

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:        04g40 ;     16g00                                                                                  

Ngày thường:    04g30

Linh mục Chánh sở: GBt. Nguyễn Thành Bảo

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

     Năm 1890, tại làng Long Sơn, tổng Bảo Hữu, cách Bến Tre 10 km, có nhóm người có đạo tản cư từ nhiều nơi đến đây lập nghiệp sinh sống. (Similis Similem) có ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thành gốc Bắc Kỳ – cựu thầy giảng học ở Hà Nội – thông dịch viên cho quan Pháp, giải ngũ về nghỉ hưu tại Giồng Quít, khai phá đất sinh sống và ân cần lập một nhà dạy giáo lý và đọc kinh trên đất của mình. Hạt giống âm thầm đã đâm chồi nảy lộc. Ông dâng 6 mẫu ruộng để lo việc giảng đạo, một Nhà Thờ, nhà Dì được xây trên đất của ông. Anh em có đạo đương nhiên chọn ông là người lãnh đạo – ông câu Thành.

      Năm 1907, Chúa rước ông về. Người con gái của ông kế thừa sự nghiệp củacha mình.

      Trong thời gian này, có các Dì Mến Thánh Giá Cái Mơn đến thường trú, lo dạy giáo lý và dạy chữ nghĩa khai tâm cho trẻ em, không phân biệt tôn giáo.

      Các Cha từ Cái Sơn lâu lâu đến dâng lễ và ban các Bí tích. Cha Mẫn (Ackermann) cất Nhà Thờ Giồng Quít vào ngày 08.5.1917. Khi Họ Đạo hoàn thành, Đức Cha Quinton đến làm phép Nhà Thờ và ban phép Thêm sức cho các con em trong Họ Đạo.

II. SỐ GIÁO DÂN. Bổn đạo hiện giờ tính luôn Giồng Ổi  và Giồng Kè là 700 người.

III. CÁC BIẾN CỐ ĐÁNG NGHI NHỚ

      Năm 1994, Cha Phêrô Trần Hữu Dư tu sửa Nhà Thờ bị hư hại nhiều do chiến tranh.

      Từ năm 1950 – 1967, chiến tranh dữ dội, bình địa toàn bộ, dân tình đói khổ tha phương cầu thực.

      Sau năm 1975, hòa bình trở lại. Tinh thần dân chúng tuy được thư thái phần nào, nhưng vẫn còn e ngại vì có người luôn theo dõi.

      Đến ngày 28.6.1993 : được phép phục hưng Nhà Thờ. Con chiên của Họ Đạo vui mừng biết là ngần nào.

     Ngày 20.6.1998, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ- Cha sở Ba Châu xin được phép xây cất mới Thánh Đường và năm tháng sau – ngày 20/11/1998, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến khánh thành, làm phép Nhà Thờ, Bàn thờ và Đài Đức Mẹ.

      Các Cha phụ trách Họ Đạo Giồng Ổi:

            1. Cha Mẫn (P. Ackermann) (1917)

            2. Cha Gioan Đặng Ngọc Thái

            3. Cha Đặng

            4. Cha Giuse Năng (1925)

            5. Cha Phêrô Dư (1932)

            6. Cha Antôn Quyền (1950)

            7. Cha Antôn Lệ (1993)

            8. Cha Phêrô Hiến (2000)

            9. Cha Phaolô Lê văn Nhẫn (2000)

IV. SỐ GIÁO DÂN CỦA HỌ ĐẠO. Số giáo dân hiện nay là 700 người.

3622    12-01-2011 09:59:25